Hopp til innhold

Norge er best rustet for klimaendringene

Norge er havnet nederst på listen over land som er dårligst rustet til å takle klimaendringer. Øverst troner Somalia, Haiti og Afghanistan.

Climate Change Vulnerability Index, topp og bunn

Norge, Finland og Japan er best rustet til å takle klimaendringer, ifølge Climate Change Vulnerability Index. Mest utsatt er Somalia, Haiti og Afghanistan.

Foto: Grafikk / NRK

Climate Change Vulnerability Index (CCVI) er en årlig sårbarhetsindeks for klimaendringer.

Indeksen er en del av analyseselskapet Maplecrofts risikorapport for 2009/10.

Se en liste over de mest og minst utsatte nederst i artikkelen.

Kapasitet til å lindre klimarisiko

De 166 landene som er med i rapporten, blir vurdert ut fra seks ulike faktorer som enten bidrar til å øke eller minke farene som kommer med klimaendringene.

Analysene blir gjort på bakgrunn av de ulike landenes kapasitet til å lindre risikoen i samfunnet og jobbmarkedet etter endringer og farer som tørke, oversvømmelser, stormer, havstigning og endringer i økosystemer.

– CCVI fokuserer på en kombinasjon av faktorer vi anser som bidragsytende i denne sammenhengen, sier forsker i Maplecroft Fiona Place til nrk.no.

Indeksen forutser ikke, i motsatt til flere andre studier, endringer i klimaet og økosystemer, men måler hvor sårbart et land er akkurat nå, og hvor forberedt det er til å takle fremtidige klimautfordringer.

Ifølge Place kalkuleres risikoen ut fra flere indikatorer, hvor seks bidrar til rangeringen på indeksen :

Økonomi
Ressurssikkerhet
Økosystemer
Fattigdom
Utvikling
Helse

– Lav folketetthet og et velfungerende helsevesen

Det at Norge kommer best ut av denne indeksen er begrunnet i at folketettheten er lav, helsevesenet er velfungerende, og at landet er godt styrt. Den samlede mat-, vann- og energisikkerheten er høy, og økosystemene er godt beskyttet.

Etter Norge troner Finland og Japan som godt rustet, sammen med Canada på fjerde beste (163). Canada har tidligere år innehatt Norges posisjon nederst på risikoindeksen.

Place kan ikke sette fingeren på en enkelt grunn til at Norge har gått forbi canadierne på lista, men nevner flere indekser der Norges risiko er lavere.

– Både på den økonomiske lista, fattigdom, utvikling og landestyre kommer Norge bedre ut i år, enn Canada.

Voksende økonomi, men økt risiko

Til tross for en voksende økonomi, er India vurdert til å være meget utsatt for klimaendringene. Grunnen er landets høye folketetthet, økende sikkerhetsrisiko, dårlig sikkerhet over ressurser og bekymring over brudd på menneskerettigheter i landet.

Av de 28 landene som er rangert under «ekstrem risiko» på CCVI, finner vi 22 i Afrika.

Somalias evne til å tilpasse seg klimaendringene er for eksempel meget undergravd av usikkerhet omkring matforsyningen i landet, konflikter og politisk vold. Landet havner dermed øverst på risikolisten til Maplecroft.

Haiti, som i år ligger på en andreplass, har imidlertid helt ulike utfordringer. Den synkende vannkvaliteten og økende usikkerheten omkring landets mat- og energitilgang bidrar til den dårlige plasseringen.

Kan overvåke byer og industrielle områder

Maplecroft produserer oversikter over mer enn 100 globale risikofaktorer for å hjelpe bedrifter med å identifisere områder med høy risiko.

Indeksene, kartene og analysene skal være til hjelp for å navigere seg fram til utfordringer som kommer med klimaendringer, pandemier, ressurssikkerhet, terror og menneskerettighetsbrudd.

Se verdenskart over klimaindeksen på Maplecrofts egne sider.

CCVI kommer med et interaktivt kart som gjør det mulig å overvåke risikoen helt ned til regioner, byer og industrielle områder. På denne måten er det mulig for regjeringer og selskaper å utvikle strategier for å takle potensielle klimaendringer.

Til klimaindeksen har Maplecroft benyttet seg av 39 ulike kilder, blant annet data fra FNs ulike utvikling-, miljø- og klimakomiteer. De har også samlet tall og data fra Verdens helseorganisasjon og Det internasjonale pengefondet.

Lav, medium, høy - ekstrem

Indeksen er kategorisert under lav-, medium-, høy- og ekstrem risiko.

På bunn, altså med lavest risiko, finner man blant andre Storbritannia (155), USA (152) og Tyskland (151)

Både Brasil (103) og Kina (110) er ansett som å ha en medium risiko, mens Pakistan (29) kommer innenfor kategorien «høy».

Se flere land i listen under:

Climate Change Vulnerability Index

Land

Rangert

Kategori

Somalia

1

Ekstrem

Haiti

2

Ekstrem

Afghanistan

3

Ekstrem

Sierra Leone

4

Ekstrem

Burundi

5

Ekstrem

Mosambik

28

Høy

Pakistan

29

Høy

Elfenbenskysten

30

Høy

Senegal

31

Høy

Angola

32

Høy

Namibia

88

Medium

Makedonia

89

Medium

Gabon

90

Medium

Mongolia

91

Medium

Colombia

92

Medium

New Zealand

162

Lav

Canada

163

Lav

Japan

164

Lav

Finland

165

Lav

Norge

166

Lav

Norge, Finland og Japan er best rustet for klimaendringer ifølge Climate Change Vulnerability Index. Mest utsatt er Somalia, Haiti og Afghanistan.