Hopp til innhold

Vil stoppe skyting av moskus på Dovrefjell

Flere har reagert på at fylkesmennene i Oppland og Sør-Trøndelag har gått inn for å redusere moskusbestanden på Dovrefjell. Nå er det satt i gang en underskriftskampanje for å stoppe den planlagte skytingen av moskus.

Moskus med kalv

Fylkesmennene i Oppland og Sør-Trøndelag har utstedt fellingstillatelse på 25 moskus. En aksjonsgruppe har derfor startet en underskriftskampanje for å stoppe skytingen av moskus. Aksjonsgruppa frykter moskusstammen på Dovrefjell vil være sårbar med tanke på sykdom hvis antall dyr reduseres.

Foto: Odd E. Kjølstad

Berit Helberg

Berit Helberg leder en aksjonsgruppe som forsøker å stanse skytingen av moskus på Dovrefjell.

Foto: Privat

– Vi er en gjeng med moskuselskere som er bekymret for hva som vil skje med moskusen hvis man nå reduserer bestanden, sier Berit Helberg fra Sør-Trøndelag.

Hun står bak en underskriftsaksjon for å stanse den planlagte fellinga av 25 moskus på Dovrefjell.

I slutten av mars meldte fylkesmennene i Oppland og Sør-Trøndelag at de går inn for å redusere moskusbestanden fordi den skal ha vokst seg for stor. Flere dyr er nå i ferd med å bevege seg utenfor området som er fastsatt i de to fylkene.

Men Helberg er bekymret for hva som vil skje med moskusstammen, og i løpet av tre dager har hun fått drøyt 450 underskrifter for å stanse fellinga.

Bekymret for sykdomsutbrudd

Det er frykten for sykdomsutbrudd som gjør at Helberg er bekymret for at man nå vil redusere bestanden av moskus.

For to år siden døde om lag en tredjedel av moskusstammen av lungebetennelse fra en bestemt type bakterier som stammer fra sau.

I sørlige deler av moskusens leveområde på Dovrefjell går det sauer på fjellbeite, og moskusen ble trolig smittet etter å ha slikket på saltslikkesteiner som er utplassert i området for sauene.

Før sykdomsutbruddet i 2012 bestod moskusstammen av om lag 350 dyr. Etter sykdomsutbruddet kunne Statens naturoppsyn bare registrere 206 moskus i fjellet

– Vi er redd for at det samme skal skje igjen, siden det fremdeles går sau på beite i området. Hvis antall moskus reduseres til 200 dyr, og vi igjen skulle miste 70–150 dyr på grunn av sykdom, vil ikke moskusflokken på Dovrefjell være levedyktig lenger, forklarer Helberg.

Død moskus ble fraktet til Veterinærinstituttet

Flere døde moskus ble sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelser i august i 2012. Dødsårsaken viste seg å være lungebetennelse forårsaken av bakterier som er vanlige hos sau.

Foto: NRK

– Beveger seg ut av området

Men rovviltkonsulent hos Fylkesmannen i Oppland, Harald Klæbo, sier moskusbestanden har vokst raskt til tross for mye sykdom.

– Det har vært en stor bestandsvekst de siste årene, og nå ligger vi på et antall bestående av 270 dyr. Det er for mange dyr til at vi kan holde dem innenfor kjerneområdet som er satt av til moskusen, forklarer Klæbo.

Det at moskusen beveger seg ut av sitt kjerneområde, som omfatter deler av kommunene Lesja, Dovre og Oppdal, er problematisk ifølge Klæbo.

Det er dyr som beveger seg i nærheten av befolkede områder, som hyttefelt, jernbanelinjer og lignende, som vil bli tatt ut først.

– Flokkstørrelsen er usikker

Moskus på Dovre

Fylkesmennene i Oppland og Sør-Trøndelag ønsker å felle moskus fordi den beveger seg fra sitt kjerneområde mot befolkede områder

Foto: Morten Andersen / NRK

Men Helberg er allikevel kritisk til at fylkesmennene i de to fylkene har utstedt fellingstillatelse på 25 moskus før mai måned.

– Moskustellinga bruker vanligvis å foregå etter kalvinga er over og moskusen kommer ned fra fjellet i mai. Så per dags dato er det ingen som kan si sikkert hvor stor moskusstammen egentlig er, hevder Helberg.

Aksjonsgruppa som nå er startet jobber nå for at Klima- og Miljødepartementet skal stoppe skytinga av moskus.

– Vi er mange som er bekymret, og håper vi kan skape bevissthet rundt hva som er i ferd med å skje på Dovrefjell.

Flere saker fra Innlandet

Silje Skrove Paulsen ser ned Sjoaelva fra en kajakk hun sitter på i skogkanten.

Ny kartlegging skapar uro: – Den nasjonale skatten vår

IMG_5715

I dette yrket er det vanskelig å ta ferie: – På sommeren har vi aldri fri