Vil legge ned Hjerleid i 2015

Representantskapet i Oppland Arbeiderparti går inn for å nedlegge Hjerleid videregående skole og i stedet bygge opp et tilbud på Dombås.

Hjerleid vidaregåande skule

Hjerleid videregående skole legges etter alle solemerker ned.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Bengt Fasteraune, ordfører Dovre

Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre, skal snart i dialog med fylkeskommunen.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Det videregående tilbudet på Hjerleid i Dovre kommune legges ned etter skoleåret 2014 – 2015, hvis Arbeiderpartiet får viljen sin.

Leder i Oppland Arbeiderparti, Kjersti Stenseng, sier at de med dette ønsker å sikre et tilbud om videregående opplæring i Nord-Gudbrandsdalen.

– Vi ønsker å se på helheten i tilbudet og hvordan en skal sikre ungdommene en best mulig opplæring. Oppland Arbeiderparti ønsker å bevare et tilbud i Lesja og Dovre, sier Stenseng.

Stenseng sier at det er en vanskelig balansegang å opprettholde et desentralisert skolestruktur og samtidig tilby god nok kvalitet.

– Det er vanskelig å si hva som er det beste. Men her det er snakk om store avstander, det veier tungt for å opprettholde et tilbud i Lesja og Dovre, sier Stenseng.

– Dette er positivt

Dovre-ordfører Bengt Fasteraune er glad for vedtaket i representantskapet i Oppland Arbeiderparti.

– Dette ser vi som et tegn på at de ønsker å opprette et tilbud på Dombås, og det er i grunn positivt, sier Fasteraune til NRK.

Satser sammen

Både Hjerleid og Dombås ligger i Dovre kommune som er nabokommune med Lesja kommune nord i Gudbrandsdalen.

Sammen med ordføreren i Lesja har Fasteraune vært med å foreslå et videregående tilbud på Dombås dersom Hjerleid legges ned.

– Vårt mål har hele tiden vært å sikre et tilbud for Lesja og Dovre – enten Hjerleid eller Dombås, sier han.

– Ser mørkt ut

Helle Hundevadt

Helle Hundevadt innser at det ser mørkt ut for Hjerleid, men er positiv til Dombås-alternativet.

Foto: Torvild Sveen / NRK

Hjerleid ble i høst foreslått nedlagt av fylkesopplæringssjefen i Oppland, som har foreslått at det videregående tilbudet på Otta heller utvides.

Otta ligger tre og en halv mil lenger sør i Gudbrandsdalen, og dette har vakt et stort engasjement fra et samlet skolemiljø.

– Det aller beste mener jeg, er om tilbudet forblir på Hjerleid. Men jeg innser at det ser litt mørkt ut. Men fremdeles må Arbeiderpartiet, som ikke har rent flertall på fylkestinget, få flere med seg, sier aksjonsleder og skoleleder Helle Hundevadt til NRK.

– Glem Otta!

Hjerleids skjebne vil bli avgjort i fylkestinget senere denne måneden.

– Vårt hovedmål har hele tiden vært å hindre at tilbudet legges til Otta, sier Hundevadt.

Hvis tilbudet på Hjerleid legges ned, betyr at elevene som nå går 1. året der ikke kan fullføre studieløpet sitt ved skolen.

Lundby: – Tallene taler

Gro Lundby

Gro Lundby, fylkesordfører i Oppland, venter på tall.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Oppland Arbeiderparti ber nå fylkestingsgruppa om å sikre et videregående opplæringstilbud på Dombås. Dette må skje i samarbeid med kommunene.

Fylkesleder Kjersti Stenseng sier at de ikke tar stilling til om dette skal være et fullverdig tre-åring tilbud eller ikke.

- Dette overlater vi til fylkestinget å avgjøre. Det er svært mange usikkerhetsmomenter når det gjelder økonomi og elevtall, sier hun.

Dovre- og Lesja-ordførernes forslag om å etablere et videregående tilbud på Dombås har blitt godt mottatt av fylkespolitikerne, deriblant fylkesordføreren for Oppland, Gro Lundby.

Men om Dombås i så fall vil få en ettårig eller en treårig utdanningsmodell, vil ikke fylkesordføreren si noe om nå.


– Det er Dombås vi nå kommer til å jobbe for, men vi må få tallene på bordet først. Hvordan videregående modell vi velger, avhenger av kostnadene, sier Lundby til NRK.

Samler kompetansen

Ordføreren i Dovre har som nevnt ovenfor vært positiv til både Hjerleid- og Dombås-alternativet. Blir skolen lagt til Dombås, vil den bli samlokalisert med ungdomsskolen i bygda – en såkalt 8 – 13-skole, med både ungdomsskole og videregående i ett.

Fasteraune legger ikke skjul på at han har visjoner med en fremtidig storskole i Dombås.

– Vi er på offensiven nå. Vi vil ha en tilbud på Dombås som er robust og som fylkeskommunen vil få positive erfaringer med. En samlokalisering i Dombås vil for eksempel bety at vi kan lyse ut stillinger og heve kravet til kompetanse, sier han.