OVERSIKT
NYHETER
SPORT
KULTUR
MUSIKK
FAKTA
UNDERHOLDNING
BARN
UPUNKT
NRKBangla
Informasjon om nettstedet Bangladesh Nettressurser Fjernsynsserien Bangladesh og Norge

Her er du: NRK > Undervisning > Bangla > Bangladesh

Oppdatert 07.06.2002 11:26

HISTORIE

KULTUR

NATUR OG MILJØ

ØKONOMI

Bangla-mat
Disse nett-sidene er laget med støtte fra Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid.

 

Bangladesh: Natur og miljø

Miljøproblemer

Publisert 27.08.2001 13:39 - Oppdatert 25.10.2001 10:09

I et land hvor det bor så mange mennesker på så liten plass blir naturressursene brukt veldig intensivt. Det har ført til en rekke alvorlige miljøproblemer i Bangladesh.

Landmangel

Et av de største problemene i Bangladesh er at det er jordmangel. Mange mennesker eier ikke noe land de kan leve av. Dette tvinger folk til å bo og dyrke jorda på land som er svært utsatt for flom. 

Andre steder blir regnskog ryddet til jordbruk og trærne brukes til brensel. Resultatet er at jordsmonnet ikke klarer "å bruke" det vannet som kommer, og det blir store oversvømmelser.

Forgiftet vann

Selv om Bangladesh har kjempemasse vann, er det ikke alt vannet som er like bra til å drikke. Derfor har vestlige hjelpearbeidere borret mange brønner som bruker grunnvannet som vannkilde. Men de har ikke alltid tatt hensyn til de geologiske forholdene i grunnen. Overforbruk av grunnvann kan føre til at naturlig forekommende tungmetaller som arsen frigjøres. Mange mennesker har blitt syke av arsenikkforgiftning i Bangladesh.

I nord og sentrale deler av Bangladesh er det ironisk nok ikke alltid nok drikkevann fordi grunnvannsnivået i de områdene er synkende på grunn av overforbruk av brønnvann.

Annen vannforurensing

Et annet problem for drikkevannet er forurensing fra industri, landbruk og søppelfyllinger. Fisk forgiftes også fordi det siver ut kjemikalier i elvene fra giftige plantevernsmidler som brukes i landbruket.Natur og miljø
Årstider  (29.08.2001)
Vann  (28.08.2001)
Været  (28.08.2001)
Naturressurser  (28.08.2001)
Planter (23.08.2001)
Landet (23.08.2001)
Bengaltigeren (23.08.2001)


 
 
Bangladesh i lyd og bilde
Til Bangla-forsiden
AKTUELLE TEMA

SAMFUNNSLIV

POLITIKK

SPRÅK OG RELIGION

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 07:42