Vindmølleplaner i Ringsakfjellet

I flere områder i Ringsakerfjellet kan det bli bygget vindmøller.

Vindmølle

Foreløpig er arbeidet med bygging av vindmøller i Ringsakerfjellet på planstadiet.

Foto: Bjørn Erlandsson / Scanpix

Ringsaker, Nes og Veldre almenninger vurderer å satse på vindmøller i dette området. Det skriver HA i dag.

Kartla skogområder

En kartlegging to år tilbake viste at store skogsområder på Østlandet var velegnet for utplassering av vindmøller.

Også på Totenåsen har det vært planer om en vindmøllepark . Mellom 28 og 70 vindmøller med en høyde på 100 meter var tanken til initiativtagerne. Men planene ble skrinlagt.

Les også:

I Ringsaker fortsetter derimot planene om vindmøller.

Ringsaker almenning har blinket seg ut et område rundt Sør-Mesna, mens Nes Almenning mener Kompåsen kan egne seg.

Styrer Mathias Neraasen i Ringsaker almenning sier til HA at det ikke er aktuelt å bygge vindmøller midt i de mest brukte turområdene.

Foreløpig er arbeidet med bygging av vindmøller i Ringsakerfjellet på planstadiet.

Men Samarbeidsutvalget for Ringsakeralmenningene og Pihl AS har bedt om at utplassering av vindmøller blir vurdert når Ringsaker på nytt skal gjennomgå kommuneplanen.