Hopp til innhold

Vogntog stoppet med eksplosiver, syre og brannfarlig væske

Statens vegvesen gjorde store øyne da de fant flere tonn med eksplosiver, syrer og brennbare væsker i et vogntog fredag kveld.

Måtte laste om farlig gods

LASTET OM: Føreren av vogntoget måtte laste av flere tonn med farlig gods. Nå blir både fører og eier av vogntoget politianmeldt.

Foto: Statens vegvesen

Det var under en tungtransportkontroll på Husum i Løten fredag kveld at Statens vegvesen avdekket det graverende tilfellet. I vogntoget fant de nemlig flere tonn farlig gods, forteller Geir Thomas Finstad, fagleder i Statens vegvesen.

Blir anmeldt

– Vogntoget var lastet med både eksplosiver, gassflasker, syrer og brennbar væske, sier Finstad.

Verken fører eller vogntoget var godkjente for å føre farlig godslast. Føreren fikk umiddelbart kjøreforbud, og måtte laste av det farlige godset. Nå blir både føreren, eier av vogntoget og terminalen der godset ble lastet ombord politianmeldt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap blir også koblet inn.

Kunne gått galt

Farlige stoffer kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko, og derfor må førere og vogntog ha spesielle godkjenninger for å føre slik last. Det var ikke tilfelle for vogntoget som ble stoppet fredag kveld, og som etter planen skulle ha kjørt videre langs riksvei 3 mot Trondheim. Det kunne i verste fall ha gått skikkelig galt.

Vogntog stoppet med farlig gods

ANMELDT: Både fører og eier av vogntoget blir nå politianmeldt for å ha kjørt flere tonn farlig gods som de ikke hadde lov til å føre.

Foto: Finstad Geir Thomas

Hadde det blitt en ulykke der lastebilen hadde tatt fyr, kunne det blitt kritisk for redningsmannskapet, sier Finstad:

– Et "farlig gods"-kjøretøy skal jo være forskriftsmessig merket og vise at det er farlig gods ombord. Her kunne jo hele greia ha gått til himmels, sier Finstad.

Flere anmeldelser

Tungtransportkontrollen fredag avdekket flere alvorlige forhold. Ytterligere en fører og en transportør blir politianmeldt for ulovlig transport av farlig gods. Her oppdaget Statens vegvesen brennbar væske som ikke var forskriftsmessig merket.

Tre førere ble i tillegg anmeldt for overtredelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Ett vogntog ble også avskiltet på grunn av meget svake bremser og flere alvorlige feil.

Flere saker fra Innlandet