Vil støtte Valdres Sommersymfoni

Regjeringa foreslår at Valdres Sommersymfoni får 2,2 millioner kroner. Det går fram av forslaget til statsbudsjett. Valdres Sommersymfoni er en internasjonal kammermusikkfestival og Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter.