Ny studie: – Vi er i ferd med å gjøre jorda 5 grader varmere

Målet om en global temperaturøkning på maks 2 grader celsius er i ferd med å bli en saga blott med dagens CO2-utslipp, viser en fersk studie.

Kina

ØKER UTSLIPPENE: I fjor økte Kinas CO2-utslipp med 10 prosent, noe som tilsvarer det totale utslippet til Tyskland i løpet av ett år. Kineserne slipper ut nå omtrent like mye CO2 per innbygger som EU. Her er smog i de sterkt traffikerte gatene i Beijing i Kina 26. oktober 2012.

Foto: Ed Jones / Afp

Studien til det norske Senter for klimaforskning Cicero, viser at verdens karbondioksidutslipp (CO2) i fjor var 54 prosent høyere enn i 1990.

I perioden 2000 til 2011 har vårt globale utslipp av CO2-gass økt med i snitt over 3 prosent hvert år, ifølge forskerne.

Dersom denne trenden fortsetter, betyr det at verdens temperatur vil kunne stige med over fem grader celsius innen 2100, noe som igjen kan resultere i drastiske og farlige klimaendringer.

Glen Peters

Glen Peters ved Cicero, sier de økte CO2-utslippene gjør det vanskeligere for hvert år å nå målet med kun 2 grader celsius temperaturøkning.

Foto: Cicero, Foto: Cicero

– For hvert år med økte utslipp, blir det vanskeligere å nå målet om en temperaturstigning på kun to grader, sier Glen Peters ved Cicero i en pressemelding.

– Den eneste måten vi kan holde oss under to grader er å redusere utslippene globalt, og kun dersom de som slipper ut mest begrenser sine utslipp drastisk og langvarig, utdyper han.

De nye økonomiene i tet

Artikkelen i tidsskriftet Nature Climate Change er basert på ferske tall fra det anerkjente Global Carbon Project (GCP) som kartlegger CO2-utslippene fra bruk av fossile brensler.

I 2011 slapp verden ut 34,7 milliarder tonn CO2, en økning på 3 prosent fra året før. I 2012 anslår GCP at utslippene vil øke med ytterligere 2,6 prosent.

Mens utviklingslandene i 1990 stod for 35 prosent av utslippene, var de i 2011 skyld i 58 prosent av de globale CO2-utslippene.

De største synderne bak den globale klimautslippsveksten er ifølge Cicero de nye, fremadstormende økonomiene, som Kina.

I 2011 økte Kinas utslipp med 10 prosent, noe som tilsvarer det totale utslippet til Tyskland i løpet av ett år, rundt 800 millioner tonn karbondioksid. De slipper ut nå omtrent like mye CO2 per innbygger som EU.

– Den økonomiske krisa i den vestlige verden har resultert i færre utslipp her, men nedgangen spises opp av den kraftige økningen i utslipp fra de raskt voksende økonomiene, forklarer Peters.

Etter Kina, var det USA og EU som stod for de høyeste utslippene i 2011, med henholdsvis 26 prosent, 16 prosent og 11 prosent av CO2-utslippene.

Mangler teknologi

Cicero-forskerne peker også på en annen årsak til utslippsøkningen.

Utslippsprognosene har vært basert på at verden ville utvikle ny teknologi som kunne fange og begrense CO2-mengden i atmosfæren, men de effektive hjelpemidlene er ennå ikke ferdig utviklet.

– Endring av teknologiske-, sosiale- og politiske systemer tar lang tid. Selv om forhandlingene i Doha skulle ende med en omfattende avtale om utslippsreduksjoner, ville det ta minst ti år før utslippene går ned, sier Andrew.

Spenning knyttet til klimatoppmøtet i Doha

Samtidig som den dystre forskningsrapporten lanseres, nærmer FNs årlige klimatoppmøte i Doha i Qatar seg slutten.

Der skal verdens miljøministre forhandle om den viktigste saken på sakskartet: Forlengelse av Kyoto-avtalen, hvor landene forplikter seg til å redusere sine klimagassutslipp.

Et annet stridstema er hvordan landene som opplever økonomiske nedgangstider skal dele regninga for et nytt klimafond.

Klimatoppene skal etter planen bli enige om en ny Kyoto-avtale innen 7. desember. De siste åra har imidlertid forhandlingene foregått på overtid. Den nåværende Kyoto-avtalen utløper ved nyttår.

Det er bare EU, Norge, Sveits og Australia som vil få konkrete utslippsforpliktelser i en forlenget Kyoto-avtale. Japan, Canada, New Zealand og Russland vil ikke være med.

USA har aldri ratifisert avtalen, og utviklingslandene har ikke utslippsforpliktelser i Kyoto-avtalen. Det betyr at Kyoto 2 bare vil dekke rundt 15 prosent av verdens klimagassutslipp.