190 kan miste jobben i Elverum

Takeda Nycomed i Elverum kan bli lagt ned i løpet av to år, dermed kan 192 ansatte miste jobben. – Det blir utfordrende å skaffe arbeidsplasser til så mange, sier ordfører Erik Hanstad.

Nycomed i Elverum er foreslått nedlagt. 190 personer kan miste jobben.

Reporter Jorun Vang/fotograf Arvid Torsgard

Det japanske selskapet Takeda Nycomed As som eier fabrikken i Elverum ønsker å legge ned fabrikken og flytte produksjonen til Tyskland og Polen.

– Må ta vare på dem som er rammet

Nycomed kan bli lagt ned

190 kan miste jobben i Nycomed Elverum.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Det vil si at over 190 ansatte mister jobben.

– Det blir utfordrende for oss i Elverum å skaffe arbeidsplasser til så mange, men dette er en jobb vi nå må gå inn i med stort engasjement. Og her vil vi bidra så godt vi kan fra kommunens side, sier ordfører Erik Hanstad.

Ifølge forslaget skal nedleggelsen skje i løpet av to år. De ansatte i Elverum ble tirsdag informert om forslaget. Det japanske selskapet kjøpte opp Nycomed i 2011.

– Nå må vi se hva slags muligheter vi har i hjelpeapparatet vårt. Det er jo også her viktig å ta vare på dem som har kommet i en så vanskelig situasjon. Det arbeidet vil vi komme i gang med så fort det lar seg gjøre.

SE VIDEO: Vil legge ned Nycomed:

Eierne av Nycomed i Elverum vil legge ned fabrikken, og flytte produksjon til utlandet. 190 personer kan miste jobben.

Reporter Jorun Vang/fotograf Arvid Torsgard

Prispress

Bakgrunnen for forslaget er at Takeda ønsker å møte det pågående prispresset i bransjen, beholde konkurransekraften og redusere overkapasitet i de europeiske fabrikkene til selskapet, skriver de i en pressemelding.

Erik Hanstad og Morten Brevig

Ordfører Erik Hanstad besøkte fabrikken og sjef Morten Brevig tirsdag ettermiddag.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Vi beklager naturligvis konsekvensene et slikt forslag kan få for de involverte medarbeiderne i fabrikken i Elverum, og vi vil arbeide tett med de tillitsvalgte for å gi nødvendig informasjon og støtte de kommende ukene, sier Per Thoresen, administrerende direktør i Takeda Nycomed i Norge.

– Trist beskjed

Fabrikksjef Morten Brevig sier at det var en trist beskjed å få for de ansatte i dag.

– Vi føler veldig med alle våre medarbeidere i Elverum som vi har vært nødt til å gi denne beskjeden som medfører at de kan risikere å miste jobben, sier han.

Brevig ønsker likevel å understreke at dette er et forslag.

– Så vi skal gå i drøftelser både med myndigheter og tillitsvalgte for å se om det finnes alternative løsninger, sier Brevig.

Han legger likevel til at selskapet har gjort en grundig vurdering for å se hva som er den beste løsningen, og at det er å samle produksjonen i færre fabrikker i Europa.

Den endelige avgjørelsen skal tas i mars.

Kom overraskende

Brevig sier forslaget kom overraskende.

– Samtidig er det kjent at dette er prosesser mange legemiddelfirmaer er inne i. Vi har en overkapasitet i produksjonen, og det å samle produksjonen i færre fabrikker har skjedd det tidligere, sier han.

God butikk

Morten Brevi

Fabrikksjef Morten Brevig

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

De siste årene har Takeda Nycomed Norge omsatt for mellom 1,5 og to milliarder kroner. Overskuddet har ligget stabilt på på mellom 350 og 450 millioner kroner, og selskapet har fabrikker i Elverum og Asker.

Virksomheten i Asker blir ikke lagt ned. Bedriften i Elverum lager flytende legemidler som for eksempel nesespray, men fabrikken i Asker lager i stor grad piller.