Hopp til innhold

Vil redusere moskusbestanden

Bestanden av moskus har vokst seg så stor at dyr må felles. Nå er det utstedt fellingstillatelse for 25 moskus.

Moskus

Til våren blir det moskusjakt i Opland og Sør-Trøndelag.

Foto: Victor V Hansen

Fylkesmennene i Oppland og Sør-Trøndelag går begge inn for å redusere moskusbestanden. Årsaken er at dyret er i ferd med å bevege seg utenfor området som er fastsatt i de to fylkene.

I 2006 ble det tegnet opp et kjerneområde for dyrene på 340 km². Dette området omfatter deler av Oppdal, Dovre og Lesja. Nå har antallet dyr nådd et nivå hvor de er på vei ut av disse traktene, og dette oppfattes som problematisk.

– Til tross for mye sykdom, har det har vært en stor bestandsvekst de siste årene, og nå ligger vi på et antall bestående av 270 dyr. Det er for mange dyr til at vi kan holde dem innenfor kjerneområdet som er satt av til moskusen, sier Harald Klæbo, rovviltkonsulent hos Fylkesmannen i Oppland..

Må vekk fra mennesker

Det er dyr som er i nærheten av befolkede områder som vil tas ut først.

– Vi kommer til å ta ut dyr som er i nærheten av hyttefelt, jernbanelinjer og lignende, sier Klæbo.

I forvaltningsplanen står det at skal det tilstrebes at moskusstammen ikke truer den naturlige variasjonen i økosystemet og at konfliktnivået mellom moskus og mennesker holdes på et lavt nivå.

– Naturlig utvikling

Det er også understreket en målsetting at moskusen skal få utvikle seg mest mulig naturlig innenfor kjerneområdet, og at den ikke skal etablere seg på helårsbasis utenfor det definerte området.

I første omgang er det utstedt fellingstillatelse på 25 moskuser, og dyrene skal felles til våren.

Flere saker fra Innlandet

Silje Skrove Paulsen ser ned Sjoaelva fra en kajakk hun sitter på i skogkanten.

Ny kartlegging skapar uro: – Den nasjonale skatten vår

IMG_5715

I dette yrket er det vanskelig å ta ferie: – På sommeren har vi aldri fri