WWF vil avskaffe rovviltnemndene

WWF mener rovviltnemndene fungerer som interesseorganisasjoner for beitenæringa, og mener de bør avskaffes. Det er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sterkt uenig i.

Bård Vegar Solhjell

AVSKAFFE: WWF og generalsekretær Bård Vegar Solhjell vil avskaffe rovviltnemndene.

Foto: Halldor Asvall / NRK

– Jeg betviler sterkt at det er lett for noen å gå ut av rollen som politiker og plutselig være en balansert forvalter rovdyrpolitikken.

Det sier Bård Vegar Solhjell, som er generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Han viser til en evalueringsrapport fra 2016, bestilt av myndighetene, som konkluderer med at mange i nemdene oppfatter det som sin oppgave å være beitenæringens forsvarere.

Seinest i forrige uke skapte rovviltnemnda i Hedmark, Akershus og Østfold bråk da de vedtok at ytterligere fire ulver kunne skytes utenfor ulvesonen.

Les: Vedtok å skyte flere ulver

Mener Sp er overrepresentert

Trygve Slagsvold Vedum

REAGERER: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer sterkt på forslaget om å avvikle rovviltnemndene.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Medlemmene i rovviltnemndene er folkevalgte, oppnevnt av Miljødepartementet, etter nominering fra fylkestingene, og skal behandle saker på en partipolitisk uavhengig måte.

NRK har hentet inn en oversikt som viser at 10 av 43 medlemmer av rovviltnemndene i landet, er Senterparti-politikere.

5 av 8 nemndledere er også fra Senterpartiet.

– Det er overhodet ikke representativt for velgerne. For eksempel Sp, som har et avvikende syn i rovdyrpolitikken, er sterkt overrepresentert, mener Solhjell.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, er sterkt uenig i at det ville være lurt å legge ned rovviltnemndene.

– Jeg er dypt uenig. Det er et forferdelig dårlig forslag at de skal ta bort de folkevalgte og styrke byråkratimakta som WWF ønsker, sier Slagsvold Vedum.

Fordeling av nemdmedlemmer på parti

HAR MANGE I NEMDENE: Senterpartiet er blant partiene som har aller flest politikere i rovviltnemdene. 10 av 43 nemdmedlemmer er fra Senterpartiet.

Foto: Joakim Digernes-Nordström / NRK

Forstår ikke kritikken fra WWF

Leder av rovviltnemnda i Hedmark, Senterparti-politiker Arnfinn Nergård, mener forslaget om å legge ned rovviltnemndene er noe som bør sendes til Stortinget.

Han reagerer også på Solhjells kommentar om at Senterpartiet er overrepresentert i nemndene.

– Jeg forstår ikke at Senterpartiet skal være overrepresentert i nemnda i Hedmark. Vi er det tredje største partiet i fylkestinget, og har én i nemnda. De øvrigeer to fra Arbeiderpartiet, én fra Høyre og en er oppnevnt av Sametinget, forteller Nergård.

– Vi har fulgt innstillingene fra miljøavdelingene hos fylkesmennene, men likevel blir det stort rabalder. Jeg tror vi er mer balansert enn Solhjell vil ha det til, og at vi faktisk har vært med og dempet noen konflikter. Det er ikke bare vernesiden som er part, men også en annen side. Vi skal også ivareta den todelte målsettingen, som også innebærer at vi skal ha et beitebruk, sier Nergård.

Mener det er vanskelig å skille roller

Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemda

UENIG: Leder av rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, er sterkt uenig i at nemndene bør legges ned.

Foto: Mette Finborud Børresen

Solhjell mener partitilhørigheten til nemndmedlemmene kan påvirke de vedtakene som blir fattet.

– Jeg har vært politiker selv, og vet at mens du er politiker, så er det vanskelig å gå ut en dør og så ta en helt annen rolle, forteller han.

Slagsvold Vedum mener det er en teoretisk problemstilling, men at det er folkelig skjønn som ligger til grunn for det som fattes i nemndene. De skal også følge et nasjonalt bestemt rammeverk som sier hvor stort antall rovdyr det skal være i landet.

På spørsmål om han mener det er greit at medlemmene i nemndene tenker som politikere når de sitter der, svarer Slagsvold Vedum:

– Det går ikke an å skru av hodet om du er politiker, heller. Det er det skjønnet du har, men du vet du skal styre innen de rammer som er gitt nasjonalt. Det er vanskelig for dem som er oppnevnt i rovviltnemndene, for de må kanskje fatte vedtak som de primært ikke ønsker, svarer Sp-lederen.