Vil redusere åpningstidene

Jan Olav Solstad, som er leder i Villreinforum Rondane-Sølnkletten, mener at turisthytta Rondvassbu (bildet) i Rondane burde redusere sine åpningstider av hensyn til villrein. I går ble det kjent at villrein som art er blitt klassifisert som "nær truet". Solstad mener at dette kan være et av flere tiltak som kan kan gi mer ro for villreinen. Forskere har ved flere anledninger advart mot økningen i ferdsel i eller i nærheten av nasjonalparken.

Rondvassbu
Foto: Ola Lysbakken