NRKs offentlige journal

Journalen inneholder en oversikt over de dokumenter som er kommet inn til og sendt ut fra NRK en gitt dato.