Vurderer å droppe ny E6-bru

Brua som falt ned på E6-anlegget i Sjoa i Gudbrandsdalen i februar i år, blir muligens ikke gjenoppbygd. Statens Vegvesen vurderer nå om de heller skal bygge en ny veg langs med E6 som krysser hovedvegen lenger sør. Grunnen er at Vegvesenet vil unngå langvarig stenging av nye E6 under bygginga.

E6 Sjoa, rydding bru over nye E6
Foto: Statens vegvesen