Hopp til innhold

Vil nekte Nortura å bruke ordet «bacon» om kalkunbacon

Mattilsynet mener det gir feil assosiasjoner når et produkt laget av kalkun heter det samme som det velkjente produktet laget av svinekjøtt. Nå påklager Nortura saken.

Bacon og kalkunbacon

VIL FJERNE «KALKUNBACON» FRA HYLLENE: Mattilsynet mener ordet «bacon» forbindes med svin, og derfor ikke kan brukes på kalkun.

Foto: Nortura

Kalkunbaconet fra Prior ble lansert hos Nortura høsten 2016, og har blitt markedsført som et «lettere bacon» med 70 prosent mindre fett enn i vanlig bacon fra svin.

Men nå mener Mattilsynet at å kalle produktet for «bacon» kan være forvirrende for publikum. De har derfor vedtatt at Nortura ikke lenger får bruke betegnelsen «kalkunbacon» om produktet.

Sedvane i norsk kultur

– I 2016 hadde vi en lignende sak til behandling, og der ble det slått fast at betegnelsen «bacon» kun skal brukes om produkter fra svinekjøtt, sier Siv Jorunn Nordlund, seksjonssjef i Mattilsynet.

Hun sier at det er en sedvane i norsk kultur at bacon er knytta til svin, og at det derfor ikke kan brukes om kjøtt fra andre dyreslag, slik Mattilsynet vurderer det.

Siv Jorunn Nordlund

TILSYN: Siv Jorunn Nordlund i Mattilsynet mener «bacon» er så sterkt knyttet til svinekjøtt at det blir misvisende når betegnelsen brukes på annen type kjøtt.

Foto: Mattilsynet

Nortura: – Hensynet til helse viktigst

Nortura har klaget på vedtaket, og mener kalkunbaconet allerede er godt innarbeida i det norske markedet.

Åse Kringlebotn

SETTER HELSE FØRST: Kommunikasjonssjef i Nortura mener hensynet til helse bør være viktigst.

Foto: Erik Buraas / STUDIO B13

Kommunikasjonssjef Åse Kringlebotn mener at hensynet til helse bør trumfe sedvane på hva som kan kalles hva.

– Dette med navn er passé. Man har jo bacon fra fugl mange andre steder i verden, med både «chickenbacon» og andre varianter. Nortura forsøker å benytte mindre fett og salt i produktene, og kalkunbacon er et eksempel på det, sier Kringlebotn.

Hun mener at produktet er godt merket, og at det kommer godt fram at baconet er laget av fugl og ikke svin.

– Pakningen er gul, som de andre produktene fra Prior. Det står også kalkun med store bokstaver, og det kommer godt fram at dette er et produkt av hvitt kjøtt, sier hun.

Skal behandle klagen

– Vi har lest klagen fra Nortura, og har forståelse for argumentene deres. Klagen er nå sendt til vårt hovedkontor, sier Nordlund i Mattilsynet.

– Kylling- og kalkunbacon brukes som betegenelse i andre, nordiske land. Hvorfor er Mattilsynet i Norge så strenge?

– Vi er kjent med at våre naboland bruker det, men det er den norske sedvanen som ligger til grunn for vår beslutning, sier Nordlund.

Det skal tas en beslutning i saken etter at Mattilsynet har behandlet klagen fra Nortura.