Vurderer å stenge E6 for vogntog

Det kan bli forbudt å kjøre vogntog på E6 i helgene. Målet er å få ned antall trafikkulykker

Trailer
Foto: Rainer Prang / NRK

Distriktsvegsjef Kjell Seim er åpen for å vurdere forbud mot vogntog i helgene på E6 i Gudbrandsdalen.

I flere land er det innført et slikt forbud for å redusere antall trafikkulykker.

Skeptiske sjåfører

- Dette forslaget har jeg ikke noe tro på , sier Marius Wiik Horsgård.

Det er mest personbiler på veiene i helgene, og jeg tror ikke et forbud mot å kjøre vogntog vil ha noe å si.

Mange ulykker

 

E-6 gjennom Gudbrandsdalen er ulykkesbelastet og en folkeaksjon er i gang for å opp standarden. Underskrifter samles inn, det arrangeres folkemøter og distriktsvegsjefen vil ha strakstiltak for å få færre ulykker.

 

Flere fotobokser, mer synlig politi, lavere fartsgrense er foreslått og nå er det kommet forslag om reduksjon av trailertrafikken i helgene.