Vil tilby vanskeligstilte billig feriebolig

Utleie av studentboliger skal gi økonomisk vanskeligstilte familier billig feriebolig samtidig som studenter skal kunne tjene penger når de ikke får studielån.

Studentbedrift

STUDENTBEDRIFT: Mats Sporsheim, Andreas Gundersen, Anna Flåan Aakerholm, Erik Storbråten og Kristoffer Nordli vil tilby økonomisk vanskeligstilte familier billig feriebolig.

Foto: Privat

– Det er fordi vi ønsker at de skal få en rimeligere ferie, forklarer Kristoffer Nordli, en av studentene bak initiativet.

Sammen med fire medstudenter på Høyskolen i Innlandet driver han studentbedriften Husrom SB som fokuserer på sosialt entreprenørskap.

– Ideen vår går ut på å tilby økonomisk vanskeligstilte familier en billig feriebolig i perioder studenter ikke oppholder seg i sin studentbolig, sier Nordli.

– Studenter kan spe på stipendet

Ved å gi studenter mulighet til å leie ut boligen sin, ønsker Nordli at familier som ellers ikke har råd til å leie feriebolig eller hytte, skal kunne leie billig.

– På denne måten ønsker vi å tilby at studenter kan spe på stipendet sitt i sommerferien, hvor de normalt sett ikke får stipend, samtidig som de bidrar til et samfunnsnyttig formål og er medmennesker på samme tid, forklarer han.

Konseptet skal finansieres ved hjelp av innsamlede midler og samarbeid med eksterne selskaper.

– En større ekstern aktør bidrar med 50 % av utgiftene på boligen, slik at familien kan ta seg råd til å dekke de resterende kostnadene. Tanken med dette er at aktøren skal bygge omdømme og bidra til et samfunnsnyttig formål, sier Nordli.

– Vi tenker mye på samfunnsansvar

Både NAV og LY Forsikring har sagt seg villig til å inngå samarbeid med studentbedriften. Pr. i dag har de fem leiligheter tilgjengelig på Lillehammer.

– Akkurat nå har vi fokus på Lillehammer, men etter hvert håper vi å ekspandere videre. Nå har vi fem leiligheter, men vi håper selvsagt at flere studenter vil leie ut leiligheten sin.

Nordli har inntrykk av at mange studenter er positive til å leie ut boligen sin i ferieperioder. Tanken bak prosjektet handler nemlig mye om å vise nestekjærlighet.

– Vi tenker mye på samfunnsansvar og at det skal være bærekraftig. Og så ønsker vi at alle skal få en bra ferie, avlslutter han.

Flere saker fra Innlandet