Illustrasjon bom Oppland
Foto: Terje Johnsen

Odd nekter å kjøre på nye E6

Mange gudbrandsdøler gjør opprør mot bompenger på sin egen måte.

– Jeg synes det bare er noe tull å ta bomavgift når de har så mye penger på bok som de har, sier Odd Øiumshaugen. Han sikter med det til politikere og oljefondet.

Pensjonisten er en av mange bilister i Gudbrandsdalen som rett og slett boikotter den nye E6-traséen mellom Frya og Sjoa. Og det betyr trøbbel. Svikten i bompengeinntekter gjør at Oppland fylkeskommune risikerer å bli sittende igjen med en milliardregning.

– Jeg unngår den på grunn av bommene. Jeg har god tid, så da kjører jeg gamlevegen, sier Øiumshaugen.

Den 33 kilometer lange veistrekningen på nye E6 ble åpnet i desember 2016. Men jubelen over ny vei er blitt til hodebry for politikere og myndigheter.

e6-vinstra

For få bilister velger nemlig å kjøre på veien. I hvert fall i forhold til hva som ble lagt til grunn. Mange bruker i stedet «gamleveien» som går parallelt. Tellinger viser at trafikken der har gått opp etter at den nye motorveien ble åpnet.

Det koster 100 kroner å passere de fire bomstasjonene på E6 for en personbil som går på bensin eller diesel. Også på «gamleveien» fylkesvei 312, må man betale bompenger to steder. Men her koster det bare 27 kroner til sammen.

På begge veiene finnes det rabattordninger for pendlere. Det er også avgiftsfritak for elbiler. Men fylkestinget i Oppland har vedtatt å innføre delvis avgift også for elbiler – etter hvert.

En bil kjører forbi en bompengepassering på E6 i Gudbrandsdalen

BOMAVGIFTER: På nye E6 mellom Frya og Sjoa er det fire bompasseringer. Det koster til sammen 100 kroner å kjøre gjennom dem med en vanlig personbil som går på diesel eller bensin.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Det store samtaleemne

Mange steder i Norge har det vært aksjoner og protester mot innføringen av bomavgifter. I Gudbrandsdalen har det vært roligere. Her finnes det ikke noe protestparti før høstens valg.

Men utenfor kjøpesenteret Spar på Vinstra er bompenger likevel et betent samtaleemne. Nesten alle NRK snakker med, sier de er imot bomavgiftene på den nye veien. Noen er irriterte. Andre mener det er prinsipielt feil å ta inn penger på denne måten. Flere sier de boikotter vegen av økonomiske årsaker.

Hanne Granslåen forklarer at hun har dårlig råd og derfor må spare penger der hun kan.

– Det er klart at den nye veien er fin i forhold til gamle E6. Men for min del så prøver jeg å spare penger. Derfor kjører jeg alltid på lokalveiene som går rundt, sier hun.

Hanne Granslåen står foran en bil med armene i kors.

SPARER PENGER: Hanne Granslåen bruker alltid sideveiene når hun kjører gjennom Gudbrandsdalen for å spare penger.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Oppland fylkeskommune har garantert for inntektene fra de nye bomstasjonene. Det betyr at dersom inntektene svikter, så må fylkeskommunen eventuelt punge ut.

Svikten i bominntekter er på hele 33 prosent. Ifølge en beregning foretatt av fylkesrådmannen vil restgjelden være på 1,3 milliarder kroner etter 15 år med bompenger dersom man fortsetter som nå. Man har muligheten til å forlenge avgiftsperioden i ytterligere fem år, men selv da vil prosjektet stå igjen med restgjeld.

– De er blitt holdt for narr

Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap), vedgår at de har et problem. Han håper nå at samferdselsministeren vil komme dem i møte for å finne løsninger, og at staten kan bidra med mer penger.

Det har vært mye støy rundt regjeringens og bompenger. Samferdselsminister Jon Georg Dahle og Fremskrittspartiet har flere ganger i sommer og høst signalisert at de ønsker å få ned bompengebelastningen for bilistene. Men foreløpig er ingenting avklart rundt E6-strekningen i Gudbrandsdalen.

Even Aleksander Hagen

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap), forstår at folk synes det er mye å betale i bompenger på E6.

Foto: Ole Martin Sponberg

Fylkesordføreren mener at gudbrandsdølene slett ikke har fått det de ble lovet da utbyggingen av E6 ble vedtatt i Stortinget. Den 33 kilometer lange strekningen som er ferdig er nemlig bare en delstrekning av et større prosjekt.

Fortsatt gjenstår det 22 km veistrekning som ikke er bygget. Likevel betaler bilistene bompenger for hele utbyggingen allerede i dag.

– Jeg forstår godt at folk i Gudbrandsdalen synes det er mye å betale i bompenger på E6. De er blitt holdt for narr. De betaler jo for full vei, men har bare fått halvparten, sier Even Aleksander Hagen.

Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har takket ja til å møte fylkesordføreren i Oppland for å diskutere saken.

Opprinnelig var det Statens vegvesen som skulle bygge ut hele strekningen. Men de har vært avhengige av finansiering fra politikerne over statsbudsjettet, og det har uteblitt.

I januar i år ble det kjent at regjeringens eget selskap Nye Veier hadde overtatt gjennomføringen av prosjektet. I løpet av høsten skal det trolig komme en avklaring om utbyggingen.

– Hele strekningen til Nye Veier skal bygges ut. Nye Veier bygger billigere og raskere. Innbyggerne i Gudbrandsdalen skal få den veien de betaler. Frp er opptatt av å redusere bompengene for folk flest og det jobber vi nå mye med, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp).

Bom­pen­ger er nød­ven­dig for å redusere bil­bru­ken og skaffe penger til nye sam­ferd­sels­til­tak.

Blir pålagt å kjøre nye E6

Slett ikke alle i Gudbrandsdalen er motstandere av å betale bomavgiftene. Ved bedriften Jeva Håndverk AS er alle de åtte ansatte blitt pålagt å kjøre den nye veien med mindre det er upraktisk i forhold til arbeidsoppgavene.

Daglig leder og eier, Per Henry Vassdokken, forklarer at nye E6 er langt sikrere enn gamleveien. Dessuten så sparer bedriften så mye tid ved å benytte den nye traséen at de tjener inn hele bomavgiften og vel så det, mener han.

Det tar 22 minutter å kjøre nye E6 mellom Sjoa og Frya. Det er 17 minutter raskere enn på gamleveien.

Vassdokken er også lokalpolitiker for partiet Høyre og 1. vararepresentant i kommunestyret i Nord-Fron.

– Personlig vil jeg ha mest mulig vei fortest mulig. Både vei og jernbane har vært et forsømt kapittel i Norge i flere tiår. Sammenlignet med andre land i Europa fremstår vi som et u-land på dette området. Jeg mener bedre samferdsel skaper vekst, sier han.

Vassdokken mener at svikten i bominntektene på E6 er sammensatt og ikke bare kan forklares med at lokalbefolkningen lar være å bruke den. Han mener at nyveien er lagt slik at mange av innbyggerne rett og slett ikke trenger å kjøre der for å komme dit de skal.

Dessuten tror han at mange gjennomfartsbilister akkurat nå velger å kjøre Østerdalen i stedet. Det pågår nemlig en større veiutbygging lenger sør langs E6 i Hedmark som fører til saktegående trafikk.

– Jeg tror det vil rette seg etter hvert og at trafikken her vil ta seg opp, sier han.

Vi har kjørt strekningen på nye E6 for deg.

BLI MED PÅ TUR: I forbindelse med åpningen i desember 2016, kjørte NRK den nye strekningen på E6 mellom Frya og Sjoa og møtte folk langs veien.

– Det holder ikke med elbil

På Vinstra er det mange som kommer innom for å handle på butikken. Tettstedet i Nord-Fron kommune har fått en betydelig utvikling i forbindelse med åpningen av nye E6.

Den nye veien ble lagt litt unna det gamle sentrumet. Og det er her mye av utviklingen har skjedd. Det har vokst fram mange nye kjøpesentre, butikker og bedrifter og hele bygda har fått et lite løft.

Leif Magnar Løften og kona Lilia Bolsøy Løften stopper gladelig opp for å snakke om bompenger med NRK. For dette har de tydelige meninger om.

– Jeg kjører gamleveien. Det er litt billigere. Jeg har ikke regnet på det, men det går fort noe penger. Vi betaler nok i årsavgift og drivstoffutgifter og alt det der. Det er for kostbart å kjøre bil i dag, sier Leif Magnar.

Ekteparet setter seg inn i sin Toyota Avensis stasjonsvogn.

Du har ikke vurdert elbil da, det er jo billigere i forhold til bompenger?

– Neeeeei, jeg har vurdert det, men det holder ikke med elbil her, sier han og ler.

Så tråkker 64-åringen på gasspedalen i dieselbilen og ruller rolig av gårde – i retningen gamleveien.

Leif Magnar Løften og Lilia Bolsøy Løften i bilen sin.

KOSTBART: Leif Magnar Løften og kona Lilia kjører stort sett på lokalveien for å slippe bompenger. 64-åringen mener det er for kostbart å kjøre bil i Norge i dag.

Foto: Alexander Nordby / NRK