Gregor Kuzma

LÆRER MATLAGING UNDER SONING: Gregor Kuzma soner en dom i Kongsvinger fengsel der han lærer å lage mat.

Foto: ANN-KRISTIN MO / NRK

Høyt bevoktede kokkekunster

Før tenkte Gregor Kuzma mye på hvordan han skulle komme seg over fengselsmuren. Takket være kokkekurs under soning er det nå matoppskrifter han tenker mest på.

Gregor Kuzma står på kjøkkenet på lukket avdeling ved Kongsvinger fengsel. Han skjærer rødløk. Han har nettopp lært at løken ikke skal holdes med fingertuppene, men med neglene. På denne måten glir ikke løken så lett. Bitene blir jevne og fine. Ikke minst er det mindre sjanse for å skjære seg.

– Jeg elsker dette kurset, sier Kuzma.

Denne dagen er det pai som står på menyen for de fire deltagerne på matkurset bak den høye muren og alle de låste dørene, innerst inne i Kongsvinger fengsel.

Aktiviteter gir gode tanker og sikkerhet

Gregor er 49 år og kommer opprinnelig fra Polen. Når han har sonet ferdig dommen skal han sendes tilbake til hjemlandet. For drøyt tre år siden, ble Kongsvinger fengsel et utlendingsfengsel. Det eneste i Norge så langt.

I likhet med Gregor skal alle innsatte ved dette fengslet, sendes ut av Norge etter endt soning.

Fordi ingen av de innsatte skal bli i Norge, er det ikke de samme kravene til aktivitet og undervisning ved dette fengslet. Aktivitetstilbudet er derfor ikke så stort. Spesielt ikke på lukket avdeling. De fleste er innelåst på cellen sin det meste av tiden.

Hvis man ikke har noe å gjøre, tror jeg de fleste av tankene blir negative.

Gregor Kuzma

Gregor har tidligere fått tilbud om kurs i engelsk, men ettersom han har bodd i Statene i flere år og snakker engelsk flytende, synes han at det ikke ville være så nyttig for ham. Han var ikke særlig interessert i å bli med på matkurs heller. Men på den annen side hadde han ikke mye annet å ta seg til i fengslet og valgte derfor å si ja.

Nå har pipa fått en annen låt. Han får ikke fullrost opplegget godt nok.

– Hvis man ikke har noe å gjøre, tror jeg de fleste av tankene blir negative. Slik er det i hvert fall for meg. Før jeg sovnet tidligere, tenkte jeg på hvordan jeg skulle komme meg over muren. Nå tenker jeg på hvordan det blir å mikse det med det og er nysgjerrig på hvordan det vil smake, sier han og ler hjertelig.

Det synes på hele mannen at han virkelig mener at matlaging er moro.

Gregor Kuzma

PAI PÅ MENYEN: Denne dagen er det pai som står menyen. – Et av høydepunktene er at vi spiser maten vi lager hver dag, sier Gregor Kuzma.

Foto: ANN-KRISTIN MO / NRK

– Kan bli frustrerte og utagerende

Roy Høgberget ved Skarnes videregående skole har ansvaret for undervisningsopplegget ved fengslet. Han er helt enig med Gregor i at for mange ledige timer på cella, ikke er bra for noen.

– Enkelte mener nok at vi ikke skal bruke tid og penger på opplegg for innsatte som likevel skal sendes ut av landet, men kanskje det aller viktigste for sikkerheten i et fengsel, er at de innsatte blir aktivisert. De har godt av å komme seg ut av cella og ha en meningsfull dag med jobb eller skole, sier Høgberget.

Roy Høgberget

ANSVARET FOR OPPLÆRINGA: Roy Høgberget ved Skarnes videregående skole har ansvaret for opplæringen og kursingen ved Kongsvinger fengsel.

Foto: ANN-KRISTIN MO / NRK

Høgberget sier at innsatte som ikke har det bra, kan blir frustrerte og utagerende og det eneste målet for dem kan bli å komme seg ut.

– Det kan skape mange farlige situasjoner, derfor må vi prøve å få til så meningsfulle dager som mulig gjennom aktivitet, sier han.

God arbeidskraft for fengselskjøkkenet

Planen er at de som går på kurs etter hvert skal få prøve seg på et ekte kjøkken, på fengselskjøkkenet. Der skal de nemlig øke leveringen av mat med nesten 70 prosent i februar og trenger skolert arbeidskraft.

– Vi håper vi får god nytte av dem som har gått på matkurs på kjøkkenet etter hvert. Vi har tro på at de blir en kjemperessurs for oss. Fra 1. februar skal vi lage mat til mer enn 330 personer uten å ansette flere, sier Turid Engh, kjøkkensjef ved Kongsvinger fengsel.

Så langt har de laget mat til de to fengslene i Kongsvinger i tillegg til fengslet på Bruvoll. Fra februar skal de levere mat til fengslene på Ilseng og Hamar også.

Turid Engh

FÅR HJELP PÅ KJØKKENET: Kjøkkensjef ved Kongsvinger fengsel, Turid Engh ser fram til å få skolert kjøkkenhjelp når de som nå er på kurs skal ha praksis på kjøkkenet.

Foto: ANN-KRISTIN MO / NRK

– Selv om vi får hjelp av innsatte allerede i dag, blir det i framtida viktig å få mer skolert hjelp fra deltagere på kurset her i fengslet, sier Engh.

Enn så lenge kan ikke Gregor og de andre deltagere på kurset jobbe på kjøkkenet fordi de soner på lukket avdeling, men når de nærmer seg slutten av soningen blir de overført til åpen avdeling og kan da ta i et tak på kjøkkenet.

– Det er nok en god stund til, men jeg ser fram til å gjøre en jobb på et virkelig kjøkken, sier Gregor.

En motivert gjeng

Kjøkkenet på lukket avdeling i fengslet er lyst og har et moderne og industrielt preg. Bak en lukket mur og mange låste dører jobber og kurses de fire innsatte på kjøkkenet. De kommer fra fire forskjellige land og kjenner hverandre ikke fra før.

I den ene enden av kjøkkenet er et bord pent dekket med brettede servietter.

– Du tror kanskje at vi har dekket bordet slik i dag fordi du skulle komme? Det har vi ikke. Vi gjør dette hver dag, sier Gregor.

Han sjekker bordet en gang til for å forsikre seg om at bestikket og tallerkenene står helt riktig i forhold til hverandre.

Ola Holsether er faglærer i matfag. Gjennom flere år som kjøkkensjef ved fengslet har han erfaring med både fengsel og mat, men å undervise i matfag på lukket avdeling er en helt ny situasjon for ham.

– Jeg var veldig spent på hvordan dette ville bli. De fire som så langt er med på kurset, er overraskende interesserte. Det er veldig moro å undervise så motiverte elever, sier Holsether.

Gregor Kuzma

INGEN TILFELDIGHETER: Bordet dekkes høytidelig hver dag. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Her går det på mål.

Foto: ANN-KRISTIN MO / NRK

Kurset går over ni uker. Deltagerne er på plass klokka 08.15 for da starter dagen på kjøkkenet. De holder på til klokka 14.30 alle dager, bortsett fra fredag da slutter rundt lunsjtid.

– Vi begynner dagen med å finne fram alt vi trenger for å lage dagens rett. Maten er ferdig til lunsj og da sitter vi sammen her og spiser maten vi har laget. Etter lunsj planlegger vi neste dag. Hva vi skal lage og hva vi trenger for å gjøre det, sier Gregor.

Det er veldig moro å undervise så motiverte elever.

Ola Holsether

Han synes det er fint å ha noe å gå til hver dag.

– Før sto jeg ikke opp mellom klokka 11 og klokka 13. Nå står jeg opp veldig tidlig for å være klar til å komme hit til klokka 08.15.

I fengselet er det slik at de som kommer fra samme land eller samme gruppering soner i nærheten av hverandre og man møter ikke folk fra andre kulturer og andre land i soningen på lukket avdeling.

– Det er hyggelig å møte noen andre folk som kommer fra et annet sted enn deg selv. Vi har blitt en fin gruppe som lærer mye av hverandre, sier Gregor.

Ola Holsether og Gegor Kuzma

GOD INNSATS: Ola Holsether er fagansvarlig lærer for matkurset til de innsatte ved Kongsvinger fengsel. Han er fornøyd med innsatsen til Gregor Kuzma og de andre kursdeltagerne.

Foto: ANN-KRISTIN MO / NRK

Får kursbevis

Litt av årsaken til at det ble kurs i matlaging ved fengslet, var at det var mange som ønsket seg det.

– Noen har erfaring fra bransjen fra tidligere mens det for andre, kan det bli en jobb i framtida, sier Høgberget

Deltagerne får et bevis etter endt kurs ved fengslet.

– De vil da få et kursbevis fra Skarnes videregående skole og ikke Kongsvinger fengsel. Dette skal være et kursbevis de kan bruke for å skaffe seg jobb når de kommer ut og hjem til hjemlandet. Vi tror at det kan bety mye for enkelte både når det gjelder selvtillit og muligheter for å skaffe seg jobb, sier han.

Selv om Gregor er utdannet snekker, utelukker ikke han at han kan begynne å jobbe på et kjøkken i framtida.

– Jeg har begynt å få problemer med armene mine. Kanskje det er på tide å finne et annet yrke. Jeg kan se for meg at jeg laget mat i framtida. Uansett er dette en ny mulighet og ny dør som står åpen for meg, sier Gregor.