Jens Stoltenberg blir FNs spesialutsending for klima

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har mandag oppnevnt Jens Stoltenberg som en av to spesialutsendinger for klima. Den andre spesialutsendingen er Ghanas tidligere president John Kufuor.

- Umulig å si nei til FN-jobben

– Det var umulig for meg å takke nei til jobben, sier Jens Stoltenberg til NRK.

Spesialutsendingene skal bidra til å få framgang i det internasjonale klimaarbeidet med å få en bred internasjonal klimaavtale.

– Å få fremgang i det internasjonale arbeidet med å redusere klimagassutslipp er en av vår tids absolutt viktigste oppgaver. Det var umulig for meg å takke nei til jobben, sier Jens Stoltenberg til NRK.

– Utslippene vokser og forhandlingene står stille. Vår oppgave blir å få budskapet tydelig fram og bidra til handling nasjonalt og internasjonalt som kan få ned utslippene, sier Stoltenberg.

Stoltenberg ser frem til å ta fatt på oppgaven og jobbe med Ghanas tidligere president, John Kufour.

HØR HELE INTERVJUET MED STOLTENBERG:

– Aktiv klimapolitikk er god økonomisk politikk

Spesialutsendingene skal ha møter med regjeringssjefer og andre politiske ledere.. De har mandat fra FNs generalsekretær, men får også hjelp fra Verdensbanken til å gjennomføre økonomiske ananlyser av hvordan utslippskutt kan bidra til en god økonomisk utvikling.

– Et viktig budskap fra oss er at en aktiv klimapolitikk også er god økonomisk politikk. En sterkere klimapolitikk betyr i mange tilfeller en bedre utnyttelse av deres egnes økonomiske ressursser, sier Stoltenberg.

– Skal verden unngå sterke og uoversiktlige klimaendringer i dette århundre må landenes klimapolitikk styrkes kraftig de neste årene.

Engasjert i klimapolitikk

Oppdraget som spesialutsending er et tidsbegrenset verv som Stoltenberg vil utøve i tillegg til å være parlamentarisk leder og leder for Arbeiderpartiet. Det skriver Arbeiderpartiets stortingsgruppe i en pressemelding.

Stoltenberg har lenge vært engasjert i global klimapolitikk.

I november fikk han plass i en prestisjetung global klimakommisjon, som skulle komme med forslag til hvordan man kan forene økonomisk vekst for å bekjempe fattigdom, og reduksjon av utslipp av klimagasser.

Klimakommisjonen består av tidligere statsledere, næringslivsfolk og eksperter på økonomi og miljø. Kommisjonens første rapporten skal legges fram før FNs klimamøte neste høst og vil ha konsekvenser også for Norge.

Stoltenberg er ikke den første norske statsministeren som har hatt denne FN-stillingen. I 2007 ble tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland utnevnt generalsekretærens spesialutsending for klima.

Stoltenberg Ban-Ki Moon

Jens Stoltenberg snakker sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon under et møte i FNs hovedkvarter i mai 2012.

Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters