Ordførere langs grensa vil ha billigere varer

KONGSVINGER (NRK:) Ordførere langs grensa er lei av å se penger forsvinner til Sverige. Nå vil de ha debatt om norske priser.

Meny Kongsvinger

BREDE SMIL: Mange butikker på grensa til Sverige opplevde stor økning da svenskehandelen opphørte. På Meny i Kongsvinger måtte de ansette syv nye personer i sommer for å ta unna trafikken.

Foto: Vibekce Wold Haagensen / NRK

For varaordfører Eli Wathne (H) i Kongsvinger ble koronapandemien og stengte grenser et bevis på hvor mye penger som forsvinner ut av kommunen hennes og til Sverige.

– Handelen flyttes fra Norge til Sverige. Vi vil at butikker på grensen skal ha like konkurransevilkår som de svenske butikkene. Da må vi få ned norske avgifter, sier hun.

Varaordfører Kongsvinger

VIL HA ENDRING: Varaordfører Eli Wathne.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Hun mener avgiftene må senkes i hele Norge, ikke bare i grensekommuner, slik at det kommer både kunder og butikkeiere til gode.

Wathne, som er vararepresentant til Stortinget, sier hun vil ta saken opp med andre partier for å få til en avgiftsreduksjon.

Hun viser til Danmark der handelslekkasjen gikk ned etter kutt i avgifter. Wathne mener grensehandel er bra, men at problemet er at det ikke fungerer begge veier.

– Norge går glipp av mange arbeidsplasser og skatteinntekter som kommer med disse.

Kø utenfor Systembolaget i Årgjäng dagen etter grensen til Sverige åpnet.

KØ: Etter åpningen av grensen til Sverige ble det kø på Systembolaget i Årgjäng.

Foto: Andrea Rådahl / NRK

Vil ha politisk kamp

NRK har vært i kontakt med flere ordførere i grensekommunene og uavhengig av parti mener de at det norske avgiftsnivået bør gjennomgås med tanke på handelslekkasje til Sverige.

Blant dem er ordfører i Grue kommune, Rune Grenberg (Ap).

– Handelslekkasjen til Sverige er selvsagt et problem, og rammer særlig hos oss i grensekommunene, sier Grenberg.

Han mener norske myndigheter må komme på banen.

– På samme måte som svenske myndigheter nå de siste månedene har uttrykt engstelse for sin handelsstand, på samme alvor regner jeg med at sentrale myndigheter i Norge nå tenker rundt handelslekkasjen andre veien, sier han.

Han sier det er viktig at en avgiftsreduksjon kommer kundene til gode.

Også Eidskog-ordfører Kamilla Thue (Ap) og Åsnes-ordfører Kari Heggelund (Sp) etterlyser en avgifts-debatt.

– Dette er en sammensatt problemstilling, men jeg mener at det norske avgiftsnivået bør gjennomgås med tanke på en tilnærming mot det svenske, sier Thue.

Handelsnæringa jubler for drahjelp

Kjøpmenn i Sverige led under stengt grense. Samtidig hadde grensebutikkene i Norge en eventyrlig omsetning. 

Veronica Kristensen

FRYKTER OMSETNING-SVIKT: Assisterende butikksjef på Meny i Kongsvinger, Veronica Kristensen.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

På Meny i Kongsvinger økte omsetningen med 60 prosent da grensa stengte, og i sommer ansatte de sju nye personer.

Assisterende butikksjef, Veronica Kristensen, frykter at omsetningen skal synke, nå som grensa mot Värmland er åpen igjen.

Virke, som er hovedorganisasjonen for handels og tjenestenæringen, har allerede fått tilbakemeldinger fra medlemmer i grensetraktene om at inntektene svikter etter at det ble åpnet for grensehandel.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for handel i Virke

GLAD FOR DRAHJELP: Direktør for handel i Virke, Harald Jachwitz Andersen.

Foto: Pressefoto / Virke

Direktør for handel i Virke, Harald Jachwitz Andersen, mener politikerne må se på avgiftspolitikken.

– Tiden er overmoden til å starte arbeidet ved å harmonisere de norske avgiftene med de svenske. Vi kan ikke utforme avgiftspolitikken vår i et vakuum, sier han.

Andersen mener gapet er så stort at det motiverer til grensehandel, og at de dermed fungerer mot sin hensikt, om at nordmenn skal handle mindre og sunnere.

Han får medhold av Anne Berit Aker Hansen som er forbundsleder i Norsk nærings- og nytelsesforbund. Hun legger vekt på at mange i Norge er permitterte nå.

– Mer omsetning og produksjon i Norge sikrer norske arbeidsplasser. Det må politikerne ta på alvor.

Skeptisk til mindre avgifter

Rigmor Aasrud, Arbeiderpartiet

VIKTIGE INNTEKTER: Rigmor Aasrud (Ap) mener forsvarer avgiftsnivået i Norge.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) er derimot skeptisk til å senke avgiftsnivået i Norge.

– Jeg skjønner at de som driver virksomhet er opptatt av at vi skal bevare arbeidsplassene i Norge. Derfor er det viktig at vi kjøper og handler i Norge, sier Aasrud.

Aasrud sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hun minner om at avgiftene er viktige inntekter for Staten.

– Vi må ha penger til å finansiere fellesskapet, og det mener jeg at er det aller viktigste. Så må vi ta vare på landbruket i Norge gjennom å ha avgifter på import av landbruksvarer.

Hun mener at å redusere avgifter på varer som alkohol og tobakk er galt i et folkehelseperspektiv.

Les også: