Legeforeningen i Oppland vil stoppe sykehusendringene

Oppland legeforening ber styret i Sykehuset Innlandet stoppe prosessen med endring av sykehusstrukturen i Hedmark og Oppland.

Sykehuset Innlandet, avd. Elverum.
Foto: Linda Vespestad

Det skriver leder i Oppland legeforening, Inger Kragh Nyhus, i et åpent brev som er trykket i Oppland Arbeiderblad onsdag.

Kragh Nyhus ber ledelsen og styret i Sykehuset Innlandet vente til det er laget en nasjonal sykehusplan før de går videre med lokale endringer i sykehusstrukturen.

"Som legeforeningen sentralt er Oppland legeforening opptatt av at overordnet, gjennomdrøftet tenkning og erfaring bør være rettesnor når sykehusdrift planlegges. Derfor mener vi at Sykehuset Innlandet må avvente Nasjonal Sykehusplan før de fortsetter videre planlegging av endringer i Sykehuset Innlandets sykehusstruktur."

Regjeringen har stilt seg bak tanken om at det utarbeides en overordnet nasjonal sykehusplan, men helseminister Bernt Høie har ikke fastsatt en tidsplan for når dette eventuelt skal skje.

Se styret i Sykehuset Innlandet diskutere småsykehusenes framtid

Alle skal få si sitt om sykehus

Krever flere svar

Legeforeningen i Oppland krever svar fra administrerende direktør i Sykehust Innlandet, Morten Lang-Ree, på en rekke spørsmål de mener ikke er utredet godt nok. Bakgrunnen for spørsmålene er strategiplanen "Strategisk fokus 2025" som omhandler spesialisthelsetjeneste og sykehusstrukturen i Innlandet i årene framover.

"Et ufravikelig grunnprinsipp for Sykehuset Innlandet er at de SKAL gi befolkningen i begge fylker likeverdige tjenester. Foreliggende modell gir fire gjenværende sykehus i Hedmark og ingen i Oppland - hvordan kan dette være likeverdighet?" skriver legeforeningen.

Legeforeningen i Oppland mener også at all erfaring viser at sammenslåing av sykehus er fordyrende.

"Hvordan kan det være mulig at akkurat Innlandet skal spare penger der hvor alle andre som har slått sammen har fått et dyrere system?", spør de.

Skal møte legeforeningen

Administrerende direktør, Morten Lang-Ree, sier at han skal ha et møte med Oppland legeforening neste uke og gi dem utfyllende svar.

Morten Lang-Ree, direktør Sykehuset Innlandet

Administrerende direktør, Morten Lang-Ree, i Sykehuset Innlandet sier han skal gi Oppland legeforening svar både muntlig og skriftlig.

Foto: Bjørn Opsahl

– Jeg har fått et brev fra Oppland legeforening og er godt kjent med de spørsmålene de har. Jeg skal gi dem svar både muntlig og skriftlig, sier han.

Lang Ree fastholder at det foreløpig ikke er aktuelt å vente på en nasjonal sykehusplan.

– Det er ikke noe signaler fra styret så langt på at vi skal avvente videre prosess. De spørsmålene som legeforeningen stiller lar seg først besvare gjennom den prosessen som vi nå skal gjennomføre. Dette er også i tråd med uttalelser fra helsministeren. Hans råd er at vi viderefører prosessen for å få viktige svar, sier han.

Lang-Ree sier det ennå ikke er tatt stilling til hvordan sykehusstrukturen skal se ut.

– Nå har vi oppnevnt en referansegruppe bestående av sentrale politikere i Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og alle regioner. De kal delta i en prosess med å finne en struktur for det sykehustilbudet som er utenom hovedsykehuset. Og den geografiske plasseringen av hovedsykehsuet er det heller ikke tatt endelig stilling til, sier han.

Legeforeningen i Hedmark ikke enig

Leder i Hedmark legeforening, Sissel Bergaust, sier de ikke er enige med sine kolleger i Oppland i å stanse sykehusprosessen.

Legeforeningen om sjukehussammenslåing

Leder Sissel Bergaust i Hedmark legeforening

– Vi er helt uenige med Oppland legeforening i at denne prosessen går for fort. Vi synes snarere at man burde prøve å påskynde den.

– Vi mener det er viktig å samle ressursene slik at vi får styrket den faglige kompetansen. Vi er ikke så opptatt av økonomien i det hele, men at faglige grunner og hensynet til pasientene er det viktigste, sier hun.

– Hvorfor har legeforeningene i Oppland og Hedmark så ulike syn?

– Jeg hører, leser og forstår det de sier om at vi kan ende opp med fire sykehus i Hedmark , mens Oppland ikke får noen. Men Oppland vil fortsatt ha reumatismesykehuset og Granheim lungesykehus. De har godt utbygde distriktsmedisinske sentre. Sykehus dreier seg ikke bare om helse. Det dreier seg også om arbeidsplasser, skatteinntekter og byutvikling. Mye av lokalisringsdebatten handler nok om slike ting, sier hun.

Flere saker fra Innlandet