Til sak for å redde ulven

WWF (Verdens naturfond) frykter at ulven og andre rovdyr kan forsvinne fra norsk natur og mener regjeringa bryter loven.

To ulver felt i Stor-Elvdal

SKUTT: Denne ulven ble skutt i Stor-Elvdal under vinterens jakt.

Foto: Statens naturoppsyn

I dag går de til rettssak mot staten for å endre norsk ulvepolitikk.Det er mye som står på spill i Oslo tingrett. Hele den norske ulveforvaltninga skal prøves for retten. Det hele startet med at regjeringa sist høst ga grønt lys for felling av 42 ulver. Det mener WWF er brudd på Grunnloven, naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner.

– Lav terskel

Generalsekretær i WWF, Bård Vegard Solhjell, vil stoppe regjeringas ulvepolitikk. I vinter ble 28 av en kvote på 42 ulver skutt. Gjennom en såkalt midlertidig forføyning fikk de i første omgang stoppet ulvejakta før jul. Men regjeringa gjorde da et nytt vedtak og jakta fikk fortsette.

– Terskelen for å skyte ulv, særlig utenfor ulvesonen, er så lav at bestanden er halvert i løpet av vinteren. Det kreves ikke dokumentasjon på at den har gjort skade eller om ulven er genetisk viktig, mener Solhjell.

Han viser til at genetisk viktig ulv er skutt til tross for at ulvebestanden sliter med innavl.

Bård Vegard Solhjell

TIL SAK: Generalsekretær i WWF Bård Vegard Solhjell vil endre norsk ulvepolitikk.

Foto: Eivind Molde / NRK

Mener loven blir brutt

Han mener regjeringa dermed bryter loven.

– Vi har en naturmangfoldlov som sier at det skal ganske mye til for å ta ut ulv som er en kritisk trua art. Det samme sier de internasjonale avtalene. Aldri har det blitt skutt så mye ulv som i de siste årene. Summen av vedtakene i rovviltnemndene er så høyt at det truer hele ulvebestanden, mener Solhjell.

Han frykter at dersom regjeringas praktisering av loven fortsetter, kan det smitte over og true eksistensen til andre rovdyr.

Solhjell avviser at rettssaken vil øke konfliktnivået ytterligere.

– Mitt inntrykk er at hele ulvedebatten har blitt polarisert de siste årene. Det har skjedd gjennom måten regjeringa har forvaltet ting på, og tøffere debatter ute. Vi trenger nå en juridisk avklaring, sier Solhjell som er opptatt av å finne løsninger som kan forene både hensynet til beitenæring og rovdyr.

Hanne Alstrup Velure, (H) kommmunestyrerepr. i Lesja

MYE PÅ SPILL: Leder i Utmarkskommunenes sammenslutning Hanne Alstrup Velure mener mye står på spill for kommunene.

Foto: Dag Kessel / NRK

Avklaring

Utmarkskommunens sammenslutning har engasjert seg kraftig på statens side i saken, og er såkalt medpart i saken der de blant annet kan føre egne vitner og bevis. Leder Hanne Alstrup Velure avviser at ulven er truet og viser til at den vokser for hvert år og har blitt fordoblet på ti år.

Hun ser fram til rettssaken:

– Vi ser stadig forsøk på omkamper sjøl om det er et forlik i Stortinget. Det er på tide at en får en rettssaken der en får det prinsipielle klarlagt og vi får noe å forholde seg til, sier Alstrup Velure.

Hun er opptatt av at det føres en rovdyrpolitikk der det ikke er umulig å drive med næring, og at folk kan føle seg trygge i rovdyrområder.

Hun føler at stadig flere i byene forstår dette.

– Ingen er tjent med at bygdene gror ned og at vi får en massiv fraflytting, sier hun.