Ville forgifte Norges største ulveflokk

I området til Norges største ulveflokk, Kynnareviret, er det funnet forgifta kjøtt lagt ut flere steder i skogen. Politiet etterforsker nå hvem som kan ha lagt det ut.

Giftåte ulv

GIFTÅTE: I snøen like ved et dødt elgkadaver ble kjøtt marinert i kjølevæske funnet nyttårsaften.

Foto: Politiet

Det kan bli vanskelig å finne ut hvem som har lagt det ut, men vi håper på tips, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt Henning Klauseie.

Kjøtt tilsatt kjøleveske

BESLAG: Det forgifta kjøttet ble sendt til undersøkelser ved Oslo universitetssykehus som slo fast at det var dynka i kjølevæske.

Foto: POLITIET

Kjøttet som var dynka i kjølevæske ble funnet på seks forskjellige steder på kommunegrensa mellom Våler og Åsnes i Hedmark. Det ble funnet i et område der det lå kadaver etter en elg som var tatt av ulv. Området er innenfor Kynnareviret, der det er registrert flest ulver i vinter. Ulvetellinga til Rovdata har i vinter talt opp 14 ulver i dette reviret.

Hunden fant den giftåta

Det forgifta kjøttet ble oppdaget av en turgåer med hund like ved Skårsjøen på kommunegrensa mellom Våler og Åsnes nyttårsaften 2018. Han så ferske bilspor på nysnø i skogen og stusset litt på dem. Han så at det var noen som hadde gått ut fra bilen og ut i terrenget. Der fant hunden det giftige kjøttet. Turgåeren varslet Statens Naturoppsyn og politiet.

Det er både alvorlig miljøkriminalitet og det er inhumant å forgifte dyr med frostvæske så det er også brudd på dyrevelferdsloven, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Henning Klauseie

INHUMANT: Henning Klauseie sier giftåte også er brudd på dyrevelferdsloven.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Det ble funnet seks depoter med giftåte i området rundt der en elg hadde blitt tatt av ulv tidligere i jula. Kjøttet ble sendt inn til Oslo universitetssykehus som tok prøver som viste at det var dynket i kjølevæske som brukes til motorkjøretøyer.

Nyrene til den som spiser dette blir ødelagt, og vil være veldig skadelig for det dyret som spiser det, sier Klauseie.

Det er ikke første gangen at politiet avdekker det de mener er forgiftning av ulv. En ulv som ble avlivet i Østmarka utenfor Oslo på grunn av skabb vinteren 2016 var full av rottegift. 5. mai i 2016 ble en ulv funnet i Kongsvinger, full av rottegift. Saken ble henlagt.

Død ulv funnet i Austmarka i KOngsvinger

ROTTEGIFT: Denne ulven som ble funnet utenfor Kongsvinger var full av rottegift.

Foto: Veterinærinstituttet

Les: Død ulv var full av rottegift

Ikke måten å gjøre det på

Lederen av rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, reagerer kraftig på metoden noen nå har brukt for å bli kvitt ulv i Kynnareviret.

Dette er metoder som i alle fall jeg tar sterkt avstand fra, sier han.

At rovviltnemnda ikke fikk medhold fra Klima og Miljødepartementet før jul i å ta ut mer enn en ulveflokk i ulvesona skapte kraftige reaksjoner.

Det kan være uttrykk for en avmaktsfølelse, men det etiske i måten de gjør det på går det ikke an å forsvare, sier Arnfinn Nergård.

Ulveforskere har tidligere hevdet at det foregår en omfattende illegal jakt på ulv i Norge, og at halvparten av ulvene som dør felles ulovlig.

Det er usikkert om noen ulver har spist av det giftige kjøttet som ble lagt ut i jula. Tidligere i vinter er det registrert 14 ulver i Kynnareviret.

Åsnes/Våler Kynnareviret

KYNNAREVIRET: I Kynnareviret i Åsnes-Våler ble det i vinter sporet 14 ulver.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Det vi vet er at et par av disse ulvene har gått ut av reviret. Vi har sikre sport etter sju ulver i dette området nå etter nyttår, sier fagansvarlig for ulv i Statens Naturoppsyn Jan Huseklepp Wilberg.

Ulvetellinga fortsetter ut mars. Da vil resultatet fra vinterens sporing være klar.