NRK Meny
Normal

FN: Samtalene vil pågå i enda et år

Optimismen synker hos FNs klimasjef, Yvo de Boer. – Jeg tror ikke vi kan få til en bindende avtale i København, sier han.

FNs klimasjef Yvo de Boer i Barcelona

FNs klimasjef Yvo de Boer i Barcelona.

Foto: David Ramos / Scanpix/AP

De Boer sier til nyhetsbyrået Bloomberg at diskusjonene kanskje trenger enda et år.

Gapet blir ikke mindre

Etter en uke med FN-møter i Barcelona er gapet og uoverenstemmelsene mellom fattig og rik ikke blitt noe mindre.

Etter at de afrikanske landene tidligere denne uka nektet å delta på forhandlinger, satte det nytt press på industrilandene til å sikte mot høyere utslippskutt og større pengebevilgninger.

Også under forberedende samtaler i Bangkok tidligere i høst kom det fram ulike synspunkter av hva en fremtidig avtale skal inneholde.

Les: Rike og fattige kriger i Bangkok

Les mer: Afrika setter ned foten

Les også: Beskylder industriland for klimasabotasje

Positiv til USA og Kina

Yvo de Boer har tidligere ytret positive tanker om toppmøtet i København i desember, etter at både USA og Kina har endret sine forpliktelser betraktelig.

– Kina og India har meldt om svært ambisiøse nasjonale klimaplaner. For Kinas del er disse så ambisiøse at de godt kan bli ledere i kampen mot klimaendringene, sa de Boer i september.

Les: Klimasjefen har tro på et grønt Kina

Les også: Klimasjefen har tro på et grønt Kina

Han var også svært positiv til at presidentskiftet i USA har ført til nye holdninger til en verdensavtale.

Men uenigheter amerikanerne imellom viser at nasjonale planer kan bli vanskelig å fremme hos internasjonale delegater.

Les: Derfor haler amerikanerne ut sin egen klimalov

Statsministeren ikke optimist

Statsminister Jens Stoltenberg var imidlertid ikke like optimistisk som klimasjefen.

– Jeg tror det blir en avtale, men jeg er usikker på hvor sterk avtalen blir.
Det viktige nå er å sloss for at vi får en avtale, men også at det blir en avtale som inneholder reelle kutt i verdens utslipp av klimagasser og at u-landene blir med, uttalte Stoltenberg i september.

Flere av utviklingslandene mener det er for lite hold i de rike landenes løfter.

– Jeg kjenner ikke til noe som kan kalles en politisk bindende avtale, sier Lumumba Di-Aping, som taler for en gruppe på 130 utviklingsland, inkludert Kina.

– Løftene er verdt svært lite.

Diskuterer hvor lang forsinkelsen vil bli

I løpet av de siste månedene har håpene om en avtale innen desember svunnet sakte hen. I steden for å diskutere hvorvidt avtalen vil være innen rekkevidde i København - snakkes det nå om hvor lang forsinkelsen vil bli.

Det kom fram under samtalene i Barcelona denne uka.

– Det er fortsatt mye som må gjøres. En styrking av avtalen for å gjøre den juridisk bindende bør gjennomføres så snart som mulig... tre måneder, seks måneder, uttalte EUs sjefsforhandler Artur Runge-Metzger ifølge Reuters.

Under konferansen i Bali i 2007 ble det skrevet ned et framtidig mål om å enes om en oppfølger til Kyoto-protokollen fra 1997. Denne skulle stå klar i København i desember 2009.

Se: Hvem mener hva i klimadebatten?

Selda Ekiz om temperatur og co2 siste 800 000 år.
Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye? Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI. Han viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. 
Episode 1:10 Distanse. Det skjer ikke meg.