Vil legge ned Terningmoen

Forsvarssjef Sverre Diesen foreslår å legge ned Terningmoen i Elverum. Det kommer fram i utredninga om forsvarets framtid som skal legges fram i høst, skriver Hamar Arbeiderblad.

Det har vært mange mer eller mindre troverdige lekkasjer fra utredninga om forsvarets framtid i det siste, blant annet om nedlegging av fellesoperativt senter på Jåttå i Stavanger, om mulig nedlegging av flystasjoner på Sola og i Bodø.

Uviss framtid

Og nå sier altså en kilde i Forsvaret til Hamar Arbeiderblad at Forsvarssjefen vil legge ned Terningmoen.

Framtida for den tradisjonsrike militærleiren i Elverum har vært uviss i mange år, og har svingt i takt med forsvarets skiftende planer.

Akkurat nå er aktiviteten i leiren større enn på mange år.  Gardeskolen er den største brukeren, men også Hærens Transformasjons og doktrinekommando, hærens styrker, heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon er å finne på Terningmoen.

Men først og fremst har Terningmoen et skyte- og øvingsfelt på 25 kvadratkilometer, som er i mer eller mindre i daglig bruk, og som det kan bli dyrt for forsvaret å erstatte om leiren skal legges ned.

Tror leiren vil bestå

Men Forsvaret har for mange leirer og stasjoner som det koster å drifte. Ledelsen vil heller bruke mer penger på våpen og utstyr og på å trene soldater, skriver Hamar Arbeiderblad.

Presse- og informasjonsoffiser i Østerdal Garnison, Ander Sognli, tror leiren vil bestå fordi aktiviten på Terningmoen er større enn på mange år, skriver HA.

Hvis forsvarssjefen får det som han vil så blir gardeskolen flyttet til Sessvollmoen i Akershus og resten av virksomheten til Rena Leir.

I oktober legger forsvarssjefen fram sin innstilling. Deretter er det Stortinget som bestemmer

Terningmoens skjebne en gang i 2008.