Fant skjulte vannreserver i Afrika

300 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann i Afrika. Ny britisk rapport viser at det ligger skjult store grunnvannsreserver under kontinentet som er beryktet for sitt tørre klima.

Vannmangel i Kenya

Beboerne i Mathare-slummen fyller vann i flasker og beholdere. Bildet er tatt i Kenya den 22. mars 2012.

Foto: TONY KARUMBA / AFP/NTBScanpix

Forskere ved British Geological Survey (BGS) og University College London (UCL) i England har kartlagt grunnvannsreserver som ligger skjult under det afrikanske kontinentet.

Vannselger i Mathare-slummen i Nairobi

Vannselger i Mathare-slummen i Nairobi

Foto: TONY KARUMBA / Afp

Ifølge forskerne inneholder grunnreservene 100 ganger mer vann enn mengden tilgjengelig ferskvann på kontinentets overflate.

– Vi håper de nye kartene kan få folks øyne opp for potensialet i Afrika, sier Helen Bonsor, en av artikkelforfatterne til BBC.

Målet er å bidra til en forbedring av planer for å takle en økende vannmangel i Afrika.

Over hele kontinentet er det over 300 millioner mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann. Etterspørselen etter vann vil vokse betydelig i de kommende tiårene på grunn av befolkningsvekst og større avlinger.

– Betydelige mengder vann

Forskerne sier det ligger betydelige mengder med grunnvannsreserver under såkalte vannfattige land.

De anslår at det totale volumet av grunnvann under kontinentet er rundt 0.66 millioner vann per kubikkilometer.

– Det ligger store vannreserver under de nordafrikanske landene som Libya, Algerie og Tsjad, sier Helen Bonsor.

(Artikkelen fortsetter etter kartet)

Skjulte vannreserver i Afrika

Kartet viser hvor det skal befinne seg skjulte vannreserver i Afrika

Foto: Enviromental Research letters

Bør begrense vannuttaket

Rapporten fra BGS bringer gode nyheter til det tørre kontinentet, men forskerne advarer om å bore intenst for å pumpe opp vannet fra grunnen.

Dyrekadaver i Etiopia

Afrika-kontinentet blir med jevne mellomrom hardt rammet av tørkekatastrofer. Bildet er Etiopia under fjorårets sultkatastrofe på Afrikas horn

Foto: HO / Reuters

– Høytytende bor bør ikke brukes uten en grundig forståelse av de lokale forholdene for grunnvannet, sier Dr. Alan MacDonald, hovedforfatter av rapporten til BBC.

Grunnvann er vann som fyller underjordiske porer og sprekker. Vannet pipler langsomt ned fra overflaten gjennom løsmasser eller sprekker ned til grunnvannsspeilet, og kan ikke holde tritt med uttapping i stor skala.

MacDonald foreslår derfor bruk av lavtytende bor og håndpumper for å hente opp vannet.

Hver liter som pumpes ut fra grunnen tar nemlig lang tid å erstatte, og borer man fort for å hente opp mye vann vil det påvirke naturen på en negativ måte.

Et eksempel er Mexico City, hvor det tas ut mer grunnvann enn det naturen klarer å skape. Grunnvannsspeilet klarer ikke påkjenningen og siden 1600-tallet har byen sunket med 9 meter.

Skjulte grunnvannreserver i Afrika

Forskerne sier det ligger betydelige mengder med grunnvannsreserver under såkalte vannfattige land.

Foto: Environmental Research Letters