NRK Meny
Normal

– Norge må legge fram klimatiltak

Mens klimatoppmøtet åpner i København i dag, krever hele opposisjonen på Stortinget svar på hvordan Norge skal senke klimautslippene.

Trine Skei Grande

Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande, Fremskrittspartiet, Høyre og KrF har gått sammen og krever klimasvar fra regjeringen.

Foto: Johansen, Erik / Scanpix

Alle partiene har nå skrevet brev til olje og energiminister Terje Riis-Johansen, der de spør om hva regjeringen vil satse på av norske klimatiltak, forteller Ketil Solvik-Olsen i Fremskrittspartiet.

– Vi har gjort dette fordi vi ser at regjeringen har store ambisjoner når de reiser til København, men på hjemmebane skorter det på veldig mange fronter der det er viktigst, mener han.

Solvik-Olsen mener regjeringen har veldig mange løfter for fornybar energi og energisparing, men at virkemidlene ikke står i stil.

– Norge er det eneste landet i EØS-avtalen som ikke har en enøk-plan, sier han.

Klimagass-utslippene har økt

I dag starter det store klimamøtet i København , men til tross for at regjeringen mener den skal redde kloden fra overoppheting, har de norske utslippene av klimagasser økt med vel åtte prosent fra 1990 til i fjor.

Den langsiktige trenden med økning i totalutslippet vil fortsette dersom ikke kraftige tiltak iverksettes, mener miljømyndighetene.

På Stortinget krever hele opposisjonen at regjeringen kommer med konkrete planer for lavere utslipp i Norge.

Betaler seg ut

– Vi har et veldig godt klimaforlik, men jeg er skuffet over at alle de gode tiltakene de fikk inn i forhandlingene ikke blir gjennomført. De gjør ikke noe av det de skal innenlands, men er veldig god på å kjøpe seg fri utenlands, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

Sammen med Fremskrittspartiet, Høyre og KrF de går de sammen, og krever at olje og energiministeren leverer tiltak.

Brevet til olje- og energiministeren:

Redegjørelse for Stortinget om de norske forhandlingsposisjonene i forhold til implementeringen av EUs fornybardirektiv

EU har nylig vedtatt sitt direktiv om økt andel fornybar energi. Direktivet gir medlemslandene betydelige forpliktelser i forhold til å øke sin andel fornybar energi i sammensetningen av energiforbruket. Direktivet er EØS-relevant, og vi står foran forhandlinger om norsk implementering av direktivet.

Fornybardirektivet er et omfattende direktiv, og spørsmålet om hvilke forpliktelser Norge vil bli pålagt etter forhandlingene om norsk implementering vil være viktig for norsk energiproduksjon og norsk næringsliv forøvrig.

Viktige tema under forhandlingene med EU-kommisjonen vil være hvilken fornybar andel i forhold til energiforbruket Norge vil bli pålagt, hvilken rolle Norge kan spille i forhold til effektbalansen i EU og finansiering av overføring av elektrisk kraft fra det nordiske kraftmarkedet til det øvrige Europa.

Dette er viktige tema som Stortinget er opptatt av. Vi vil derfor anmode statsråden om på en egnet måte og så raskt som praktisk mulig å orientere og ha en dialog med Stortinget om de norske forhandlingsposisjonene i forkant av forhandlingene med EU om gjennomføring av EUs fornybardirektiv i Norge.

Med vennlig hilsen

Ketil Solvik-Olsen - fraksjonsleder Fremskrittspartiet, Siri A. Meling - fraksjonsleder Høyre, Line Henriette Holten Hjemdal - fraksjonsleder Kristelig Folkeparti, Trine Skei Grande parlamentarisk leder Venstre

Hva har skjedd med temperaturen på kloden? Hvorfor har det skjedd? Og hva kan vi gjøre med det? Det er 137 år siden vi fikk de første globale temperaturmålingene. Fysiker Bjørn Samset holder festkveld for klimanerder og gir oss hele fortellingen om hvordan klimaet har endret seg, på 137 minutter. Med på festen er Selda Ekiz og Torkild Jemterud. De kommer til å lage bråk.