OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Toppbanner

Her er du: NRK > NRK Utenlandssendingen

Oppdatert 21.04.2004 10:14

NRK NYHETER

HISTORISK STOFF

Redaktør

NRK har et bredt tilbud du kan ta inn også utenom Norges grenser. Via langbølge, mellombølge, internett og nettradio har du en rekke muligheter til å høre norsk radio.

NRK Radio i utlandet
0342 Oslo

Tlf 815 65 900
eller
23 04 70 00 (fra utlandet)

e-post:

Ansvarlig redaktør:
Tommy Hansen

 

Historien

Publisert 05.12.2001 13:03

Den nye kortbølgekringkasteren i Fredrikstad ble offisielt åpnet 3. januar 1948. Selv med den lange forhistorien er det denne datoen som regnes som Utenlandssendingens fødselsdag.

Det skyldes at det alltid tidligere har vært riksprogrammet som ble sendt på kortbølgen fra Norge. Nå fikk man en egen nyhetstjeneste og spesielt tilrettelagte programmer for nordmenn i andre land: "De norske spesialsendingene til nordmenn i utlandet" - innad i huset stort sett bare kalt Kortbølgen.

Åpningen

Åpningen ble foretatt at HM Kong Haakon VII. Det var taler av telegrafdirektør Rynning-Tønnesen og formannen i NRKs styre, Otto Lous Mohr. Sistnevnte karakteriserte senderen som "det første store
Kong Haakon VII åpner utenlandsprogrammet 3. januar 1948
overskuddstiltak etter krigen." Den kunstneriske underholdningen stod Kringkastingsorkesteret, Kringkastingens kammerkor, Randi Heide Steen, Alfred Maurstad og Sigurd Hoff for.

Sendingene tar form

Hvordan var innholdet? Det var nyheter, sportsoversikt, aktuelt, andakt, musikk og foredrag - og "Norges-nytt", dvs. distriksreportasjer. Disse var lagt opp med faste dager for distriksreportasjer fra de foreksjellige deler av landet. Søndag Oslo og Østlandet. Mandag Rogaland og Sørlandskysten osv. Reportasjene kom fra NRKs distriktskontorer - men Kortbølgen lagde også noen selv.

Tønsbergs Blad 4. mars 1948: "Nygaard... befinner sig nu i Tønsberg med planer om å lage et 10-15 minutters program herfra under motto Tønsberg i dag, det første virkelige program av denne art. Hr. Nygaard farter ikke rundt med kringkastingsbil eller lignende, og vi kan vel si at hans besøk finner sted i egenskap av radiojournalist. Programchefen har nemlig gjort den erfaring at det lokale stoff er av uhyre interesse for alle, særlig den farende nordmann, og det er om å gjøre å presse mest mulig inn i kvarterets ramme. Igjennem samtaler med byens menn sikrer han sig det tverrsnitt av dagens Tønsberg han vil bygge sin reportasje over, og vi tviler ikke på at Tønsbergs presentasjon i Fredrikstad-senderen vil bli slik at den er vel verd en våketime selv for oss som daglig tråkker byen rundt."

Den aller første sendingen. Tollef Berg (til venstre) og Gunnar Nygaard. Nygaard var sjef fra starten til 1965. Berg ble etterhvert sjef i Dagsrevyen.
To ganger i uka ble "Postkassa" sendt. Gunnar Nygaard uttrykte bekymring for at så mange ønsket "banale musikkstykker" og ble glad da det viste seg at mange sjøfolk faktisk ønsket klassisk musikk. "Postkassa" var den eneste programposten der det kunne brukes utenlandsk musikk, ellers var det bare norsk.

Hvalfangere og sjøfolk

Etterhvert kom det flere antennter på plass, slik at man kunne nå fram til nye deler av verden. Også til norske hvalfangere i sørishavet. Rapportene fra hvalfangerne begynte å komme. Det flytende kokeriet "Thorshammer" meldte at de hørte alle sendingene godt, og "Kosmos IV" takket for referatene fra Holmenkollrennet og skøyteløpene i Trondheim. Programmet ble overført til hele skipet gjennom høytalerne ombord. "Kosmos III" meldte fra iskanten at de hørte programmene bra, men at de av og til ble forstyrret av noen siamesiske sendinger. Redaksjonen i Oslo svarte med å sende en foredragsserie om hvalbiologiske emner.

Sjøfolk var selvsagt en prioritert gruppe helt fra starten. Hver tirsdag ble programposten "Helsa til sjøs" sendt. Det var helseundervisning pr. radio, arrangert i samarbeid med helsedirektør Karl Evang. Det var kort vei til Helsedirektoratet. På denne tiden holdt Helsedirektoratet til i en fløy på NRK-huset.

En kaptein som ble intervjuet i 1949 sa det slik: "Siden vi har fått denne kortbølgesenderen er livet ombord helt forandret for oss som reiser i langfart. Før hadde vi mange ensomme og kjedelige stunder, men nå kan vi få ferske nyheter og god, norsk underholdning direkte hjemmefra gjennom kortbølgesenderen. Og mannskapet - det går bare og gnåler på kjenningsmelodien hele dagen."

Det ble tidlig etablert et samarbeid med sjømannsorganisasjonene og med Velferdsrådet for handelsflåten, som det het den gang. Her var sjømannsidretten et sentralt tema. I 1950 var det 600 fotballag på norske skip. Likeså fikk Sjømannsmisjonen fast plass i sendingene. Hver fredag kom de med nyheter fra sine stasjoner rundt om i verden.

Relativt snart etter starten fikk Kortbølgen etablert en ordning der hvert norske skip betalte en lisens på 20 kroner pr. år til avdelingen, uansett hvor mange mottakere de hadde ombord. I 1952 kom det inn litt under 50.000 kroner i slik lisensavgift. Den gikk inn i Kortbølgens driftsbudsjett, som forøvrig ble finansiert av den ordinære radiolisensen.

I 1949 var det 7000 norske hvalfangere og 30.000 sjøfolk i utenriksfart. 
 
SØK

HØR RADIO VIA NETTET


NRK EUROPAKANALEN

10 SISTE NRK UTENLANDSSENDINGEN
18.03.2004 14:40
Europakanalen påska 04
06.03.2003 14:36
Om kortbølgetilbudet
25.09.2002 14:52
Frekvenser fra 271002
25.09.2002 14:31
Finn nyhetene på nettet

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 19:33