OVERSIKT
NYHETER
SPORT
KULTUR
MUSIKK
FAKTA
UNDERHOLDNING
BARN
UPUNKT
NRKBangla
Informasjon om nettstedet Bangladesh Nettressurser Fjernsynsserien Bangladesh og Norge

Her er du: NRK > Undervisning > Bangla > Bangladesh

Oppdatert 07.06.2002 11:26

HISTORIE

KULTUR

NATUR OG MILJØ

ØKONOMI

Bangla-mat
Disse nett-sidene er laget med støtte fra Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid.

 

Bangladesh: Natur og miljø

Naturressurser

Publisert 28.08.2001 10:22

Bangladesh har mange naturressurser. De viktigste er det fruktbare jordsmonnet, tropeskogene, fiskeressursene og naturgass.

Det er funnet gass i Sundarbans

Naturgass

Det er funnet store mengder naturgass i Bengalbukten og på land i Bangladesh. Utenlandske selskaper er i landet for å utforske om det finnes mer og for å bygge rør, raffinerier og kraftstasjoner til den gassen som er funnet.

Dyrkbar jord

Bangladesh er ekstremt velegnet for jordbruk med sin fruktbare jord, varme og store fuktighet. De viktigste avlingene er jute, ris, tobakk, te, sukkerroer, grønnsaker, poteter og belgfrukter. 

Tømmer

Bangladesh består av 10-15 prosent skog og landet har mye god tømmer. Men som så mange andre steder i verden så Bangladesh et problem med at skogen hugges ned raskere enn det vokser opp ny.

Fisk

Både i elvene og langs kysten er det gode forhold for fisk og mange bangladeshere lever av å fiske. Men mange steder er enkelte fiskearter i ferd med å forsvinne på grunn av overfiske. Det fiskes så mye at det ikke er nok fisk igjen som kan skape grunnlag for like store fiskestammer.

Andre sjødyr som reker er det også mye av og reker er råmaterialet til en viktig industri i landet.Natur og miljø
Årstider  (29.08.2001)
Vann  (28.08.2001)
Været  (28.08.2001)
Miljøproblemer  (27.08.2001)
Planter (23.08.2001)
Landet (23.08.2001)
Bengaltigeren (23.08.2001)


 
 
Bangladesh i lyd og bilde
Til Bangla-forsiden
AKTUELLE TEMA

SAMFUNNSLIV

POLITIKK

SPRÅK OG RELIGION

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 07:43