OVERSIKT
NYHETER
SPORT
KULTUR
MUSIKK
FAKTA
UNDERHOLDNING
BARN
UPUNKT
NRKBangla
Informasjon om nettstedet Bangladesh Nettressurser Fjernsynsserien Bangladesh og Norge

Her er du: NRK > Undervisning > Bangla > Bangladesh

Oppdatert 07.06.2002 11:26

HISTORIE

KULTUR

NATUR OG MILJØ

ØKONOMI

Bangla-mat
Disse nett-sidene er laget med støtte fra Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid.

 

Bangladesh: Økonomi

Den økonomiske situasjonen

Publisert 29.08.2001 14:32

Selv om både regjeringer og det internasjonale samfunnet i en årrekke har jobbet for å forbedre den økonomiske situasjonen i Bangladesh så er det ikke til å komme unna at landet er et av de fattigste i verden.

Et stort fattigdomsproblem

I følge tall fra Verdensbanken lever 77,8 prosent av befolkningen på under 2 dollar dagen (Tall fra 1996). Ca. 35 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Det er den grensen landets myndigheter selv har satt, sammenlignet med mange andre land er det en mye større andel av befolkningen som lever i fattigdom.

Verdensbanken rangerer Bangladesh på en 168 plass når man sammenligner brutto nasjonalprodukt per person og den kjøpekraften det gir i hjemlandet. Til sammenligning ligger Norge på 8 plass fra den samme rankingen. I den store levekårsstatistikken fra Forente Nasjoner, Human Development Index, ligger Bangladesh på 146 plass av i alt 174 land (2000). Her ligger Norge helt på topp i 2001.

Jordbruksøkonomi

Jordbruk, og da særlig dyrking av ris, utgjør den største delen av det økonomiske liv i Bangladesh. 63 prosent av befolkningen jobber med jordbruk.

Hemmet økonomisk utvikling

Det er mange årsaker til at den økonomiske veksten hemmes i Bangladesh. Private økonomiske initiativer, som det å starte en fabrikk eller butikk, er ikke enkelt å få til. Ofte vil ikke bankene gi lån, særlig ikke til de som trenger det mest. Det statlige regelverket er tungvint og ofte må man bestikke noen for å få de nødvendige tillatelsene. Det hender at elektrisiteten forsvinner i perioder, og man kan ikke bruke maskinene sine.

Fordi domstoler og politiet fungere dårlig, er det ingen hjelp å få hvis noen skulle true forretningen eller fabrikken din, hvis noen krever ekstra penger av deg for å installere nødvendige ting. Det hender og at kunden kanskje ikke vil kjøpe varen eller tjenesten din fordi den er dyrere enn den til statlige bedrifter selv om du driver billigere og bedre. Dette fordi staten subsidierer, gir penger, til statlige bedrifter så de skal fortsette å være i drift selv om de ikke er lønnsomme. 
  
Syklonenes herjinger hemmer den økonomiske veksten.
Stadige sykloner og flom hindrer jordbruket, statseid industri er svært ineffektiv, befolkningsveksten kan ikke absorberes i landbruket, man har ikke klart å utnytte naturressurser som naturgass, infrastruktur som veier, tilgang på elektrisitet o.l. er dårlig utbygd og det går svært sent å implementere økonomiske reformer.

Lite kapital og få investeringer utenfra

Veksten i fabrikkindustrien er blitt dårligere blant annet fordi strømforsyningen preges av flaskehalser, den ustabile politiske situasjonen gjør at utlendinger kvier seg for å investere i Bangladesh, usikkerhet om hvilke reformer som kommer demper omorganiseringen av industrien, og finansinstitusjoner er dårlige eller de finnes ikke i det hele tatt.
Økonomi
U-hjelp (14.09.2001)
Lån til de fattige (31.08.2001)
Korrupsjon (30.08.2001)
Jute (30.08.2001)
Jordbruk (29.08.2001)
Industri  (29.08.2001)


 
 
Bangladesh i lyd og bilde
Til Bangla-forsiden
AKTUELLE TEMA

SAMFUNNSLIV

POLITIKK

SPRÅK OG RELIGION

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 07:51