OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Toppbanner

Her er du: NRK > NRK Utenlandssendingen

Oppdatert 21.04.2004 10:14

NRK NYHETER

HISTORISK STOFF

Redaktør

NRK har et bredt tilbud du kan ta inn også utenom Norges grenser. Via langbølge, mellombølge, internett og nettradio har du en rekke muligheter til å høre norsk radio.

NRK Radio i utlandet
0342 Oslo

Tlf 815 65 900
eller
23 04 70 00 (fra utlandet)

e-post:

Ansvarlig redaktør:
Tommy Hansen

 

Kortbølgen og det atmosfæriske radiospeilet

Publisert 27.03.2002 08:07

De siste tretti årene har menneskene skutt opp kommunikasjons- satellitter som tar imot radio- og fjernsynssignaler og sender dem tilbake mot jorden. Slik har menneskene selv gjort det mulig å spre radio og fjernsynsignaler over store områder.

De siste tretti årene har menneskene skutt opp kommunikasjons- satellitter som tar imot radio- og fjernsynssignaler og sender dem tilbake mot jorden. Slik har menneskene selv gjort det mulig å spre radio og fjernsynsignaler over store områder.

Men helt siden jorden ble skapt har naturen selv gitt oss en tilsvarende mulighet til å spre radiostråler. Høyt oppe mot grensen av verdensrommet blir de ytterste lag av atmosfæren elektrisk ladet av solvindens hete gasser. Dette elektriske laget kalles ionosfæren, og det virker som et radiospeil. Ionosfæren sender tilbake radiostråler mot jorda og gjør det mulig å ta imot signaler som ellers ville blitt stoppet fordi senderen ligger langt under horisonten, kanskje på den andre siden av jordkloden.

Radiostråler er av samme type som lys, men med mye større bølgelengde. Vi kan se de forskjellige fargene i lyset, men ikke radiobølgene.Bølgelengder og frekvenser

Vi måler bølgelengden til radiobølger i meter. Langbølgene er flere kilometer lange. Mellom- og kortbølgene har lengder på noen titalls meter. Den som har lyttet endel på kortbølge, har vel vært innom for eksempel "31-meter-båndet". Ultrakorte bølger kalles også "meterbølger", fordi bølgelengden bare er noen få meter. Til sammenligning er bølgelengden på synlig lys bare noen tusendels millimeter!

Vi kan også måle radiobølger etter hvor raskt de svinger. Den som har sett bølger på havet vet at korte småbølger svinger raskere enn langstrakte dønninger. Slik er det også med radiobølger. Vi måler antall svingninger i sekundet i Hertz. Langbølgene, mellombølgene og kortbølgene svinger noen tusen ganger i sekundet (kilohertz), mens meterbølgene eller "FM-bølgene" svinger flere millioner ganger i sekundet (megahertz, dvs. millioner hertz).

Utenlandssendingen fra NRK sendes fra en stor kortbølgesender på Kvitsøy. Antennene her kan rettes mot ulike deler av verden, og sendes på ulike frekvenser til ulike tider og steder ut fra hva som erfaringsmessig gir den beste mottakingen. På vår frekvensside kan du lese mer detaljert om dette.Svingende bølger

Radiobølger oppfører seg forskjellig. Langbølge-radiostrålene kryper langs bakken og følger jordkrumningen. Åser og fjell er alt for små detaljer til at langbølgene "ser" dem og lar seg stoppe. Derfor kunne vi i mange år klare oss med en langbølgesender på Kløfta for å dekke hele landet.

Mellombølge- og kortbølge-strålene lar seg lettere stoppe av hindringer i terrenget, men reflekteres til gjengjeld av ionosfæren.

Mellombølgefrekvenser reflekteres fra ionosfæren etter mørkets frembrudd og frem til grålysningen neste dag.

Kortbølgene reflekteres hele døgnet, men refleksjonen er best når solen har flest solflekker. Hvert ellevte år (neste gang i år 2002) er det et slikt solflekkmaksimum, og fra solflekkene slynges det ut varme gasser som treffer ionosfæren slik at den eser ut og reflekterer radiostråler bedre. Da kan vi også bruke en øvre del av kortbølgebåndet (17 - 25 MHz) og får altså bedre plass til radiostasjonene på frekvensskalaen.

Ultra-kortbølger bruker vi blant annet til FM-radio. Disse radiostrålene blir ikke reflektert av ionosfæren, og stanses lett av hindringer i terrenget. Derfor må vi ha mange lokale FM-sendere for å dekke Norge med sine mange fjell og daler. Til gjengjeld kan vi få plass til mange flere radiostasjoner med bedre lydkvalitet når vi bruker radiostråler med så korte bølgelengder. Også den nye digitale DAB-radioen sendes ut med slike ultrakorte bølger.

Kortbølgens framtid

I dag sendes kortbølgeradio ut med såkalt amplitudemodulasjon (AM). Dette gir en begrenset lydkvalitet som varierer sterkt med mottakerforholdene. Vi får skurr og skraping fra radiostøy i atmosfæren, og signalene kan plutselig bli mye svakere fordi ionosfæren ikke reflekterer radiostrålene godt nok. Dessuten får vi forstyrrelser fra andre sendere som bruker samme frekvenser som oss et annet sted på jorda.

Det eksperimenteres for tiden med digital kortbølgeradio. Det betyr at det istedenfor lyd sendes et datasignal ut fra kortbølgesenderen. Med digitale mottakere gjøres dette datasignalet om til lyd, akkurat som når du hører Utenlandssendingen i Real Audio her på Internett. Fordelen med digitale kortbølgesendinger er at mottakingen blir mer stabil. Så lenge signalet er sterkt nok til at mottakeren kan tolke det, vil lyden ha en helt jevn kvalitet uten forstyrrelser. Lydkvaliteten blir ikke like god som på CD, men bedre enn dagens AM-kortbølge på sitt beste.

Av Arnfinn Christensen

Denne artikkelen ble skrevet i 2000, og er ikke oppdatert etter det.


 
 
SØK

HØR RADIO VIA NETTET


NRK EUROPAKANALEN

10 SISTE NRK UTENLANDSSENDINGEN
18.03.2004 14:40
Europakanalen påska 04
06.03.2003 14:36
Om kortbølgetilbudet
25.09.2002 14:52
Frekvenser fra 271002
25.09.2002 14:31
Finn nyhetene på nettet

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   04.01.2009 12:08