OVERSIKT
NYHETER
SPORT
KULTUR
MUSIKK
FAKTA
UNDERHOLDNING
BARN
UPUNKT
NRKBangla
Informasjon om nettstedet Bangladesh Nettressurser Fjernsynsserien Bangladesh og Norge

Her er du: NRK > Undervisning > Bangla > Bangladesh

Oppdatert 07.06.2002 11:26

HISTORIE

KULTUR

NATUR OG MILJØ

ØKONOMI

Bangla-mat
Disse nett-sidene er laget med støtte fra Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid.

 

Bangladesh: Økonomi

U-hjelp

Publisert 14.09.2001 10:41

Bangladesh er et av de landene som har mottatt mest bistand fra andre land. Ikke all bistanden har vært like vellykket, men det er tegn på at landet har klart å bli litt mindre avhengig av u-hjelp det siste ti-året.

Avhengig

Helt siden Bangladesh ble uavhengig i 1971 har landet vært avhengig av bistand. I løpet av de første tre årene fikk Bangladesh like mye u-hjelp som det mottok i de foregående 24 årene. Tidlig på 1990-tallet mottok landet 1,5 milliarder dollar årlig i bistand.

Negative sider ved u-hjelp

U-hjelpen har hatt både positive og negative konsekvenser. Kritikerne av bistanden peker på at pengene har gjort det mulig for regjeringen å unnlate å omstrukture det offentlige og økonomien. De mener at så lenge regjeringen mottok penger fra andre land så ble de vant til å få bistand og kom ikke i gang med å stå på egne ben i utviklingsprossessen.

Fordi man har hatt dårlige erfaringer med at pengene ikke har hatt den ønskede effekten, eller de har blitt misbrukt, eller de har forsvunnet i korrupsjon, så har internasjonale organisasjoner og regjeringer blitt mer bestemt på hva pengene skal brukes til. Verdensbanken mener et stort problem har vært at styresmaktene ikke har hatt vilje til å redusere det store byråkratiet, forenkle kompliserte lover og forskrifter og så videre.

Kritikere mener at ved å stille så sterke krav til regjeringen om hvordan pengene skal brukes, så brytes Bangladesh sin nasjonale suverenitet.

Mindre fattigdom

Men u-hjelpen har hatt positive konsekvenser og, særlig etter at man lærte mer om hva som fungerte og ikke, det argumenterer iallefall Verdensbanken og norske Norad for. Det er lite som tyder på at bangladesherne ville hatt det noe bedre uten u-hjelpen, og mange prosjekter hadde ikke blitt startet. Etter hvert som man har lært har fokus endret seg til utdanning og helse.

De inkluderer stipend til ungdommer så de kan gå på skole, bedre tilgang til helsestell, matprogram, forbedrede måter å takle flom og sykloner på og lån til fattige.

Mindre avhengig nå?

Tall fra Verdensbanken tyder på at Bangladesh er mindre avhengig av bistand i dag enn landet var for bare ti år siden. Da mottok landet i 19 dollar per person i offentlig u-hjelp, mens tallet i dag er ti dollar per person. Mens offentlig u-hjelp utgjorde 6,9 prosent av brutto nasjonalprodukt i 1991, utgjør det i dag 2,7 prosent av bruttonasjonalprodukt.

Men disse tallene inkluderer ikke bistand fra private organisasjoner. Og de reflekterer vel kanskje i stor grad befolkningsveksten, men og den økonomiske veksten landet tross alt har hatt det siste tiåret.

SE OGSÅ:
 • Norsk bistand  Les om norsk bistand til Bangladesh • Økonomi
  Lån til de fattige (31.08.2001)
  Korrupsjon (30.08.2001)
  Jute (30.08.2001)
  Jordbruk (29.08.2001)
  Industri  (29.08.2001)
  Den økonomiske situasjonen (29.08.2001)


   
   
  Bangladesh i lyd og bilde
  Til Bangla-forsiden
  AKTUELLE TEMA

  SAMFUNNSLIV

  POLITIKK

  SPRÅK OG RELIGION

  Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 14:20