Oppland Sp vil stanse arbeidet med storsykehus

– Sykehusprosessen har sporet av og bør stoppes, sier leder i Oppland Senterparti, Ivar Odnes.

Ivar Odnes

Leder i Oppland Senterparti, Ivar Odnes, mener arbeidet med nytt storsykehus bør legges på is.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

Styret i Sykehuset Innlandet har vedtatt å bygge et storsykehus ved Mjøsbrua, og en nedleggelse av sykehusene i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum, samt at sykehusene i Tynset og Kongsvinger består.

Avgjørelsen har skapt stor engasjement fra blant annet partier som er for eller imot.

Avsporing

Oppland Senterparti har vært positiv til det pågående arbeidet med en ny sykehusstruktur, men nå er partiet urolige over det de ser, og mener prosessen har sporet av, skriver leder for partiet i en pressemelding.

– Årsaken til avsporingen er at sykehusledelsen har begynt å legge en tilbudsstruktur før hele utredningen er ferdig. Sykehusledelsen kan ikke forvente aksept for dette, sier leder Ivar Odnes.

Odnes mener det ikke er en prosess at alle parter har fått gjennomslag på innvendinger før utredningen er på plass.

– Vi har vært opptatt av at før vi får utredning på plass, så bør ikke tilbudsstrukturer låses. Vi har sagt ja til å være med på en prosess for å se på ny struktur for sykehusene i Innlandet, og at dette munner ut i en utredning som vi skal ta stilling til. Men dette var under forutsetning om at alle steiner skulle snus, sier Odnes.

(Saken fortsetter under bildene.)

SE BILDENE: Tomteforslag for storsykehus:

Bør stanses

Oppland Senterparti frykter nå at man ender opp med en situasjon der det bare er sykehusene og det psykiatriske tilbudet i Oppland som skal endevendes.

– Hvis det skjer er vi best tjent med at arbeidet stanses.

Regjeringen har varslet at helseforetakene skal legges ned. Odnes mener at storsykehusprosessen bør stoppes, inntil Stortinget har behandlet regjeringens forslag til hvordan sjukehussektoren skal styres i framtida.