Hopp til innhold

Frp sier nei til forslaget til karbonfangst og -lagring

Regjeringens karbonfangst og -lagringsprosjekt «Langskip» ser med dette ut til å stå i fare for å forlise.

Siv Jensen på Frps landsstyremøte

NEI: Siv Jensen sier Frp ikke vil støtte karbonfangst- og lagringsprosjektet som regjeringen har lagt på bordet.

Foto: Vidar Ruud / NTB

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Reklame, løse påstander og galskap. Det var Oslo Frps dom over regjeringens planer for karbonfangst og -lagring. De har bedt partiets stortingsgruppe si et klart nei på Stortinget.

Nå har stortingsgruppa konkludert.

– FrPs stortingsgruppe har nå tatt stilling til det prosjektet regjeringen har presentert, og har i dag vedtatt å si nei til det presenterte prosjektet, sier Frp-leder Siv Jensen til NRK.

– For dyrt og for høy risiko

Jensen mener en stor del av kostnadene havner på skattebetalerne, og at de private selskapene tar for lite av regningen.

– Når staten må dekke opp mot 80 % av kostnadene, så bærer norske skattebetalere den vesentlige risikoen i prosjektet, sier Jensen som også reagerer på at det er de private selskapene som blir eiere av prosjektet og teknologien.

Frp mener regjeringen heller ikke har gjennomført nødvendige kostnads- og risikovurderende tiltak.

– Et eksempel på dette er at man helt uten grunn kjører i gang to parallelle prosjekter. Dette øker regningen og risikoen for skattebetalerne, mens man i beste fall får utviklet den samme teknologien to ganger, sier Siv Jensen.

Hun minner også om Arbeiderpartiets feilslåtte månelanding til 10 milliarder kroner.

– Dette forslaget fra regjeringen innebærer en for høy prislapp, og for stor risiko for skattebetalerne. Derfor har FrPs stortingsgruppe i dag konkludert med at vi ikke finner det forsvarlig å støtte det forslaget regjeringen har lagt frem, sier Jensen.

Ville torpedere «det største klimaprosjektet i norsk industri»

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) da hun la frem planene for Prosjekt «Langskip» 21. september i år.

Planene gir full støtte til et karbonfangstanlegg på Norcem i Brevik. Det åpner også for å gi penger til et prosjekt på Klemetsrud i Oslo. Det krever imidlertid at prosjektet også får annen finansiering.

Sementprodusenten Norcem i Brevik. Norges eneste produsent av sement.

FÅR STØTTE FRA REGJERINGEN: Norcems anlegg i Brevik er Norges eneste anlegg for sementproduksjon.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den varslede prislappen på 25,1 milliarder kroner fikk Oslo Frp til å ønske planene samme skjebne som langskipet i Halden; begravet.

Allerede dagen etter Brus fremleggelse, vedtok de en resolusjon for å få partiets stortingsgruppe til å torpedere forslaget.

I resolusjonen het det blant annet:

«Prosjektet blir solgt inn til velgerne som en suksess. (...) Dette er reklame og løse påstander uten dekning. (...) Det hevdes at dette er fremtidens industri, men å produsere et nesten verdiløst produkt til ekstreme kostnader, for så å grave det ned i bakken til enda høyere kostnader, er ikke industri, men galskap (...)»

– Vi henstiller til Stortingsgruppa å stemme mot Prosjekt «Langskip». Vi synes det er relativt vidløftig å bevilge 25 milliarder kroner til et prosjekt som allerede er bevist vanskelig å få til å lykkes, sa fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp til NRK den gangen.

Regjeringen kan være avhengige av karbonhjelp fra Frp

Kostnadene for begge fangstanleggene og lagringsløsningen er beregnet til 25,1 milliarder kroner over 10 år. Av det skal staten etter planen betale 16,8 milliarder kroner. Det krever at prosjektet i Oslo også finner ekstern finansiering.

Oslo Frp er redd for at norske skattebetalere kommer til å måtte plukke opp hele regningen på mer enn 25 milliarder kroner hvis prosjektet går gjennom Stortinget.

CO2 som skal fanges fra to norske fabrikker hvert år: 800 000 tonn.
Dette tilsvarer ett års utslipp fra cirka 400 000 personbiler.
Eller 3,5 millioner flyturer Oslo-London tur/retur (per passasjer).
Men for å nå togradersmålet må Europa fange 1 milliard tonn.
Og verden 10 milliarder tonn.

Prosjektene har et potensial til å kutte opp mot 800.000 tonn CO₂ i året hvis de blir realisert.

Problemet for regjeringen er at det nettopp kan være Frp som sitter med nøkkelen for å få beslutningen gjennom i Stortinget.

– Sabotasje

Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim er rystet over avslaget fra Frp.

– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd Fremskrittspartiet ville gå inn for å sabotere et av norsk industrihistories viktigste prosjekter. I nesten hele Solbergs regjeringstid har Fremskrittspartiet hatt statsråden på dette feltet. Og selv om vi har dyttet på og vært utålmodige, så har jeg opplevd samarbeidet med dem som godt og hatt inntrykk av at dette er noe de har ivret for å få til, skriver Alfheim i en epost til NRK.

Alfheim sier han vil gå i dialog med partiet om hvordan prosjektet kan reddes.

Administrerende direktør i Norsk olje og gass Anniken Hauglie stiller seg også overraskende til den siste utviklingen i saken.

– Ikke minst fordi CCS-prosjektet er viktig for fremtidig industriutvikling. Det er en samlet industri som står bak. Nå håper jeg ar budsjettpartnerne finner løsning som sikrer prosjektet, skriver Hauglie i en SMS.

Kan gå til Arbeiderpartiet

Andre nestleder i Energi- og miljøkomiteen på stortinget Stefan Heggelund (H) sier han synes det er rart at Frp ikke vil stå på industriarbeidernes side:

– Det er en grunn til at LO, Industri Energi, NHO og Norsk olje og gass er for dette. Det er fordi det vil trygge arbeidsplasser i industrien, langs kysten, i petroleum, men også i andre industrigrener, sier Heggelund til NRK.

Heggelund vil ikke svare på om det er aktuelt å søke samarbeid med Arbeiderpartiet.

– Nå skal vi ha en god diskusjon om denne meldingen når den kommer til Stortinget. Men vi snakker selvfølgelig alltid med Fremskrittspartiet, sier Heggelund.

Han avviser Frps påstand om at prosjektet ikke er godt nok kvalitetssikret:

– Dette prosjektet er kvalitetssikret to ganger og gjennom flere år. Blant annet gjennom ypperlige Frp-statsråder i Olje- og energidepartementet. Tord Lien, Terje Søviknes, Kjell Børge Freiberg og Sylvi Listhaug. Så jeg er overrasket over at de nå har valgt å ikke stå på industriarbeidernes side, sier Heggelund.

Første nestleder i Energi- og miljøkomiteen Espen Barth Eide (Ap) mener Frp nå viser at de er klimafiendtlige og industrifiendtlige på samme tid.

– Dette er det klart største klimaprosjektet for norsk industri. Det er et viktig bidrag for å få ned utslippene, men også for å sørge for at vi har arbeidsplasser på lang sikt i prosessindustrien og etterhvert også i olje- og gassindustrien, sier Eide.

– At Frp torpederer dette prosjektet viser hvor problematisk det er når en regjering som prøver å være klimavennlig, bruker Frp som støttehjul.