– Her har klimatrusselen allerede blitt alvor

I Vietnam lærer barna seg å svømme for å forberede seg på flom, i Filippinene gråter barna i orkanfrykt når det regner og i Øst-Afrika forblir mennesker fattige fordi tørken ødelegger maten.

Anja Riiser i Tacloban

Anja Riiser i Kirkens Nødhjelp i Tacloban etter orkanen Haiyan. Hun forteller at hyppigere sykloner som varer lengre er en del av hverdagen som skaper særlig frykt hos barna.

Foto: Kirkens Nødhjelp / Anette Andresen
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

– Her er klimaendringene noe man aktivt forholder seg til allerede, og ikke som noe man må forholde seg til i fremtiden. Det er en del av hverdagen til folk flest og noe myndighetene må forholde seg til, sier landsrepresentant for Vietnam i Kirkens Nødjelp, Eivind Archer, til NRK.

I natt slapp FNs klimapanel den andre delrapporten om hvordan klimaendringer påvirker livene våre og miljøet.

Rapporten slår fast at klimaendringene allerede i dag fører til problemer for matproduksjon, økt fattigdom og et mer ekstremt vær som hetebølger, tørke, flom og skogbrann.

Klimaendringene oppfattes av mange i vestlige land fortsatt som en noe perifer trussel som hører fremtiden til. NRK har snakket med tre personer som bor i Filippinene, Vietnam og Kenya – steder hvor klimaendringene allerede kjennes på kroppen.

Denne filmen ble vist i forkant av mandagens presentasjon av FNs klimarapport. Produsert av: IPCC/Snöball

Denne filmen ble vist i forkant av mandagens presentasjon av FNs klimarapport. Produsert av: IPCC/Snöball

De forteller om en lokalbefolkning som lever i frykt for neste naturkatastrofe, mer regn og vind, hyppigere tyfoner, saltvann som trenger inn i jordbruksområder og ekstrem tørke som ødelegger avlinger og skaper mer fattigdom.

Filippinene: Sender fra seg barna i frykt for ny orkan

Fra Filippinene forteller Anja Riiser i Kirkens Nødhjelp om frykten som fortsatt sitter i kroppen til filippinerne etter orkanen Haiyan, som raserte hele landsbyer og som førte til at tusenvis av mennesker mistet livene sine i november i fjor.

– Barna begynner å gråte når det regner fordi de frykter en ny orkan. De er redde for å gå legge seg, i frykt for at en orkan kan ramme dem om natten, sier Riiser.

Mange familier bosatt i kystområder har sendt fra seg barna sine til familier som bor nord og lenger inn i landet, på grunn av frykten for orkaner.

– Vi får flere sykloner enn tidligere, og de varer ofte lenger. Det er våtere vintre og tørrere somre. Her er det risdyrking og fiske mange lever av, og det blir mindre forutsigbart med værendringene.

Mange som bor i strandsonen må flytte innover i landet på grunn av stadig oftere stormflo.

– Det er ofte fiskere som ikke har så mye fra før. Sårbare mennesker blir enda mer sårbare på grunn av klimaendringene, sier Riiser.

Bilde tatt i oktober under en flom i distriktet Huong Khe i Vietnam

Bilde tatt i oktober under en flom i distriktet Huong Khe i Vietnam viser beboere som padler forbi sitt hjemmet sitt.

Foto: STR / Afp

Vietnam: Forbereder seg på flom med svømmetrening

Vietnam er ifølge FN et av de mest sårbare landene når det kommer til klimaendringer. Landet ligger midt i sjiktet der tropiske stormer ofte treffer.

– Vietnam treffes av mellom syv og tolv tyfoner i året. Det gjør noe med folks vilje til å investere i bolig og jordbruk. Folk er redde for fremtiden og for familiene sine, sier landrepresentant for Kirkens Nødhjelp i Vietnam, Eivind Archer.

Han bekymrer seg for at staten må prioritere vekk fra skole og helse for å drive katastrofehåndtering.

– 20 år med fattigdomsbekjempelse står i fare for å bli reversert, sier han.

Et av programmene til Kirkens Nødhjelp går ut på å lære barn som lever i flom- og tyfonutsatte områder å svømme, slik at de ikke skal drukne når katastrofen inntreffer.

I snitt drukner minst ti barn hver eneste dag i Vietnam, og mange dem på grunn av flom, ifølge vietnamesiske myndigheter.

– Vi jobber mest å få lokalsamfunnene i Vietnam i stand til å håndtere ekstreme situasjoner. Den umiddelbare hjelpen må man forberede i forkant for at den skal være relevant, sier Archer.

Barn lærer å svømme

Her lærer barn i Vietnam seg å svømme for å forberede seg på flom og tyfoner. Hver dag drukner i snitt ti barn i Vietnam og ofte på grunn av flom. Eivind Archer i Kirkens Nødhjelp sier at vietnameserne bekymrer seg for fremtiden med et stadig tøffere klima.

Foto: Kirkens Nødhjelp

– Saltvann trenger inn i grunnvannet

Men også i det daglige opplever vietnameserne problemer knyttet til klimaendringer.

– Saltvann trenger inn i grunnvannet og i jordbruksområder på grunn av havnivåøkningen. I noen områder er det forventet at rismarkene vil stå under vann om noen år, sier Archer.

Langs kysten i sentrale deler av Vietnam opplevde befolkningen en ekstrem kuldeperiode i januar. Det ustabile været skaper problemer for risavlingene som mange lever av.

– Vietnamesiske ledere klarer ikke løse dette problemet alene, men jeg tror de rike landene selv må kjenne klimaproblemene på kroppen for å komme med en politisk reaksjon, sier Archer.

Kenya: Møtte 5-åring som aldri hadde opplevd regn

Programkoordinator Paul Mbole spiller en nøkkelrolle i klimaprogrammet til Kirkens Nødhjelp og kartlegger klimaproblemer i Kenya, Etiopia og Somalia.

– I Mwingi i Kenya møtte vi et fem år gammelt barn som aldri hadde sett regn, sier han.

Arbeidet hans har blant annet gått ut på å reise rundt og intervjue klimahøringer med folk som bor i områder hvor man ser de verste klimaendringene.

– Det har vært store endringer i værmønsteret som påvirker matproduksjonen og levebrødet til folk. De får ikke like mye regn som tidligere, og det kommer senere som en skur. Det påvirker matsikkerheten til menneskene her, forteller Mbole.

Kadavere i Rhamu

I Rhamu, et lokalsamfunn i Mandera-distriktet i nordøst Kenya har vært preget av tørke og sult. Paul Mbole i Kirkens Nødhjelp sier at tørken påvirker matsikkerheten og levebrødet til folk.

Foto: Laurie MacGregor / Kirkens Nødhjelp

Sittende fast i fattigdom

Uten regn ødelegges avlingene.

– 50 prosent i Kenya lever under fattigdomsgrensen. Uten avlingen har de ingenting å selge og ikke noe å spise. Klimaendringene har et ansikt og en umiddelbar påvirkning, sier Mbole.

Dårlig råd fører også til mindre belysning, ettersom strøm er dyrt.

– Hva blir da konsekvensen for barna? Man har ikke råd til elektrisitet og barna får ikke gjort lekser. Foreldrene er fattige på grunn av klimaendringene, og barna blir sittende fast i fattigdommen på grunn av mangel på energi.

Mbole hevder han har sett personer flykte over grensene fordi livene deres endret seg på grunn av klimaendringer.

– Vi har sett folk flytte over grenser etter tørke i Somalia. Mange reiste over grensene til nabolandene Etiopia og Kenya. Noen av dem er fortsatt der. Men det er selvsagt vanskelig å stadfeste at de kun reiste på grunn av klimaendringer.