OVERSIKT
NYHETER
SPORT
KULTUR
MUSIKK
FAKTA
UNDERHOLDNING
BARN
UPUNKT
NRKBangla
Informasjon om nettstedet Bangladesh Nettressurser Fjernsynsserien Bangladesh og Norge

Her er du: NRK > Undervisning > Bangla > Bangladesh

Oppdatert 07.06.2002 11:26

HISTORIE

KULTUR

NATUR OG MILJØ

ØKONOMI

Bangla-mat
Disse nett-sidene er laget med støtte fra Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid.

 

Bangladesh: Politikk

Lokalpolitikk

Publisert 30.08.2001 14:13

Selv om det er mest spennende å lese om alt det ville som skjer i det politiske livet på nasjonalt nivå, så er det faktisk de lokale styresmaktene som har mest innflytelse på livet til den store majoriteten av mennesker i Bangladesh

Bangladesh er delt inn i seks administrasjonsdivisjoner. Disse igjen er delt inn i 64 distrikter, som igjen er delt inn i 490 thanas. Det finnes cirka 60 000 landsbyer. Det er på nivåene under distriktene at politikken får mest innflytelse på folks dagligliv.

Demokratiske valg på lokalnivå er visstnok sjeldne. Og de som velges tar ofte ikke hensyn til de folkene de liksom skal representere. Kanskje det er noe av årsaken til at det i Bangladesh finnes veldig mange ikke-statlige organisasjoner som jobber med å forbedre folks dagligliv. De må trø til fordi lokalpolitikere og byråkrater svikter.
Politikk
Valg 2001 (03.10.2001)
Rivaliseringen mellom Sheik Hasina og Khaleda Zia (30.08.2001)
Politisk vold (30.08.2001)
Politiske partier (30.08.2001)
Politikk  (30.08.2001)


 
 
Bangladesh i lyd og bilde
Til Bangla-forsiden
AKTUELLE TEMA

SAMFUNNSLIV

POLITIKK

SPRÅK OG RELIGION

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 08:02