Hopp til innhold

– Staten brøt loven. Har plikt til å stanse fiskedød i kraftverket

Staten har ansvaret for fiskedøden ved Fosstveit kraftverk, sier jusprofessor. I 14 år har kraftverket i Agder kvernet opp utrydningstruet fisk. Det kan stanses på dagen, sier han.

Kraftverket på Fosstveit

KRAFTVERKET PÅ FOSSTVEIT: Fredet fisk har blitt kvernet opp her siden oppstart i 2008.

Foto: Christine Fagerbakke / NRK

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Turbinen ved Fosstveit kraftverk i Agder har tatt livet av flere hundre kilo fisk siden starten i 2008. NRK har vist bilder av hauger med oppkappet ål, og spurt hvorfor fiskedøden får fortsette.

Svaret har vært at Staten har gitt kraftverket konsesjonsfritak, og dermed fratatt seg selv myndighet til å gripe inn med tvang.

Men det er ikke riktig, sier professor i miljørett Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo.

– Staten brøt loven

For det første hadde Staten plikt til å stanse fiskedøden, uavhengig av konsesjonsfritaket, mener Fauchald.

Både energimyndigheten og miljømyndigheten kunne ha grepet inn, sier Fauchald. Han viser til hjemler i Naturmangfoldloven, Vannforskriften og Damsikkerhetsforskriften.

For det andre var konsesjonsfritaket i seg selv ulovlig, og dermed ugyldig, ifølge Fauchald.

Kraftverket ligger i et vernet vassdrag, og var klart konsesjonspliktig etter Vannressursloven, sier han.

Ole Kristian Fauchald

Jusprofessor Ole Kristian Fauchald arbeider mye med miljørett.

Foto: Christine Fagerbakke / NRK

Løsningen finnes

Det finnes løsninger som kan få fisken trygt forbi turbiner i kraftverk. En slik er akkurat tatt i bruk ved Palmafossen kraftverk på Voss.

Her ledes fisken langs en rist, til fluktåpninger i demningen.

Den fiskevennlige løsningen er designet i samarbeid mellom ingeniører og biologer. Målet er 100 prosent overlevelse for fisken.

Den første testkjøringen i vår har vist at ingen fisk havner i turbinen. Ingen blir heller presset i hjel mot risten.

Demningen ved Palmafossen kraftverk. Fluktåpninger for fisk til venstre. Oppvandringstrapp for laks, ørret og ål til høyre.

Her er demningen ved Palmafossen kraftverk. Til venstre i bildet er fluktåpningene for fisk.

Turbin i vannkraftverk, Palmafossen, Voss Energi

Dette er turbinen ved kraftverket. Det er den fisken må unngå.

Foto: Morten Kraabøl / Multiconsult
Fiskevennlig vannkraft, Palmafossen, Voss Energi

En rist foran turbinen stopper fisken. Med 12 mm mellom spilene kommer ikke den minste yngel forbi. Risten leder fisken til fluktåpninger i demningen.

Foto: Ulrich Pulg / NORCE
Fluktåpning for fisk forbi turbinen, Palmafossen

Fluktåpningene tar fisken til den trygge siden av elven. Men først skal folk fra NORCE telle levende og døde.

Foto: Christine Fagerbakke / NRK

Heller ikke ved Palmafossen var tiltaket frivillig. Det var et krav fra NVE. Uten sikker fiskevandring ville kraftverket ikke få konsesjon.

Prislappen var på 19,3 millioner kroner. Ved Fosstveit er den beregnet til mellom 2,9 og 3,5 millioner.

Turbindrept ål nedenfor Fosstveit kraftverk

Disse turbindrepte ålene ble funnet ved dykking i elven nedenfor Fosstveit kraftverk 25. oktober 2013.

Foto: Frode Kroglund / NIVA

Hvem skal betale

Hvis kraftverket er konsesjonsfritt, kan tvangstiltak fra Staten føre til et oppgjør om regningen, sier jusprofessor Ole Kristian Fauchald.

Hvis Staten stanser driften for å redde fisken, risikerer de søksmål fra kraftverket.

–Staten kan ha erstatningsplikt overfor kraftverkseier, som følge av den feilen som ble gjort med konsesjonsfritaket, sier Fauchald.

Kraftverket har samarbeidet om frivillige tiltak. Men det var ikke nok til å stanse fiskedøden.

Werner Grov holder en kappet ål.

Det foregår ikke lenger systematisk oppsamling og telling av turbindrept ål. Men frivillige finner stadig ålelikene. Dette bildet er fra 18. november 2021.

Foto: Christine Fagerbakke / NRK

Fosstveit driver lovlig

Ifølge NVE er Fosstveit et «lovlig bestående anlegg». NVE mener de ikke har myndighet til å gripe inn så lenge konsesjonsfritaket består.

Derfor kalte de Fosstveit inn til konsesjon. Og i 2019 ble konsesjonen innvilget, med strenge krav: Kraftverket måtte bygges om.

Men så skjedde det noe. Den øverste energimyndigheten, OED, mente NVE hadde brukt feil lovhjemmel. Resultat: Kraftverket er igjen konsesjonsfritt.

Hvordan i all verden kunne det skje?

Følg prosessen steg for steg – og rykk tilbake til start:

Ifølge OED har Fosstveit kraftverk altså konsesjonsfritak.

Men jusprofessor Ole Kristian Fauchald sier OED tar feil, og at NVEs konsesjon fra 2019 utvilsomt gjelder.

Hvis dette stemmer, har Fosstveit plikt til å bygge om kraftverket, og selv betale regningen.

NRK har spurt eierselskapet Bekk og Strøm om de vil gjennomføre ombyggingen frivillig, og selv bære kostnaden. Selskapet har ikke svart hverken ja eller nei til dette.

Se svar fra Bekk og Strøm og departementet nederst i saken.

Mer kraft og mer fisk!

Når myndighetene stiller krav, finner vi de gode løsningene, sier prosjekt- og utviklingssjef Yngve Tranøy i Voss Energi.

For Palmafossen ble tvangstiltaket en solskinnshistorie. På grunn av risten som redder fisken, måtte de bygge et mye større inntak.

Resultatet er tidoblet kraftproduksjon. Med rekordhøye strømpriser er lønnsomheten god.

Vi hadde regnet med å bruke 40 år på nedbetaling, men med disse strømprisene klarer vi det på halve tiden, sier Tranøy.

Venter på svar

I elven nedenfor kraftverket på Fosstveit står Werner Grov i Storelva elveeierlag. I 14 år har han ventet på en løsning. Han har ikke gitt opp håpet.

Imens fortsetter han og andre frivillige dugnaden for å redde fisk forbi turbinen, en etter en. Og telle de døde.

Werner Grov, Storelva elveeiarlag, leter etter fisk som er kappet opp i vannkraft-turbin
Foto: Christine Fagerbakke / Christine Fagerbakke

Olje- og energidepartementet (OED) svarer ikke på kritikken fra jusprofessor Ole Kristian Fauchald. NRK får heller ikke svar på hva OED vil gjøre hvis eierselskapet Bekk og Strøm ikke frivillig gjennomfører den nødvendige ombyggingen:

«Nå pågår det et viktig arbeid for å bygge om kraftverket for å ivareta hensynet til fisken. Departementet er kjent med at NVE har nylig mottatt en plan for ombygging av Fosstveit kraftverk. Den skal nå kvalitetssikres og NVE skal sjekke om den er i tråd med føringene som er gitt av NVE i 2019.»

Bekk og Strøm vil ikke svare konkret på NRKs spørsmål, men skriver at de allerede har gjort frivillige forbedringer, og planlegger flere: «Når det gjelder dialog med myndighetene er det en løpende prosess».