Prostitusjon
Foto: Robert Schlesinger / NTB scanpix

– Menneskehandel er moderne slavehandel

Kvinnene kom til Norge i håp om å tjene penger til seg og sin familie. De skal ha endt opp med å bli truet til å prostituere seg og gi fra seg det de tjente.

Politiet i Kongsvinger har i over et år etterforsket det som trolig er en av Norges største menneskehandel-saker innen prostitusjon. Seks personer er siktet for menneskehandel, men nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Fem kvinner skal ha blitt tvunget til å prostituere seg, for deretter å ha blitt fratatt det de tjente. Alle de involverte er fra Bulgaria, og flere av dem er bosatt i Norge.

Det sier seg sjøl at det å bli tatt til Norge, bli satt til prostitusjon og bo på fremmede steder, med relativt begrenset tilgang på mat, klær og søvn, ikke er spesielt lystig.

Bistandsadvokat Jørn Mejdell Jakobsen

– Vi mener de siktede har hatt ulike roller i en moderne bedrift som kun har ett formål og det er høy profitt. Det de tjener penger på er den jobben disse jentene gjør. Det er en pengemaskin, sier politiadvokat i Kongsvinger, Ann Elisabeth Billa.

Anmeldte vold og prostitusjon

Det hele startet i januar i fjor da en kvinne dukket opp på et lensmannskontor sør i Hedmark. Hun vil anmelde flere personer for vold og for å ha tvunget kvinner til prostitusjon.

Politiet pågrep de anmeldte og startet etterforskning. De måtte finne ut om det lå noe i påstandene om vold og prostitusjon.

– Vi fikk ganske snart bekreftet at det som ble sagt i anmeldelsen stemte og at vi var i gang med å etterforske en menneskehandel-sak, sier etterforskningsleder hos politiet i Kongsvinger, Ingar Høye.

Ann Elisabeth Billa, Ingar Høye

OMFATTENDE: Politiadvokat Ann Elisabeth Billa og etterforskningsleder Ingar Høye sier menneskehandel-saken er stor og omfattende, og har krevd store ressurser både da det gjelder personell og økonomisk.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Menneskehandel dreier seg om organisert handel med mennesker, ofte i en sårbar situasjon, som tvinges til å utføre arbeid og tjenester.

Kvinnene som mener seg utnyttet i denne saken kom til Norge uten å ha noen form for tilknytning til landet, kunne hverken språket eller kjente til det norske hjelpeapparatet.

Han er frustrert. Han har familie i utlandet, og har lov til å ringe dem to ganger i måneden, det sliter på ham.

Advokat Morten Furuholmen

– Menneskehandel er moderne slavehandel, slik jeg ser det. Det er det det i praksis betyr for de involverte, sier politiadvokat Billa.

Hun har sammen med etterforskningsleder Ingar Høye og et etterforskningsteam på åtte personer jobbet med saken siden februar 2015.

Nekter

Furuholmen

NEKTER: Advokat Morten Furuholmen er oppnevnt som ny forsvarer for han som politiet anser som hovedmannen i Norge. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I slutten av januar i fjor ble en mann i 50-årene og en kvinne i 40-årene pågrepet og varetektsfengslet, siktet for menneskehandel. De har sittet i varetekt hele tiden, fordi politiet mener det er fare for at de kan rømme landet og påvirke vitner.

Store deler av tiden har vært med brev- og besøksforbud.

– Han er frustrert. Han har familie i utlandet, og har lov til å ringe dem to ganger i måneden, det sliter på ham. Selvfølgelig er det prisen for å sitte inne, men det er en tøff tid, så han vil gjerne ut, sier mannens forsvarer Morten Furuholmen.

Siktede mener han aldri har gjort noe av det han er siktet for og at alt er en stor løgn.

Når man i tillegg blir fratatt majoritet av pengene man tjener på å selge seg sjøl og sin egen kropp så er ikke det noen feriereise.

Bistandsadvokat Jørn Mejdell Jakobsen

– Han mener han ikke er skyldig i menneskehandel. Han har forklart seg om kontakt med noen av de impliserte fornærmede i saken, men ikke i en slik grad at han har overtrådt straffelovens paragraf 224, som gjelder menneskehandel, sier Furuholmen.

Også kvinnen mener at hun er uskyldig.

– Dette har hun sagt til politiet hele tiden, og vært veldig klar på dette fra dag én. Det har vært en belastning for henne å sitte i varetekt så lenge, sier hennes forsvarer Ove Herman Frang.

Forsvarer Ove Herman Frang

NEKTET HELE TIDEN: Advokat i Elverum, Ove Herman Frang, sier hans klient hele tiden har nektet for å ha noe med saken å gjøre. Hun har sittet fengslet i over et år.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Politiet mener at mannen og kvinnen er to av hovedpersonene i saken, og at de administrerte prostitusjonsvirksomheten fra glåmdalsdistriktet.

– Dette er en profesjonell bedrift med bakkemannskap i Norge som er organisert fra utlandet, slik vi vurderer det, sier politiadvokat Billa.

Strafferammen for menneskehandel er fengsel i inntil fem år, grov menneskehandel straffes med fengsel i inntil ti år.

– Fratatt penger

Kvinnene skal ha vært innlosjert i et hus sør i Hedmark, for så å bli fraktet til Oslo der de solgte sex på gata.

Han har opplevd varetektsfengslingen som veldig belastende og frustrerende, og var ekstremt fornøyd med å bli sluppet fri.

Advokat Tom-Daniel Karlstad

– Det sier seg sjøl at det å bli tatt til Norge, bli satt til prostitusjon og bo på fremmede steder, med relativt begrenset tilgang på mat, klær og søvn, ikke er spesielt lystig, sier bistandsadvokat Jørn Mejdell Jakobsen.

Sammen med advokat Kjetil Løvberg er han bistandsadvokat for til sammen fire av de fem fornærmede. Kvinnene er fra samme geografiske sted i Bulgaria, er i alderen 18 til 35 år og jobbet som gateprostituerte i Oslo.

Når man i tillegg blir fratatt majoritet av pengene man tjener på å selge seg sjøl og sin egen kropp så er ikke det noen feriereise.

Kjetil Løvberg, Jørn Mejdell Jakobsen

Advokatene Kjetil Løvberg og Jørn Mejdell Jakobsen (t.h.) er bistandsadvokat for to fornærmede hver. – Her sitter det jenter med betydelige spor av det de har vært igjennom, sier Mejdell Jakobsen.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Kvinnene er avhørt av politiet, men hva de har sagt om det de skal ha opplevd vil hverken politiet eller bistandsadvokatene fortelle. Det må vente til kvinnene skal forklare seg under rettssaken i høst.

– De har det relativt bra nå. Vi vet at det er noen av dem som fortsatt tjener penger på sin egen kropp. Det er selvfølgelig en tankevekker, men jeg tror det gjennomgående her er at det sitter jenter med betydelige spor av det de har vært igjennom, sier Mejdell Jakobsen.

Begrenset antallet

Det har vært en omfattende etterforskning for politiet der antall siktede og fornærmede har økt etter hvert som etterforskningen har skrid fram.

Politiet vil ikke kommentere om det er flere enn fem kvinner som skal ha blitt utnyttet. Men de har begrenset antallet både da det gjelder fornærmede og siktede, fordi de må tenke kapasitet og økonomi.

– Det er viktigere for oss å gjøre en god jobb mot de vi anser som sentrale, istedenfor å fange perifere personer, sier etterforskningsleder Høye.

– Prioritert politisk

Sjøl om menneskehandel-saker er ressurskrevende å etterforske er de et politisk prioritert felt både nasjonalt og internasjonalt.

Menneskehandel

MØRKETALL: Koordineringsenheten for ofre for Menneskehandel (KOM) utarbeider årlig rapport om menneskehandel. De regner med at mørketallene er høye.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

– Dette er en alvorlig form for integritetskrenkende kriminalitet som skal prioriteres, sier Julie Platou Kvammen i Koordineringsenheten for ofre for Menneskehandel (KOM), som er administrert av Politidirektoratet.

KOM er et av flere tiltak i Regjeringens arbeid mot menneskehandel, og de utarbeider en årlig statusrapport. I 2014 takket 324 antatte ofre for menneskehandel ja til bistand og beskyttelse. I 2013 var tallet 300. Rapporten for fjoråret er ikke klar.

De aller fleste av ofrene er fortsatt kvinner som utnyttes til prostitusjon eller andre seksuelle formål.

– Vi antar at mørketallene er høye, men det er vanskelig å si hvor høye. Vår rapport er basert på frivillig innrapporteringer, og vi anser antall ofre i rapporten som et minimumsanslag.

– Belastende i varetekt

I juni pågrep politiet i Kongsvinger en tredje person og siktet ham for menneskehandel. Han skal blant annet ha fraktet penger fra Norge til Bulgaria, men nekter straffskyld.

Han satt varetektsfengslet fra han ble pågrepet og fram til slutten av desember, da Eidsivating lagmannsrett bestemte at han skulle slippes fri.

Tom-Daniel Karlstad

Advokat Tom-Daniel Karlstad forsvarer en av de seks siktede i menneskehandel. Hans klient nekter straffskyld som alle de andre siktende.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Flertallet mente at det ikke var nok framdrift i etterforskningen knyttet til hans rolle i saken.

– Han har opplevd varetektsfengslingen som veldig belastende og frustrerende, og var ekstremt fornøyd med å bli sluppet fri. Han ser for så vidt fram til rettssaken slik at han får se hva slags konkrete bevis politiet mener å ha mot ham og få forklart seg om dette, sier hans forsvarer Tom-Daniel Karlstad.

Tatt i Tyskland

To av de siktede, en mann og en kvinne, har vært etterlyst internasjonalt siden mai i fjor. Politiet anser disse som hovedpersonene i utlandet og mener de skal ha organisert virksomheten i Bulgaria.

I slutten av desember ble kvinnen pågrepet i Tyskland, utlevert til Norge og varetektsfengslet i februar.

Politiet mener pågripelsen var et langt skritt i riktig retning for deres etterforskning, men kvinnen stiller seg uforstående til siktelsen mot henne.

– Hun vet ikke noe om dette, og er dypt ulykkelig over å være i varetekt. Hun håper å slippe fri, men det er en alvorlig siktelse så jeg har måttet forberede henne på at hun kanskje må sitte fengslet helt fram til etter en eventuelt rettssak er over, sier kvinnens forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn.

– Kjente påstått offer

Kvinnen skal ha jobbet som prostituert i Norge fra 2008 til 2013, men har ikke vært i Norge etter det. Hun kjente en av de påståtte ofrene som har vært på flere hyggelige besøk hos den siktede i Bulgaria de siste årene, ifølge forsvareren.

Carl Konow Rieber-Mohn

NEKTER: En kvinne ble pågrepet i Tyskland før jul og sitter nå varetektsfengslet i Norge. – Hun stiller seg uforstående til dette, og nekter for å ha noe med saken å gjøre, sier hennes forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Flere av de siktede er i slekt, og kvinnen visste på den måten at to var pågrepet i Norge.

– Hun visste at det var en sak, men hadde ingen anelse om at hun skulle være en del av den. Nå er hun mest opptatt av at hun har minimal kontakt med sin familie i Bulgaria. Hun håper også at politiet vil etterforske saken i Bulgaria, og mener at det vil vise at hun ikke har noe med dette å gjøre, sier advokat Rieber-Mohn.

Den sjette personen som er siktet er en kvinne som oppholder seg i Norge. Hun, som de andre, nekter for å ha noe med saken å gjøre, ifølge hennes forsvarer Tore M. Famestad.

Upløyd mark for politiet

Dette er første gang politiet i Kongsvinger etterforsker en slik sak. Noe som har ført til at de har fått råd fra Oslo politidistrikt som har en egen gruppe som jobber med menneskehandel.

Oslo har også etterforsket en tilsvarende sak der tre menn ble dømt for menneskehandel, men anket dommen. Politiet i Kongsvinger har også hatt bistand fra blant annet Hedmarks felles krim-enhet og Økokrim.

– Vi har måttet bruke oss sjøl på en helt annen måte enn i ordinære straffesaker. Det har vært upløyd mark for alle, både for etterforskere, påtale, retten og ledelsen. Få vet hvor krevende dette er, men det har vært en spennende og utfordrende sak å jobbe med, sier etterforskningsleder Høye.

Rettssaken er forhåndsberammet til ti uker i Glåmdal tingrett i høst.