OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK toppbanner516x5064

Her er du: NRK > Undervisning > Skole > Natur- og miljøfag

Oppdatert 08.05.2001 11:05

 

Historien om DDT

Mirakelgiften

Publisert 07.05.2001 10:40

DDT (Diklor-Difenyl-Triklorethan) er blitt brukt i lang tid tid over hele kloden for å kontrollere dødelige sykdommer og til å drepe insekter i landbruket, i hjemmene og ellers omkring oss. For mer enn tretti år siden fant forskerne DDT bundet opp i næringskjeden; i naturen, i dyr og mennesker. Da det så ble klart at DDT er å finne også i morsmelken, ble giften bannlyst i vesten. Men den brukes fortsatt i landene i den tredje verden. Tydeligere enn alle andre kjemikalier har DDT vist oss at framskrittet har sin pris. De kjemikaliene vi slipper ut i våre omgivelser forsvinner ikke igjen. De vil bli der i årevis framover. Derfor rettes det i dag sterk kritikk mot bruken av DDT.

Kampen mot sykdommerUnder den andre verdenskrigen ble soldater i Nord-Afrika og Stillehavsområdene utsatt for en rekke sykdommer som spres av insekter, malaria, tyfus og gul feber. I 1942 var malaria den største helsemessige trussel for de amerikanske soldatene i Stillehavsområdet. Der var det flere som døde av malaria enn som et resultat av krigshandlingene. Den amerikanske hær hadde et sterkt behov for et effektivt våpen mot insektene som sprer sykdommene. I en rekke laboratorier arbeidet forskerne intenst med å prøve ut kjemiske stoffer for å finne et effektivt insektmiddel.
Malaria
Tyfus
Gul feber

Tyfusepidemi i Napoli 1943


I 1943 rykket de allierte styrkene inn i Napoli og soldatene måtte ta hånd om tusenvis av flyktninger. Det hersket fullstendig kaos og innbyggerne trengte beskyttelse mot en tyfusepidemi som var brutt ut. Men det fantes hjelp. Raskt ble hele Napolis befolkning sprøytet med DDT, og i februar 1944 var tyfusepidemien under kontroll. Dette bemerkelsesverdige resultatet var et gjennombrudd i medisinens historie. I løpet av få år var fryktede sykdommer nesten totalt utryddet i USA og Europa. Blant annet byllepest, malaria og tyfus. Verdens helseorganisasjon, WHO satte i verk et program i en rekke utviklingsland for å utrydde malaria over hele kloden.

Landbruket


At DDT var så utrolig effektivt når det gjaldt å ta livet av sykdomsbærende insekter, banet veien for enda en bruksmåte , i landbruket. I generasjoner hadde bøndene måttet finne seg i skader forårsaket av lus, biller, grasshopper og andre skadedyr.
Europeiske bønder fant snart ut at DDT var et effektivt våpen mot plantesykdommer. Avlingene ble sprøytet fra traktor, fly og med hånd.
Populariteten økte, spesielt i USA. DDT ble brukt også der det ikke var noen fare for sykdommer eller skade på avlinger; gater, hager, plasser, ja hele byer ble sprøytet med DDT.


Miljøendringer


Men på slutten av 50-tallet finner forskerne at enkelte fuglearter er i ferd med å forsvinne fra områdene rundt innsjøen Clear Lake i California. I løpet av mindre enn ti år har giften redusert antallet lappdykkere fra mange tusen til bare femti.
Norske rovfulger som dvergfalk og vandrefalk er trekkfuglarter som gjerne overvintrer på det afrikanske kontinentet. Helt inntil de siste årene har forskerne påvist til dels store forekomster av DDT i egg fra disse. Langt utover 90-tallet gikk bestanden av dvergfalk ned, muligens som følge av DDT-forgiftning. Men nå begynner bestanden å ta seg opp igjen.
Clear Lake
Miljøgifter


Den tause våren


I 1962 ble det utgitt en bok i USA som gjorde folk flest oppmerksomme på hvordan DDT hadde forurenset miljøet. Det var den amerikanske biologen og forfatteren Rachel Carsons bok "Den tause våren" som satte en hel verden i bevegelse. I løpet av få år ble den oversatt til tjueto språk .
Rachel CarsenDen første miljøbevegelse


På midten av sekstitallet henvendte en jurist fra Long Island, Victor Yannacone, seg til de lokale myndigheter for å få bruken av DDT forbudt. Man sier at dette var starten på vår tids mangfoldige miljøbevegelser.
Victor Yannacone

I begynnelsen av 70-årene ble DDT forbudt i det meste av den vestlige verden. Men forbruket fortsetter i dag i de fattige land.


DDT (Diklor-Difenyl-Triklorethan)
__________________________________________
Ansvarlig for nettsidene til denne serien er Egil Eikvil.
E-postadr.: egil.eikvil@nrk.no


SE OGSÅ:
 • Giften som ikke lar seg stanse Om program 2
 • Giften som truer vår forplantning Om program 3


 • LENKER
 • Malaria Om sykdommen
 • Tyfus Om sykdommen
 • Gul feber Om sykdommen
 • Clear Lake Historien om innsjøen
 • Rachel Carsen Biografiske data
 • Victor Yannacone Biografiske data
 • DDT Om plantegiften og bruken av den
 • Miljøgifter Tilstandsrapport fra GRID


 •  
   
  SØK

  NETTVERK FOR MILJØLÆRE

  HISTORIEN OM DDT

  10 SISTE NATUR- OG MILJØFAG
  07.05.2001 10:40
  Mirakelgiften
  14.02.2001 13:19
  Nettverk for miljølære

  Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 03:04