Vil redde den norske hesten

Nå må noe gjøres for å redde de særnorske hestene, dølehesten og nordlandshesten, mener fagfolk.

Magnus Bjone og dølehesten Skogstadrauen

Magnus Bjone og dølehesten Skogstadrauen.

Foto: Runa Bjone

nordlandshest

Nordlandshoppa Epona som har den sjeldne fargen sølvsvart.

Foto: Jeanette Sandbæk Håland

Dølehest og nordlandshest er norske hesteraser som begge står på listen over utrydningstruede raser.

Nå er det nedsatt ei egen arbeidsgruppa som skal lage en handlingsplan for å redde de tre særnorske hesterasene. Det opplyser leder av avlsrådet ved Norsk Hestesenter, Inge Kringeland.

– Etterspørselen etter hestene har gått ned og de som avler fram disse har gradvis slutta med det. Nå må det gjøres noe, skal vi redde disse hestene, sier Kringeland.

Risikerer å dø ut

Åshild Bjone og dølehesten Skogstadrauen

Dølehesten er også en flott ridehest. Åshild Bjone og dølehesten Skogstadrauen viser det.

Tallet på både dølehest og nordlandshest har sunket sterkt. Rasene risikerer å dø ut dersom det ikke blir gjort noe, sier Kringeland.

– Fordi det er såpass få hester igjen av disse rasene, fører det også til mye innavl, sier han.

Konsekvenser av innavl kan være både redusert fruktbarhet og opphopning av sykdommer og defekter i populasjonen.

Dølehestene Bjonborka, Randfrid og Skogstadrauen

Dølehestene Skogstadrauen, Randfrid og Bjonborka får tømmeret fram fra skogen.

Foto: Runa Bjone