Hamar stasjon, togstans 10.9.13

PENDLER: Rundt en million nordmenn mottar i dag reisefradrag på grunn av lang arbeidsveg. Regjeringa vil at færre skal få utbetalingen.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Jeg tror hverdagen for mange blir veldig tøff

HAMAR (NRK): 125.000 pendlere mister reisefradraget sitt, mens en million blir berørt dersom regjeringas forslag til statsbudsjett går gjennom.

Klokka er kvart på seks. Det er mørkt og gjespende folk kommer sakte ruslende mot bussen som erstatter toget denne morgenen. Destinasjonen er Oslo.

– Jeg har pendla mellom Hamar og Oslo siden 2008, sier Arnt-Børre Salberg.

Rundt en million nordmenn gjør som Salberg. De setter seg på et tog, en buss eller i bilen og reiser fra stedet der de bor for å jobbe et annet sted.

Per i dag gis alle som har reisevei på 46 kilometer tur-retur eller mer et reisefradrag som spiller positivt inn på skatteseddelen. I regjeringas forslag til statsbudsjett er avstanden økt til 64 kilometer, eller i kroner: Bunnbeløpet økes fra 16.000 til 22.000 kroner.

– Vi mener dette er en målretta skatteskjerpelse fra regjeringa, sier senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Stortingsrepresentant Tor-Andre Johnsen fra Frp mener på sin side at dette må til for å bedre tilbudet for de som pendler.

Dersom forslaget overlever forhandingsrunden mellom regjeringa og deres støttepartier, vil rundt 120.000 av de som i dag har lavest reisefradrag miste det helt. De som har lengst reiseveg vil få det redusert.

Reiser tre timer hver dag

Arnt-Børre Salberg

Arnt-Børre Salberg pendler mellom Hamar og Oslo flere ganger i uka. Turen tar 1,5 timer hver veg.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Fra Hamar tar turen til Oslo i underkant av 1,5 timer. Først om morgenen, så om ettermiddagen. Pendlertogene om morgenen er stappfulle og Salberg reiser flere ganger i uka.

– Så det blir noen timer på toget i løpet av ei uke, men jeg har hjemmekontor når jeg kan det, sier han.

Han valgte å gjøre det på denne måten av hensyn til familien. De var etablert i Hamar og ville ikke rive det opp.

– Vi ville ikke ta barna ut av skolen her bare fordi jeg fikk jobb i Oslo, også er det jo mye dyrere for boliger der enn det er her, sier Salberg.

Før han går på bussen legger han ikke skjul på at han gleder seg til jernbaneutbygginga langs Mjøsa er ferdig. Da vil turen bli kortet ned til 55 minutter én veg.

– Det koster å være pendler!

– Dette forslaget fra regjeringa er et ledd av en bekymringsfull utvikling, jeg tror hverdagen for mange kan bli veldig tøff, sier Jan Riddervold.

Han har pendlet mellom Lillehammer og Lysaker i 30 år og har i mange år vært leder av Mjøsen pendlerforening. Han har sett det han omtaler som en negativ utvikling.

– Det blir stadig dyrere å pendle. Et par tusen i endring fra ett år til det neste er kanskje ikke så mye, men det har vært en utvikling over mange år og det baller på seg. Da blir det mye etterhvert, sier han.

Jan Riddervold

Jan Riddervold leder Mjøsen pendlerforening. Han er bekymret for forslaget.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Bunnbeløpet i reisefradraget har blitt økt både i 2014 og 2015. 2016 kan med andre ord være det tredje året på rad at pendlerne får mindre å rutte med.

– Og det koster å være pendler. Det er svært mange som daglig reiser mellom Hamar og Oslo og for dem koster det ca 24.000 årlig, sier Riddervold.

Pendlerutgifter

Pendleravstand (én veg)

Eks innen IC-triangelet

Ca årlig kostnad

70 km

Eidsvoll, Råde, Holmestrand

8.500

100 km

Tangen, Sarpsborg, Torp

17.800

130 km

Hamar, Halden, Larvik, Skien

23.900

180 km

Lillehammer

27.000

I tillegg til de foreslåtte endringene i bunnbeløpet, blir også kollektivtrafikk berørt av det som har fått navnet «moroskatt». En momsøkning fra åtte til ti prosent. Samferdselsminister Solvik Olsen har sagt at det ikke er passasjerene som skal måtte dekke opp for den økte momsen via påslag i billettprisene, men at det skal dekkes opp på andre måter.

Minnesund

MINNESUND: Veg- og jernbanebygging er en av tingene regjeringa prioriterer. – Det gir også en bedre hverdag for pendlerne, sier Frps Tor-Andre Johnsen.

Foto: Jan Benkholt / NRK

– Lite smart politikk

Da finansminister Siv Jensen la fram statsbudsjettet for 2016 tidligere i høst var Senterpartiet raskt ute med å reagere på det de kaller «en målretta skatteskjerpelse».

– Dette er feil veg å gå, sier senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Han begrunner det med at arbeidsmarkedet har blitt vanskeligere og at noen rett og slett må finne seg i å ha noe lenger reiseveg for å komme seg på jobb.

– Det er en kjempestor fordel at folk er villige til å reise. Pendlerfradragene er da en kompensasjon for de som må bruke mye både penger og tid på å reise til jobb. Dessuten vil vi jo ikke at alle skal bo inne i byene, det vil også bli veldig dyrt, sier Vedum.

Han snakker om forslaget som en målretta skatteskjerpelse mot de som bor i distriktene.

– Regjeringa legger opp til at det skal være dyrere å måtte reise langt til jobb, for eksempel fra Hedmarken til Oslo. De som gjør det må betale mer i skatt, mens man gir veldig store skatteletter til andre grupper. Dette er veldig lite smart politikk for vi trenger at folk reiser til jobb, sier Vedum.

Tenker både på folk flest og næringslivet

Tor Andre Johnsen

Tor-Andre Johnsen er sikker på at regjeringas skattereform vil gjøre at folk blir fornøyd.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Ingen fra Finansdepartementet ville kommentere dette konkrete punktet i statsbudsjettet nå, siden regjeringa sitter ved forhandlingsbordet med sine samarbeidspartier og viste derfor til Stortinget.

– Det er veldig viktig å se på helheten i den politikken som regjeringa fører. Vi gjennomfører nå en skattereform der vi senker skatter og utgifter både for folk flest og for næringslivet, sier Tor-Andre Johnsen.

Han er stortingsrepresentant fra Hedmark for Frp og mener at grepene som gjøres vil sørge for at folk blir fornøyd – også pendlerne.

– Vi gjør jo et kjempeløft innen samferdselssektoren. Prosjektene innenfor intercity-triangelet går stadig framover og vi har store vegutbygginger på gang. Dette gjør jo at pendlere får kortere reisetid og bedre veger, sier han.

Og han legger til:

– Vi jobber jo for at de skal slippe å stå i kø og kork og kaos, sier han.

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum mener dette er «lite smart politikk».

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Dette argumentet er ikke Vedum imponert over.

– Ja, det skulle da bare mangle om ikke den satsinga kom. Det ble satt i gang rundt 2007. Men det er jo ikke slik at kostmadene blir mindre om man kjører på nye veier. Det blir faktisk dyrere, på grunn av bompenger, sier han.

Johnsen poengterer også at skattereformen vil gi folk lavere inntektsskatt og at de dermed får igjen noe av det de «taper» på den måten.

– Alt i alt kommer dette til å ha en positiv effekt for folk flest, sier Johnsen.

– Det blir stadig vanskeligere

På Lillehammer stasjon står Jan Riddervold. Han har nylig blitt pensjonist, men har et stort engasjement for de som pendler til jobb. Han fortsetter å jobbe for dem og situasjonen bekymrer ham.

– Dersom disse forslagene går gjennom vil de påvirke veldig mange folk. Det vil gjøre det litt vanskeligere for dem, sier han.