OVERSIKT
NYHETER
SPORT
KULTUR
MUSIKK
FAKTA
UNDERHOLDNING
BARN
UPUNKT
NRKBangla
Informasjon om nettstedet Bangladesh Nettressurser Fjernsynsserien Bangladesh og Norge

Her er du: NRK > Undervisning > Bangla > Bangladesh

Oppdatert 07.06.2002 11:26

HISTORIE

KULTUR

NATUR OG MILJØ

ØKONOMI

Bangla-mat
Disse nett-sidene er laget med støtte fra Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid.

 

Bangladesh: Historie

Frigjøring fra britene

Publisert 22.08.2001 14:16

Britisk India ble uavhengig i 1947. Britene skjønte at de ikke lenger hadde mulighet til å styre dette landet. Landet ble delt i to etter religiøse skillelinjer. De muslimske delene ble Pakistan.

Bengal ble ved frigjøringen delt i to. Den vestlige delen hvor Calcutta lå ble del av India, den østlige delen ble del av den nye staten Pakistan

Et delt Bengal

Bengal ble også delt etter religion, den muslimske delen i øst ble en del av Pakistan, mens den hindu-dominerte vestlige delen ble delstaten vest-Bengal. De som bor i tidligere øst-Bengal er bangladeshere og snakker bangla. Tradisjonelt har de som bor i vest-Bengal i dag blitt kalt bengalere og språket har blitt kalt bengalsk, men nylig vedtok indiske myndigheter at delstaten skal hete Bangla. Uansett så er bengalerne og bangladesherne er samme folkegruppe, de snakker det samme språket og har mye kultur til felles.

Unaturlige grenser

Det var en brite som bestemte hvor grensene skulle gå etter oppdelingen av India ettersom hans muslimske og hinduistiske kollegaer ikke kunne bli enige om noe som helst. Grensene til Øst-pakistan fulgte ikke naturlige skillelinjer i landskapet. Den var ikke bare basert på religiøs tilhørighet heller, områder som var over 60 prosent muslimske ble deler av India, mens andre områder hvor det bodde et flertall av hinduer ble en del av Øst-Pakistan.

På begge sider av de nye grensene flyktet folk fordi de følte seg som truede minoriteter. Mange hinduer dro til India og muslimer dro til Øst-pakistan.Bangladesh historie
Historisk tidslinje (02.11.2001)
Hungersnød i 1943 (05.09.2001)
Nyere historie (22.08.2001)
Frigjøringskrig (22.08.2001)
Øst-Pakistan (22.08.2001)
Juvelen i kronen (22.08.2001)
Mogulriket (22.08.2001)
Tidlige sivilisasjoner (22.08.2001)


 
 
Bangladesh i lyd og bilde
Til Bangla-forsiden
AKTUELLE TEMA

SAMFUNNSLIV

POLITIKK

SPRÅK OG RELIGION

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 07:42