OVERSIKT
NYHETER
SPORT
KULTUR
MUSIKK
FAKTA
UNDERHOLDNING
BARN
UPUNKT
NRKBangla
Informasjon om nettstedet Bangladesh Nettressurser Fjernsynsserien Bangladesh og Norge

Her er du: NRK > Undervisning > Bangla > Bangladesh

Oppdatert 07.06.2002 11:26

HISTORIE

KULTUR

NATUR OG MILJØ

ØKONOMI

Bangla-mat
Disse nett-sidene er laget med støtte fra Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid.

 

Tidlige sivilisasjoner

Publisert 22.08.2001 12:36

Hinduistguden Kali
Hinduistguden Kali
Bangladesh har vært en uavhengig stat siden 1971, men landets nasjonale karakter er mye eldre. Den nasjonale identiteten er særlig formet av landet (elvedeltaet), språket (bangla) og religionen (islam).

I perioden 2000 – 1500 f.Kr. ble det området som i dag blant annet innbefatter India og Bangladesh invadert av arierne fra det som i dag er Iran. Det fantes folk i området før den tid, men det var de ariske invasjonene kom til å prege dette området framover.

Kastesystemet

Arierne introduserte en religion, hinduisme, og et sosialt system, kastesystemet, som finnes i India i dag. Kastens sosiale posisjon er bestemt av avstamming, giftermål, og yrke. Kasten man tilhører legger begrensninger på hva man kan jobbe med, hva man kan spise, og hvilken sosial kontakt med andre man kan ha. Nederst var de uten kaste.

De kasteløse var etterkommere av de som hadde bodd i India før de ariske invasjonene og ble kalt namasudraer og var nederst på rangstigen i samfunnet. Disse var av en annen rase og hadde en annen kultur. Den etniske forskjellen mellom dette folket og de som stammet fra arierne førte til en egen bengalsk kultur i sør-Asia som har vedvart til i dag, en forskjell i utseende, språk, religiøse preferanser og skikker.

Over århunderene ble namasudraene fra Ganges-deltaet en del av det ariske kastesamfunnet. Høykastene ble kalt brahmans og stort sett etterkommere av de lyse arierne, lavkastene var sudras (føtter) og de mørkere namasudranene hørte til disse lavkastene. Selv om det var arierne som dominerte kulturen så ble også erobrerne påvirket av den lokale kulturen som allerede eksisterte, og dagens hinduisme ligger nært den religionen som eksisterte i India før invasjonene.

Alexander den Store
I år 327 f.Kr. kom Aleksander den Store med sin hær til India. Aleksander kom fra Makedonia og Hellas, og hadde allerede lagt under seg Persia og Afghanistan og deler av det som i dag er Pakistan, men en indisk hærstyrke under ledelse av en ikke-arisk konge stoppet Aleksander og han trakk styrkene sine ut av India. Dette var slutten av den første fasen av Bangladesh sin historie.

Den buddhistiske perioden

Deretter fulgte flere ulike kongedømmer. En konge, Asoka, innførte buddhismen. For det landet som i dag er Bangladesh var den buddhistiske perioden en svært fruktbar periode. Folket der likte ikke det fremmede kastesystemet, men likte god Buddhas fredsommelige filosofi. Folket var enkle bønder som var prisgitt tørke og flom. I perioden fra år 300 til 1000 økte buddhismens innflytelse i Bengal.

Dyrking av silke og bomullsveving ble viktige deler av økonomien. Bomullsstoffer og silke ble fraktet på de store elvene ut til Bengalbukten og videre til andre deler av Asia. Etter hvert som mer og mer jungel ble ryddet vekk til jordbruk fikk Bengal et risoverskudd som ble solgt til andre områder. Dette vedvarte helt til den store hungerkatastrofen i 1943.

Ofring til den hinduistiske gudinnen Kali

Hinduistisk periode

Rundt år 1100 ble hinduismen igjen den dominerende religionen i området, mye fordi den fikk større appell i befolkningen ettersom den tok til seg elementer fra buddhismen og lokal tro.

Dagens Bangladesh var ikke noen enhet på denne tiden selv om folket som bodde der hadde religiøse, etniske og språklige bånd. Området var styrt av forskjellige små og store fyrstedømmer. Men etter hvert utviklet det seg en bevissthet om folket Bangala, folket som bor på små hauger. Dette fordi regntiden og flommer gjorde det nødvendig å bo på hauger.

Området som i dag er Bangladesh var på denne tiden (11-1200-tallet) kjent for sine tekstiler, silke- og bomullsklær, for fruktdyrking, overskudd av ris, krydder, salpeter, bly, kull, jute, båter, sjømenn, banker og handel. Marco Polo hørte om den Gyldne byen til bangalene og dens rikdom, og beskrev den i sine notater fra sine reiser i Østen. Bengal ble på denne tiden også kjent for sine søtsaker som satte standarden for søtsaker over hele India.

I denne perioden vokste det og fram et system med hinduistiske skatteoppkrevere, zamindarer, som bodde på store, vakre gods. Dette skattesystemet varte helt fram til det 20. århundre.

SE OGSÅ:
 • Mogulriket (Mogulriket) • Bangladesh historie
  Historisk tidslinje (02.11.2001)
  Hungersnød i 1943 (05.09.2001)
  Nyere historie (22.08.2001)
  Frigjøringskrig (22.08.2001)
  Øst-Pakistan (22.08.2001)
  Frigjøring fra britene (22.08.2001)
  Juvelen i kronen (22.08.2001)
  Mogulriket (22.08.2001)


   
   
  Bangladesh i lyd og bilde
  Til Bangla-forsiden
  AKTUELLE TEMA

  SAMFUNNSLIV

  POLITIKK

  SPRÅK OG RELIGION

  Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 07:42