Bruk hue

TAR AVSTAND: Birk (bak f.v.), Paul, Simen, Rebekka og Henrik (foran) er elever ved Åretta ungdomsskole på Lillehammer. De tar avstand fra mobbing.

Foto: Martin Fjellanger/Telenor

Det kan bli dyrt å kalle noen for en hore på nettet

LILLEHAMMER (NRK): Det kan koste deg 4500 kroner dersom du kaller noen for hore på nettet. Nettmobbing kan få store konsekvenser både for den som mobber og blir mobbet.

– Ordet hore kan være straffbart å bruke i en del settinger. Drapstrusler også. Det kan man få bøter for, sier Ole Roger Vestøyl, foredragsholder med nettmobbing på timeplanen.

Han reiser rundt på norske skoler for å gjøre barn og foreldre mer bevisste på digital mobbing.

– Det viktigste er at de tenker over egen nettbruk, at de bruker huet og tenker over hva som skjer når de sender forskjellige meldinger, sier Vestøyl.

Vi prøver å få foreldre mer på banen, for mange vet ikke hva barna deres bruker tiden sin til. Det er tilstedeværelse fra foreldre som ofte mangler.

Politioverbetjent Roger Øverhaugen

Denne uka besøkte han og Bruk Hue-kampanjen skoler i Mjøsområdet. Målet med kampanjen er at folk skal tenke seg om før de legger ut bilder eller kommentarer, på nett.

– Ikke lett å vite når det er mobbing

– Det overrasket oss at det er ulovlig å legge ut bilder av andre på nett, uten samtykke, sier ungdomsskoleelevene Birk, Paul, Simen, Rebekka og Henrik, som alle fikk seg noen tankevekkere om mobbing under foredraget til Bruk Hue-kampanjen.

Skoleelevene tar avstand fra mobbing, men sier at det ikke alltid er like enkelt å vite hva som er mobbing.

– Jeg tror det er lett å gå over noen grenser uten å tenke over det. Vi fikk se noen eksempler på det. Det var blant annet en stor, alvorlig mobbesak der egentlig ingen var mobberen, men at summen av alt gjorde at det ble veldig alvorlig. Men da er det vanskelig å tenke over det for man føler seg ikke selv som en mobber, sier Rebekka.

For mange barn og unge oppleves utestengelse på nett som mobbing.

– Ekskludering er et problem

Den nye barne- og medieundersøkelsen kommer i mai 2016.

– Der oppgir de som er opp til 16 år at hele en av fire har opplevd å bli holdt utenfor på sosiale medier. Det er klart at hvis du blir invitert med inn, men ingen tar tak i deg, så er det nesten det samme som å være den som ikke blir invitert med i bursdagen, sier Barbro Hardersen i Medietilsynet.

Mange barn og ungdommer opplever å bli ignorert av andre på sosiale medier.

– Det er en form for ekskludering at ingen liker det du holder på med, at det bare er helt stille. Så det er helt klart de samme mekanismene som i annen mobbing, sier Hardersen.

Undersøkelsen viser også at den digitale mobbinga øker i takt med barnas alder.

Publikum Bruk Hue

TILHØRERE: Foreldre, lærere og elever ved Åretta ungdomsskole på Lillehammer fikk informasjon om nettmobbing.

Foto: Elin Fossum / NRK

Ukentlige henvendelser

På politistasjonen på Gjøvik jobber politioverbetjent Roger Øverhaugen med forebyggende arbeid. Hver uke får han nye henvendelser som dreier seg om mobbing på nett.

– Vi har ofte kontakt med skoler, elever og foreldre som blir utsatt for mobbing. I en del av sakene må vi hjelpe til. Det er ikke alle sakene som er så alvorlige at de anmeldes, og vi ønsker at de sakene går utenfor straffesaksbordet, sier Øverhaugen.

Han driver forebyggende arbeid i fem kommuner med til sammen 70.000 innbyggere. Mange av mobbesakene involverer barn under 16 år, og de kan ikke straffes.

– Det har liten hensikt å bøtelegge foreldrene til mobberne, da er det bedre at vi løser sakene før det går til anmeldelse, sier politimannen.

Straff og bøter

Elevene som lyttet til foredraget på Åretta ungdomsskole var ikke klar over at nettmobbing er straffbart.

– Det var mye som var overraskende av det vi fikk høre, særlig at summene på bøtene var så store, sier Rebekka.

Er det dumt eller bra med slike bøter?

– Jeg synes det er bra, for da tar man det litt mer seriøst. Vi burde fått mer informasjon om det, for det er nok mange som ikke vet at man er ansvarlig og må betale så mye for å «tulle», slik som mange tenker at de gjør, sier hun.

Grensa mellom tull og mobbing kan være vanskelig å skille.

– Det er veldig lett å tulle, og man tuller sikkert mye uten at man vet om det selv. Derfor må man passe seg, sier elevene.

Ordet hore kan være straffbart å bruke i en del settinger. Drapstrusler også. Det kan man få bøter for.

Ole Roger Vestøyl

Ønsker flere våkne foreldre

Politiet kartlegger omfanget av mobbesakene, og bruker bekymringssamtaler for å komme til bunns i det hele.

– Vi kaller ungdommene og foreldre inn til samtale hos oss. Mange begynner med mobbing fordi de har blitt mobbet selv, forteller Øverhaugen.

Han sier at de fleste mobberne innrømmer hva de har gjort.

– Vi prøver å få foreldre mer på banen, for mange vet ikke hva barna deres bruker tiden sin til. Det er tilstedeværelse fra foreldre som ofte mangler, sier han.

Ole Roger Vestøyl

TRENGER KUNNSKAP: Ole Roger Vestøyl opplever at mange blir overrasket over det han forteller om mobbing.

Foto: Martin Fjellanger/Telenor

Også mobbing som foregår utenfor nettet, starter som oftest på sosiale medier.

– Vi har til enhver tid saker om nettmobbing som vi må jobbe med, så det ser ut til at dette ikke stopper, sier Øverhaugen.

Politioverbetjenten forteller at mobbinga har endret seg.

– Nå er mobbinga på sosiale medier. Vi har jo egne kanaler som for eksempel Jodel, som vi omtaler som rene mobbekanaler der det legges ut mobbing hele tiden, sier han.

– For lite kunnskap

I løpet av de siste sju årene Bruk Hue-kampanjen besøkt 617 ungdomsskoler og snakket med 180.000 barn og 37.000 foreldre om digital mobbing og nettvett.

– Vi opplever at mange har mye å lære. De blir veldig overrasket over ting som vi forteller i løpet av foredraget vårt, sier Vestøyl.

Mange velger å dele historier med foredragsholderen etter foredragene. Ofte får han høre om historier der barn og ungdom opplever mobbing, men at de har problemer med å få endre situasjonen. Mange barn forteller at de synes det er vanskelig å snakke med voksne om mobbing.

– En ting som voksne kan gjøre, er å ikke reagere med panikk. Det er viktig å lytte til barna, og skape et rom der barn kan fortelle om hva de opplever på nettet. Foreldre må være til stede på nettet der barna er. De bruker jo over seks timer på nettet hver dag, avslutter han.

Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing, og ble startet opp i 2009. Kampanjen er et samarbeid mellom Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet.