NRK Meny
Normal

Her er de norske klimaforhandlerne

- Det er ikke vi som til syvende og sist kan løse denne oppgaven, sier Norges sjefforhandler Hanne Bjurstrøm.

De norske forhandlerne under COP15

Dette er personene som skal ta del i de internasjonale forhandlingene i København. (Foto: http://www.iisd.ca/) F.v. øverst: Harald Francke Lund, Audun Rosland, Mona Aarhus, Erik Solheim. F.v. nederst: Georg Børsting, Karine Hertzverg, Leif Ervik og Hanne Bjurstrøm.

Foto: IISD/Earth Negotiations Bulletin, SFT, Scanpix, Miljøverndepartementet

Men mandag er hun, sammen med over hundre andre, på plass i København for å tale Norges sak.

Hele 125 norske forhandlere, observatører og rådgivere skal overvære det viktige FN-toppmøtet som begynner mandag 7. desember.

Les: Dette er klimaforhandlingene 2009

Redd Bjurstrøm forsvant

Det ble ytret høylytt bekymring da statsminister Jens Stoltenberg tidligere i høst offentliggjorde sitt nye mannskap .

Arbeidsministeren i Stoltenbergs regjering heter nemlig Hanne Bjurstrøm, sjefforhandleren i Norges klimadelegasjon. Ifølge observatører er hun en forhandler som har gjort seg bemerket i de internasjonale klimaforhandlingene .

Det var en kort stund usikkert om hun kunne fullføre sitt arbeid med klimaet, men norske miljøvernorganisasjoner ble tidlig beroliget. Bjurstrøm skulle fortsette til toppmøtet i København er overstått.

Representanter fra departementene

En hard kjerne av observatører og rådgivere, forhandlere og politikere har fulgt de internasjonale diskusjonene tett siden planene for en ny klimaavtale ble nedskrevet i « The Bali Roadmap » i desember 2007.

25 personer av de 125 skal delta direkte i forhandlingene under det 15. partsmøtet til FNs klimakonvensjon, COP15.

Disse er representanter fra Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Landbruksdepartementet. Dessuten deltar representanter for Statens forurensningstilsyn , som seniorrådgiver ved Klima- og energiseksjonen i SFT, Audun Rosland.

Tar over sjefposisjonen

Seniorrådgiver Audun Rosland i Statens forurensningstilsyn

Seniorrådgiver Audun Rosland i Statens forurensningstilsyn overtar stillingen som Norges sjefforhandler etter Hanne Bjurstrøm i en liten periode.

Foto: SFT

Ettersom håpet om en konkret avtale i København har svunnet hen, har det blitt tydelig at forhandlingene vil fortsette også over nyttår.

Det er nettopp Rosland som har fått i oppgave å lede gruppen med norske forhandlere i en periode etter at Bjurstrøm har forsvunnet til sin nye regjeringsposisjon 21. desember – og inntil en ny person er ansatt i denne stillingen.

Les også: – De vet hva de skal gjøre uten meg

Miljø-, finans- og statsministerens kontor

30 delegater deltar fra det norske Miljøverndepartementet. Her finner vi blant andre miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, statssekretær Heidi Sørensen, seniorrådgiver Mona Aarhus (bilde i toppen) og seniorrådgiver Karine Hertzberg (se også bilde).

Fra statsministerens kontor deltar hele 11 personer, i tillegg til Statsminister Jens Stoltenberg. Stoltenberg kommer til å delta under høynivådelen av møtet som tar til 16. desember, under innspurten av konferansen.

Les: Obama deltar på klimamøtet

Les også: Wen Jiabao deltar på klimamøtet

Erik Bjørnebye

Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet, Erik Bjørnebye, snakker med en kinesisk delegat under samtaler i Argentina.

Foto: IISD/Earth Negotiations Bulletin

Utenriksdepartementet er sterkt representert med 19 personer. I tillegg til Jonas Gahr Støre er seniorrådgiver Georg Børsting sterkt inne i forhandlingsprosessen, det er også spesialrådgiver Erik Bjørnebye.

Finansdepartementet har åtte representanter tilstede, Landbruksdepartementet fem, Olje- og energidepartementet fire, og Nærings- og handelsdepartementet fire.

I tillegg til politikere og rådgivere deltar en hel rekke observatører fra blant annet norske miljøvernorganisasjoner.

Mange av de som er nevnt over vil bare være tilstede i København en kortere periode.

– Vanskelige, politiske spørsmål

FNs klimatoppmøte, COP15, begynner 7. desember i Danmarks hovedstad København, og skal vare til fredag 18. desember.

Politiet i Danmark har beregnet et antall tilreisende til København i denne perioden på et sted mellom 150- og 180 000 gjester.

– I tillegg så regner vi med 15-20 000 delegater, forteller Per Larsen i København-politiet.

Les mer: – Her kan det bli travelt

Til tross for mange og store diskusjoner siden veikartet The Bali Roadmap ble nedtegnet for to år siden, er det harde forhandlinger som skal gjennomføres fra neste uke av.

– Politikerne må på banen – for det er vanskelige, politiske spørsmål som gjenstår, sier Bjurstrøm forut for det viktige FN-toppmøtet.

ALT OM KLIMATOPPMØTET

Hva har skjedd med temperaturen på kloden? Hvorfor har det skjedd? Og hva kan vi gjøre med det? Det er 137 år siden vi fikk de første globale temperaturmålingene. Fysiker Bjørn Samset holder festkveld for klimanerder og gir oss hele fortellingen om hvordan klimaet har endret seg, på 137 minutter. Med på festen er Selda Ekiz og Torkild Jemterud. De kommer til å lage bråk.