Lærerstudenter og politikere

MISTER MØTER: Kjersti Forseth (t.v.), fra Gausdal og Kristin Storbråten Stadsvold fra Nordre Land, går begge glipp av politiske møter i sine hjemkommuner på grunn av obligatorisk undervisning ved Høyskolen i Hedmark.

Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

Får ikke studiefri til kommunestyremøter

Folkevalgte lærerstudenter opplever så strenge krav om tilstedeværelse ved undervisninga, at de går glipp av kommunestyremøter i hjemkommunene sine. Nå vil de ta saken videre til Stortinget.

Ved profesjonsutdanninga for lærere ved Høgskolen i Hedmark er to unge Senterpartipolitikere studenter. De er oppgitt over at politisk arbeid ikke anses som gyldig fravær ved studiet.

– Jeg synes det er synd. Vi som lærerstudenter ønsker å engasjere oss politisk. Jeg er folkevalgt i Nordre Land, jeg vil gjerne være med på møter og på å forme hjemkommunen min. Det at jeg da får fravær fra skolen og kanskje ikke kan gå opp til eksamen, det synes jeg er fælt. Vi ønsker at politisk fravær skal være godkjent fravær, sier Kristin Storbråten Stadsvold.

Sammen med medstudent Kjersti Forseth, folkevalgt i Gausdal, kjemper hun nå for at høgskolen skal lempe på fraværsreglene.

– Jeg møter opp på så mye undervisning som mulig, og har forståelse for at tilstedeværelse kreves. Samtidig mener jeg at vi som politikere gjør en jobb for samfunnet, og det bør de sette pris på her på Høgskolen i Hedmark også, sier Storbråten Stadsvold.

Kjersti Forseth omtaler situasjonen som stusslig.

– Vi får høre at vi som er ungdom skal engasjere oss politisk, og når vi gjør det så blir vi møtt på denne måten. Det er jeg skuffet over, sier gausdølen.

Strenge retningslinjer

Ordføreren i Gausdal sendte et brev til Høgskolen i Hedmark med spørsmål om utvidet permisjon for Forseth, det ønsket ble avvist av høgskolen. Skolen svarer at de ikke har mulighet til å gi fritak fra obligatorisk undervisning.

Skolen skriver at det er 100 prosent fremmøteplikt ved den obligatoriske undervisningen, men at de godtar et fravær på 20 prosent. Elever som har for mye fravær får ikke gå opp til eksamen.

– Tidligere hadde vi ikke så stor grad av obligatoriske krav, men det har vi nå. Det handler om kvaliteten i utdanningene. Vi er veldig opptatt av å ha gode lærerutdanninger ved Høgskolen i Hedmark. Vi tror at tilstedeværelse hvor studenter og lærere samles i dialog om fagstoff utgjør en god utdanning. Derfor har vi satt noen regler for hvor mye studenter skal være til stede i undervisningen, sier Elin Bakke, prodekan ved høgskolen.

Hun påpeker at noe av årsaken til innstrammingene er det økte fokuset på kvalitet i lærerutdanningene de siste åra.

– Kunnskapsminister, departement og nasjonale myndigheter er opptatt av at studenter skal være til stede, sier Bakke.

Men departementet avviser at de har satt noe tak med hensyn til studentenes fravær.

– Vi har ikke satt noen konkrete grenser for hvor mye fravær studentene kan ha, sier Åsmund Eide, kommunikasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet.

– Demokratisk problem

Varaordfører og senterpartipolitiker i Gausdal, Jon Arild Sagheim, var godt fornøyd da partiet fikk to unge hoder inn i kommunestyret etter høstens valg. Gleden varte ikke lenge.

– Det har ikke vært overflod av unge i lokalpolitikken i Gausdal, det har vært noen i ny og ne, men ikke mange. I år var vi så heldige at Senterpartiet fikk inn to unge, og Senterpartiet er nå den yngste gruppa i kommunestyret. Det synes vi er litt stas. Så opplever vi det at hun som går på høgskolen ikke får fritak til å være med i det politiske arbeidet, det er synd, sier Sagheim.

Han mener det er problematisk at de folkevalgte ikke får permisjon fra undervisningen til å delta på politiske møter.

– Dette er et demokratisk problem. Det er viktig at vi får inn nye, unge tanker i kommunestyredebatten. Det er jo tross alt ungdom som opplever dagen slik den er i dag og i tida fremover, som kan komme med nye innspill og det er veldig verdifullt, så det må vi ta vare på, sier han.

– Det er jo hevdet fra mange hold at det er de gamle grå menn som styrer lokalpolitikken. I Gausdal har vi jobbet aktivt for å få inn yngre krefter, det klarte vi i år. Da er det beklagelig at en av de unge ikke har mulighet til å stille på grunn av studiesituasjonen. Det er synd for lokaldemokratiet, mener han.

Tilrettelegging av avgjørende

Frøydis Sund

– Både kommunene og utdanningsinstitusjonene har ansvar for å legge til rette for politisk deltakelse for de folkevalgte, sier Frøydis Sund, rådgiver i Likestillingssenteret.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Sagheim får støtte fra rådgiver ved Likestillingssenteret på Hamar, Frøydis Sund.

– Hvis du jobber har arbeidsgiver plikt til å gi deg fri for å delta på politiske møter, og jeg tenker at det er et demokratisk problem dersom du ikke kan være student samtidig som du er folkevalgt, sier Sund.

Hun mener både kommunene og utdanningsinstitusjonene har ansvar for å legge til rette for politisk deltakelse for de folkevalgte.

– Utdanningsinstitusjoner bør vurdere om ikke det å delta i folkevalgte organ er såpass lærerikt for personene, og nyttig for samfunnet, at de burde kunne vurdere en søknad om permisjon på nytt så lenge man kan begrense det til det som er absolutt nødvendig å være med på, sier Sund.

Samtidig mener hun at det er mye som kan gjøres fra kommunenes side også, som letter muligheten for møtedeltakelse.

– Alle folkevalgte organ har en styrke dersom de er godt og bredt sammensatt, både med tanke på bakgrunn, alder, funksjonsnivå og lignende. Alle kommunestyrer bør legge til rette for at alle skal kunne delta. De folkevalgte bør vurdere når det er hensiktsmessig å ha møter slik at flest mulig kan delta, sier hun.

Sund foreslår også at både telefonmøter og videooverføring kan tas i bruk for å legge til rette for at flere skal kunne delta, da særlig når det er møter i komiteer og utvalg.

Krav varierer

De to lærerstudentene hevder at elever ved andre høgskoler og universitet lettere får fri til deltakelse på politiske møter.

– Vi i Senterungdommen møter mange andre studenter når vi er på møter og samlinger. Folk fra andre skoler får fri, de trenger ikke engang melde fra om fravær til læreren sin, mens vi må si fra til både studieveileder og lærer hvis vi skal være med på noe. Det synes jeg er litt drøyt, forteller Storbråten Stadsvold.

Til tross for utfordringene rundt fraværet, mener hun at det er verdt det.

– Politisk arbeid er relevant for alle. Som lærer vil jeg være med å forme skolen, jeg vil bidra til at vi får en bedre skole her i landet, og spesielt da i min hjemkommune. Jeg synes det er drøyt at jeg på en måte skal bli nektet det, sier hun oppgitt.

Nå vil de forfølge saken politisk.

– Vi kommer til å gå inn for å få viljen vår i denne saken. Jeg kommer til å snakke med mine partikollegaer. Vi har tatt kontakt med Anne Tingelstad Wøien som sitter på Stortinget, og håper hun vil ta med dette videre i spørretimen, avslutter Storbråten Stadsvold.