Hopp til innhold

Vil ta betalt for sykling

I dag er det gratis å bruke sykkelstiene i Trysilfjellet. Nå vil Destinasjon Trysil ta betalt.

Stisykling Trysil

STISYKLING: I Gullia i Trysil er det gratis for alle å sykle, men nå vil Destinasjon Trysil ta betalt for å dekke drift og vedlikehold.

Foto: Destinasjon Trysil

Sykkelstiene i Gullia i Trysil ble åpnet i 2014. Det er 30 kilometer med stier, svinger, humper, dumper og hopp. Det er lagt ned mye jobb og penger i anlegget. Og det krever vedlikehold.

Nå ønsker Destinasjon Trysil at de som bruker sykkelanlegget skal betale.

– Vi har prøvd med frivillig betaling. Det gir noe, men slettes ikke nok, sier Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil.

De skal ikke ha fortjeneste, men må dekke inn kostnader til drift, vedlikehold og sikkerhet.

– Vi tenker oss rundt 50 kroner dagen per gjest.

Stisyklinig i Gullia i Trysilfjellet

POPULÆRT: Sykkeltilbudet i Trysil har vært en suksess og mange brukere betaler frivillig, men det er ikke nok.

Foto: Espen Aleksander F. Børresen

Hva kan man ta betalt for?

Diskusjonen er prinsipiell. Naturen skal som hovedregel være gratis og tilgjengelig for alle. Det slås fast i friluftsloven og allemannsretten.

Likevel er det aktører og grunneiere over hele landet som legger til rette, og som mener de må få betalt for det.

Striden om Nordkapp-platået er et eksempel:

Destinasjon Trysil har søkt kommunen om å få innføre betaling, men fått avslag.

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift konkluderer med at friluftsloven ikke gir anledning til å ta betalt for aktiviteter i utmark.

– Vi har klaget på avslaget og skal sende ytterligere begrunnelser og dokumentasjon, sier Gudrun Sanaker Lohne.

Mener det er innafor

Hun forteller at de har jobbet med ulike forretningsideer helt siden sykkelstiene ble åpnet. Samarbeidsavtaler med merkevarer, aktivitetspass og frivillig brukerbetaling er noe av det de har prøvd, uten at det gir nok penger i kassa.

Sykkelstier åpnet i Trysil

MULIG: Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil mener det er åpninger i friluftsloven for å ta betalt for aktiviteter.

Foto: Stein S Eide / NRK

Advokaten til Destinasjon Trysil mener allemannsretten åpner for å ta betalt i avgrensede, opparbeidede områder.

Det er også et aspekt at friluftsloven ikke er oppdatert og tar hensyn til dagens friluftsliv.

– Det er tenkt en lav avgift. Vi skal ikke ha overskudd. Det er et avgrenset skogsområde som ikke ble mye brukt før, og det er ikke til hinder for fri ferdsel, sier Sanaker Lohne.

– Så vi mener vi er innenfor det som allemannsretten åpner opp for.

Turistskatt

Ordfører i Trysil, Erik Sletten (Sp) har stor forståelse for at dette er et dilemma, men sier kommunen ikke fant noen mulighet til å innvilge søknaden.

Erik Sletten

DILEMMA: Ordfører i Trysil, Erik Sletten (Sp) sier kommunen vil være med og diskutere mulige løsninger.

Foto: Grete Myrvold Rydje

– Det er ikke aktuelt å anbefale en løsning som det ikke finnes lovhjemmel for, sier Sletten.

Saken skal behandles på nytt, sannsynligvis også i kommunestyret, så han vil ikke forskuttere noe, men han tror de heller må jobbe med andre muligheter.

– Turistskatt kan være en løsning. De som har størst nytte av sykkeltilbudet kan kanskje ta en større del av finansieringen. Eller det kan være andre frivillige løsninger, sier han.

Kommunen har allerede bidratt med i overkant av 6 millioner kroner til sykkelsatsingen i Trysilfjellet og ordføreren ser ikke for seg at de skal ta mer av regninga.

Viktig for hele reiselivet

Gudrun Sanker Lohne mener dette er en prinsipiell sak som er viktig for hele reiselivet i Norge.

– Vi må kunne tilrettelegge for aktiviteter og ta betalt for drift og vedlikeholdskostnader. Og det er denne utfordringen vi ser at reiselivet i hele Norge har veldig mange steder, sier hun.