Hopp til innhold

Villsvinpar på ville veier i Gudbrandsdalen

Jegeren kjørte på E6 fra Lillehammer og trodde ikke sine egne øyne da han så de to skikkelsene ved vegen. Villsvin er sjelden kost så langt nord.

To villsvin fotografert ved E6 mellom Lillehammer og Øyer.

SJELDENT: De to villsvinene som ble fotografert i Øyer, hadde lett etter mat langs E6 mellom Lillehammer og Øyer.

Foto: Per Marius Melby / PRIVAT

Han stoppet bilen og kjørte tilbake for å være sikker på at han hadde sett det ingen har sett langs vegen i Gudbrandsdalen før.

Jeg var sikker på at ingen ville tro meg hvis jeg fortalte det uten å ha bilde av dem, sier Per Marius Melby.

Han fikk tatt bildet av de to svina som har løpt lenger nord enn de fleste artsfrendene sine. De trives best i skogen ved svenskegrensa i Østfold, men brer seg nå utover hele landet.

Hadde forsynt seg langs E6

Det var lokalavisa GD som omtalte saken først. Elgjegeren Per Marius Melby og samboeren hadde vært i Lillehammer lørdag kveld og var på veg hjem til Øyer da de så de to villsvina i vegkanten. Søndag morgen kontakta han jaktlaget sitt i Øyer, siden villsvin er svartelista i Norge. De gjør stor skade i jordbruket og kan spre svinepest.

Jegerne så at villsvinparet hadde gått på kryss og tvers over og langs E6, der de hadde gravd etter mat, og langs Dovrebanen. De spiser røtter og det meste de finner på bakken. Men de så ikke mer til paret, som dermed trolig er på veg videre.

Jeg kjenner ikke til at det har vært villsvin på de traktene før, sier Ole Knut Steinseth i Statens Naturoppsyn (SNO).

Villsvin som regnes som tamgrisens opphav er naturlig utbredt i Eurasia og Nord-Afrika. Og kom etterhvert til Sverige der bestanden har eksplodert. Der feller de nå 115 000 villsvin i året. Bestanden er likevel økende. Etterhvert har de krysset norskegrensa til Østfold som har den største bestanden i Norge.

Sprer seg nå nordover

De siste par årene har villsvina spredt seg nordover langs svenskegrensa mellom Eidskog og til Elverum der det har vært skutt noen villsvin i sommer.

Tidligere i høst turte ikke strøm-montører i Eidskog i Innlandet å rette strømbrudd i Eidskog i frykt for villsvin.

Zoolog Petter Bøckman mener strømselskapet overreagerte. Ifølge han er villsvin ekstremt sky og vanskelige å komme inn på. Selv jegere på villsvinjakt må være listige for å klare å komme på skuddhold.

Villsvin

SER SKUMMEL UT: Utseende kan skremme men zoologen sier de ikke er farligere enn andre dyr i skogen.

Foto: Thomas Males / Thomas Males

Likevel har det vært tilfeller der mennesker har blitt angrepet. Men det skjer som oftest i situasjoner der dyret føler seg truet, forteller Bøckman.

Nå ser det ut til at de også brer seg innover i landet og nordover.

De kan vandre langt, og det går veldig fort at bestanden av den øker, sier Ole Knut Steinseth i SNO.

Han sier at siden det er en uønska art i Norge har jegere lov til å jakte på den hvis grunneier gir tillatelse.

Redd det blir enda flere

Jegerne i Øyer lyktes ikke før det var mørkt i helga, men kommer trolig til å prøve igjen.

Per Marius Melby tror nemlig at det er ei purke (hunn-gris) og en råne (hann-gris). Det blir det fort flere villsvin av.

Ole Knut Steinseth i SNO har sett bildet av villsvinene men kan ikke bekrefte eller avkrefte om det er purke og råne.

Frykter storinvasjon av villsvin

Leder i Hedmark Bondelag Elisabeth Gjems forteller at det er gjort observasjoner på viltkameraer så langt nord som Rendalen i sommer i tillegg til i Valdres. Hun forteller at utviklingen de siste månedene er verre enn venta og bøndene er bekymra for sykdommene som villsvinene bærer med seg.

I fjor høst ble det skutt en 65 kilo tung råne i Trøndelag. Ingen skjønte hvor de to villsvinene som dukket opp der kom fra. Miljødirektoratet hadde ikke kjennskap til at villsvin hadde vært så langt nord før.