Vil verne mer skog

Fylkesmannen i Oppland vil verne ni større og mindre skogområder i åtte kommuner. Områdene utgjør totalt et nytt verneareal på over 30 tusen dekar, hvorav nesten 22.000 dekar er produktiv skog.

Skog
Foto: Martin Torstveit / NRK